Franska på resan

1. Bonjour – ”Goddag”

Att säga ”bonjour” kommer få dig att framstå som både respektfull och trevlig. ”Bonjour” har en utbredd användning inom det franska språket, vilket kan vara bra att ha i åtanke i och med att vi sällan säger ”goddag” på svenska.

En mer informell hälsningsfras, som du säkert redan hört, är ”salut”. Det kan betyda både ”hej” och ”hej då”.

2. Bonsoir – ”God kväll”

”Bonsoir” används som hälsningsfras på kvällstid. Det har med andra ord nästan samma användningsområde som ”bonjour”. Dessa två hälsningsfraser kommer du med stor sannolikhet använda kontinuerligt under din resa 🙂

3. S’il vous plaît/S’il te plaît – ”Please/vänligen”

Låt oss kortfattat gå igenom skillnaden mellan dessa två. ”S’il vous plaît” och ”s’il te plaît” betyder egentligen samma sak (please eller vänligen). ”S’il vous plaît” används när du träffar någon du inte känner.

Det är alltså ett formellt sätt att be om något. ”S’il te plaît” är mer informellt, något du säger till en vän eller någon du känner.

Befinner du dig på en restaurang eller i en butik är det alltså ”s’il vous plaît” du bör använda.

4. L’addition, s’il vous plaît – ”Notan, tack”

Vi kan nu bygga vidare på en användbar fras inom resesammanhang. Är du på en restaurang och vill ha notan använder du ”l’addition” och ”s’il vous plaît”. Jag har använt ”tack” i det här sammanhanget för att översätta ”s’il vous plaît”. Som du säkert redan vet har vi ingen direkt motsvarighet till det ordet på svenska.

5. Le menu/la carte, s’il vous plaît” – ”Menyn, tack”

Det finns främst två ord för meny, ”le menu” och ”la carte”. Vänligen observera att ett ord är feminint och ett maskulint. Inom det franska språket är alla ord i maskulinum eller femininum.

Detta är något som är helt nytt för oss svenskar. I den här artikeln, och i kontexten franska på resan, räcker det att du känner till att det finns en skillnad.

6. Merci beaucoup – ”Tack så mycket”

”Merci” motsvarar svenskans ”tack”. Det räcker alltså med att säga ”merci” när du vill tacka för något. På svenska brukar vi dock lägga till ”mycket” eller säga ”tack” två gånger. Att ha som vana att säga ”merci beaucoup” kan således vara en bra idé 🙂

7. Excusez-moi – ”Ursäkta mig”

Detta är en mycket användbar fras att börja med ifall du vill inleda en konversation. Det kan exempelvis handla om att du vill fråga någon om hjälp.

Du kan även använda ”excusez-moi” på en restaurang, ett turistcenter eller ett hotell. Du kan också använda detta uttryck när du vill att någon ska flytta på sig, exempelvis i en tunnelbanevagn.

8. Pardon – ”Förlåt”

”Pardon” kan du istället använda om du råkar gå in i någon. Du kan också med enkelhet använda ”pardon” ifall du vill att någon ska upprepa vad denne just sagt. Både ”excusez-moi” och ”pardon” liknar med andra ord deras svenska motsvarigheter.

9. Monsieur/Madame – ”Herr/Fru”

Dessa två titlar kan du koppla ihop med ”excusez moi” om du vill fråga om något. Det är två vänlighetsfraser som är viktiga att använda ifall du vill framstå som artig.

10. Excusez-moi Madame, où est? – ”Ursäkta mig frun, var är?”


Genom att använda den här frasen framstår du som både respektfull och vänlig. Det finns givetvis lite mer avancerade sätt för att få fram det här budskapet. Den här varianten räcker dock för den som är nybörjare.

Ifall du exempelvis vill fråga om ett gatunamn, (Excusez-moi madame/monsieur, où est Rue Gustave Flaubert), kan du efter bästa förmåga försöka uttala gatunamnet korrekt. Personen du frågar kommer nog vara mer vänligt inställd eftersom du inlett konversationen på ett artigt sätt.

11. La station de métro – ”Tunnelbanestationen”

Vi kan även ta en tunnelbanestation som exempel för det jag presenterat i rubrik 10. Om du är vilse och vill hitta en tunnelbanestation kan du säga ”Excusez-moi madame/monsieur, où est la station de métro?”.

Eventuellt skulle man kan kunna lägga till den närmaste tunnelbanestationen. Jag tror dock att detta skulle vara överkurs med tanke på kontexten.

Är du exempelvis i ett visst område kommer nog den du frågar ta för givet att du frågar om den närmaste tunnelbanestationen.

12. C’est combien? – ”Hur mycket är det, hur mycket blir det?”

Detta är en fras som du kan använda både i butiken och på restaurangen. Direktöversatt på svenska betyder det ”Det är hur mycket?”.

Vill du få tips om hur du kan lära dig mer franska? Du kan läsa min artikel om att lära sig franska på egen hand, eller min artikel om att lära sig språk i allmänhet.

13. Plus lentement – ”(Mer) långsamt”

Fransmän pratar snabbare än vad vi är vana med, det kan därför vara bra att använda den här frasen ifall motparten pratar för snabbt.

14. Comment dit-on en français? – ”Hur säger man på franska?”

Även den som är på semester kan vilja lära sig något nytt. Med den här meningen kan du lära dig en hel de nya ord. Du kan exempelvis säga ”Comment dit-on en français”, och peka på något.

Du kan även använda ”C’est quoi, en français?”. Det är emellertid inte lika specifikt och det kanske kan betraktas som lite mer informellt. Det är dock lite enklare att uttala och att komma ihåg (se ljudfil här nedanför).

15. Comment allez-vous? -”Hur är läget?”

Den här meningen kan du mycket väl få höra på ditt hotell eller i en butik. Det är den formella varianten, eftersom man använder ”vous”. Man kan exempelvis säga ”bonjour, comment allez-vous?”.

Ifall man känner motparten bör man istället använda den informella varianten med ”tu”. Du kan då istället säga ”comment vas-tu?”. Ljudfil hittar du här nedanför.

16. Je vais bien, et vous? – Det är bra, och ni?”

Detta är standardsvaret på frågan i rubrik 15. Vänligen observera att det är översatt med ”ni”. ”Vous” betyder alltså ”ni”. På svenska brukade vi förr i tiden använda ”ni” för att tilltala en person på ett respektfullt sätt.

Detta är nog dock rätt främmande för många av oss idag. Ifall du känner personen svarar du istället ”Je vais bien, et toi?”. Ljudfil hittar du här nedanför.

17. Je ne comprends pas – ”Jag förstår inte”

När du inte förstår vad den andra personen säger kan du säga ”je ne comprends pas”. Det finns dock en sak att vara lite uppmärksam på. En fransman använder sällan ”ne” när denne uttalar den här meningen.

Du kommer då istället få höra ”je comprends pas”. ”Ne” försvinner i princip alltid i vardagligt tal för de som pratade språket flytande. Som nybörjare och turist är det emellertid bra att använda hela frasen för att motparten ska förstå dig.

18. Que veut dire ça? – ”Vad betyder det?”

Om du exempelvis hör ett ord som du inte förstår kan du säga ”que veut dire ça?”. Det här är alltså frasen du bör använda när du vill ha en lite mer ingående förklaring. Du kan exempelvis upprepa ordet du inte förstår och säga ”que veut dire ça?”.

19. Oui/Non – ”Ja/Nej”

När man skriver en artikel om franska på resan är det lätt att glömma det mest grundläggande :-). Jag tror inte detta behöver någon mer ingående förklaring. Visserligen bör det tilläggas att fransmän ofta säger ”Ouais”, som motsvaras av engelskans ”yeah”.

20. Où sont les toilettes? – ”Var är toaletterna?”

Som jag tidigare skrivit kan du använda ”Oú est” när du behöver hjälp med att hitta något. ”Où sont” betyder samma sak, men det används när objektet är i plural, och toalett är alltid i plural på franska. Använder man ordet i singular betyder det att man tvättar sig. För att fråga om vägen till toaletten behöver du alltså säga ”Où sont les toilettes”.

21. Parlez-vous anglais? – ”Pratar ni franska?”

Detta är frasen för den som hamnar i en situation där man inte kan göra sig sig förstådd. Det är också ett vänligt sätt för att fråga om motparten kan förklara något på engelska. Man gör i alla fall ett försök när man tilltalar någon med ”ni”, och använder lite franska. Jag tror att det är något som uppskattas och att den andra personen kommer göra sitt bästa för att hjälpa dig.

22.  Je voudrais – ”Jag skulle vilja”

När du ska beställa något kan du exempelvis säga ”Je voudrais un café”. Den som vill dricka ett glas rött vin kan istället säga ”Je voudrais un verre de vin rouge”

23. Est-ce que vous avez? – ”Har ni?”

Att kunna ställa frågor är givetvis ett grundläggande moment inom alla språk. Den här konstruktionen tillåter dig att ställa frågor om en rad olika områden. Exempelvis ”Est-ce que vous avez du vin?”, eller ”Est-ce que vous avez un accès Wifi?”.

24. Bien cuit och à point – ”Well done och perfekt tillagad”

Dessa två ord saknade jag helt kunskap om för 10 år sedan. Jag var i Paris och kunde på den tiden endast prata engelska och svenska. Servitören förstod inte engelska, vilket gjorde att jag inte kunde förklara hur jag ville ha min köttbit. ”Bien cuit” betyder att köttbiten ska vara ”well done”. Man kan även säga ”Très bien cuit” om man verkligen vill försäkra sig om att köttbiten inte ska ha några nyanser till rött eller rosa. ”À point” betyder att köttbiten ska vara ”perfekt tillagad”. I sammanhanget betyder detta att köttbiten kommer vara ”rare-to-medium-rare”. Du kommer med andra ord kunna se att köttet är rött i mitten.

25. La chambre och la pièce – ”Sovrum och rum”

Det kan vara svårt att skilja på dessa två ord. Det är nämligen inte alltid tydligt vilket som hänvisar till ett sovrum. ”La chambre” betyder ett rum där det finns en säng. Det är således ”une chambre” du ska fråga efter om du är på ett hotell. ”La pièce” betyder ett rum där det inte finns en säng.

26. C’est à gauche – ”det är till vänster”

Ett uttryck som du säkerligen får användning av om du ska fråga efter vägen.

27. C’est à droite – ”det är till höger”

Samma som föregående.

28. C’est tout droit – ”det är rakt fram”

Den här frasen kan vara lite lurig med tanke på att slutet liknar ”höger”. De två slutorden uttalas dock annorlunda, ”droite” och ”droit”. Man lägger även till ”tout”, vilket indikerar att man hänvisar till ”rakt fram”.

29. Carte de crédit – ”kreditkort”

Det är som bekant en viktig del av vår vardag att kunna betala med kort. I Sverige har i alla fall jag sällan pengar på mig. I andra länder är dock inte kreditkortskulturen lika utbredd. ”Carte de crédit” är ett ord som kan komma väl till pass ifall du vill försäkra dig om att du kan betala med kort.

Sammanfattning

Jag har i den här artikeln skrivit om franska på resan. Jag har även skrivit en artikel om att lära sig franska på egen hand. Den artikeln hittar du här. Slutligen en video som ger dig mer kunskap om några av de ord och fraser jag presenterat i det här inlägget.

Lägg till en kommentar