Ce que, ce qu’, ce qui och ce dont – Övningar och grammatik

ce-que-ce-qui

Ce qui och ce que

Vem eller vad gör något i den andra delen av meningen? (Efter vi sätter in ce qui).

 • Elle sait ce qui est mal: Hon vet vad som är dåligt.

Det är samma person som vet vad som är dåligt (elle).

Låt oss titta på 2 andra exempel:

 • Il sait ce qui est arrivé à leur grand-mère : Han vet vad som hände deras mormor.
 • Nous savons ce qui a causé ce problème : Vi vet vad som orsakade detta problem.

Vem gör något efter vi sätter in ce qui?

Detta är samma person, visst?

Vi har visserligen satt in en annan person i den andra meningen, grand-mère. Den personen gör dock inget. Det är han (il) som vet vad som hände henne.

Men, om det är en annan person som gör något i den andra delen av meningen, måste vi byta det indefinita relativa pronomenet:

 • Elle sait ce que tu vas faire: Hon vet vad du ska göra.  

Så, om den andra delen av meningen börjar med ett pronomen är det väldigt troligt att vi måste använda ce que.

(Pronomen= Tu, je, nous etc.)

 • Je mange ce que tu manges : Jag äter vad du äter.

Vi skulle också kunna säga att ce que tar emot handlingen.

 • Nous savons ce que tu dois faire: Vi vet vad du måste göra.
 • J’écoute ce que tu aimes: Jag lyssnar på vad du gillar.

Det bör dock tilläggas att meningen kan handla om en och samma person/sak. Vi kommer fortfarande använda ce que om den andra delen av meningen börjar med ett pronomen.

 • Je fais ce que je veux: Jag gör vad jag vill.

2 viktiga lärdomar:

 1. Om andra delen av meningen börjar med pronomen (tu, je, nous etc.), är det väldigt troligt att vi kommer använda ce que.
 2. Ce que gör inte handlingen.

ce qu’

Vi använder ce qu’ i stället för ce que när följande pronomen eller verb börjar med en vokal:

 • Je sais ce qu’elle va faire : Jag vet vad hon ska göra

Men, ce qui kommer inte förändras, även om det följande ordet börjar med en vokal.

Exempelvis:

 • On sait tous ce qui est important: Vi vet alla vad som är viktigt.

(e är en vokal)

 • Elle veut savoir ce qui a été fait: Hon vill veta vad som har gjorts.

(a är en vokal)

Ce dont

Ce dont ersätter prepositionen de. Det finns verb och uttryck som är kopplade till prepositionen de.

Så, hur vet vi om ett uttryck är kopplat till de?

Jag har gjort en liten lista 🙂

 • Parler de: Att prata om
 • Avoir peur de: Att vara rädd för
 • Avoir besoin de: Att behöva
 • S’occuper de: Att ta hand om
 • Avoir envie de: Att vilja
 • S’agir de: Att handla om
 • S’inquiéter de: Att oroa sig för
 • Se souvenir de: Att minnas

Exampel:

 • Elle t’offert ce dont tu as besoin: Hon ger dig vad du behöver.
 • C’est ce dont il a peur: Det är vad han är rädd för.
 • C’est ce dont j’ai parlé: Det är vad jag pratade om.  

Övningar

Med kommentarer

Kommentar: Den andra delen av meningen följs inte av ett pronomen (exempelvis tu, je, il)

Det följs av ett reflexivt pronomen och ett verb.

Man kan därför säga att ce qui gör handlingen.

Kommentar: Här råder motsatt förhållande. Den andra delen av meningen börjar med ett pronomen (tu).

Vi kommer därför välja ce que.

Kommentar: Den andra delen av meningen börjar INTE med ett pronomen.

Den andra delen börjar med ett verb. Man kan därför säga att ce qui gör handlingen.

Kommentar: Ma mère (min mamma) kan vara samma sak som elle.

Du vet därför att vi behöver använda ce que 🙂

Handlingen förändras i andra delen av meningen.

Kommentar: Här måste vi ersätta avoir peur de med något.

Vi kan inte bara kolla på ce que och ce qui.

Svaret kommer att bli ce dont på grund av prepositionen de.

Kommentar: Den andra delen av meningen börjar med ett pronomen.

Detta pronomen börjar dock med en vokal.

Vi måste därför använda ce qu’.

Utan kommentarer

8 Comments

 1. Jesper 20 januari, 2023
  • Gustav Dahlman 20 januari, 2023
   • Jesper 21 januari, 2023
    • Gustav Dahlman 23 januari, 2023
 2. Jesper 21 januari, 2024
  • Gustav Dahlman 25 januari, 2024
 3. CAllE 8 februari, 2024
  • Gustav Dahlman 9 februari, 2024

Lägg till en kommentar