Beskriva personer på franska – Utseende och egenskaper

beskriva-personer-franska

Utseende

Il/elle a: Han/hon har*
Du kan också använda ”J’ai: Jag har”, exempelvis ”J’ai les cheveux bruns: Jag har brunt hår”.
Les cheveux roux: Rött hår
Les cheveux bruns: Brunt hår
– Du kan också säga ”les cheveux châtain”, som betyder mellanbrunt hår.
Les cheveux blonds: Blont hår
– Du kan också säga: les cheveux blond foncé, som betyder mörkblont hår.
Les cheveux gris*: Grått hår
*Om du har vitt hår kan du säga ”les cheveux blancs”.
Les cheveux gris: Grått hår
Les cheveux noirs: Svart hår
Il/elle a: Han/hon har
Les cheveux longs: Långt hår
Les cheveux courts: Kort hår
– Både ”longs” och ”courts” har rätt speciella uttal.
Les cheveux raides: Rakt hår
Les cheveux frisés: Krulligt hår
Il/elle a: Han/hon har
Les yeux bleus: Blåa ögon.
Les yeux marron/les yeux noirs: Bruna ögon.
– Det kan vara värt att poängtera att man använder ”marron” i stället för ”brun”.
Les yeux verts: Gröna ögon.
Il a: Han har
Une barbe: Ett skägg
Une moustache: En mustasch

Det finns också flera adjektiv för att beskriva övriga delar av kroppen. Låt oss kolla på två vanliga exempel:

 • Il est petit/elle est petite: Han/hon är kort
 • Il est grand/Elle est grande: Han/hon är lång.

– Det är vanligt att man får lära sig att dessa adjektiv endast betyder ”stor” och ”liten.

Det går givetvis att ta med fler adjektiv för att beskriva en persons fysiska utseende. Jag känner dock att detta räcker. Du kan använda konstruktionen ”Il/elle est” eller ”Je suis” i kombination med dessa adjektiv.

Om du använder pronomen i pluralis bör du vara uppmärksam på att du kanske behöver lägga till ett ”s” eller ett ”x”.

Exempelvis:

 • Elles sont grandes: De är långa.

Personliga egenskaper

Låt oss börja med några grundläggande adjektiv som hjälper dig att beskriva en persons egenskaper.

Min tanke är att göra en lång lista, du kan därför scrolla ned lite om du redan är bekant med de grundläggande adjektiven.

 • Il est gentil: Han är snäll
 • Elle est gentille: Hon är snäll
 • Il est méchant: Han är elak
 • Elle est méchante: Hon är elak
 • Il/elle est sympa: Han/hon är trevlig

Du kan också använda ”sympatique”. Båda dessa adjektiv har samma stavning, oavsett om du hänvisar till något som är maskulint eller feminint.

 • Il est intelligent: Han är intelligent
 • Elle est intelligente: Hon är trevlig
 • Il est beau: Han är vacker
 • Elle est belle: Hon är vacker
 • Il est heureux: Han är lycklig
 • Elle est heureuse: Hon är lycklig
 • Il est content: Han är glad
 • Elle est contente: Hon är glad
 • Il/elle est bête: Han/hon är dum

Här kan det tilläggas att ”les bêtes” betyder ”djur” eller ”boskap”. Det kan vara bra att ha i åtanke.

 • Il est maladroit: Han är klumpig
 • Elle est maladroite: Hon är klumpig
 • Il est amer: Han är bitter
 • Elle est amère: Hon är bitter
 • Il est fou: Han är galen
 • Elle est folle: Hon är galen
 • Il est courageux: Han är modig
 • Elle est courageuse: Hon är modig
 • Il est ennuyeux: Han är tråkig
 • Elle est ennuyeuse: Hon är tråkig

Adjektiv i Jag-form

Låt oss fortsätta med Jag-form, d.v.s. ”Je suis”.

 • Je suis superficiel(le): Jag är ytlig

Inom parentesen finner du den feminina versionen av adjektivet. Som kvinna/tjej skulle jag därför skriva:

 • Je suis superficielle

Fler exempel:

 • Je suis rusé(e): Jag är listig
 • Je suis bizarre*: Jag är konstig

Här behöver du inte ändra något i relation till genus. Du kan också använda ”étrange” för att beskriva någon som är konstig.

 • Je suis arrogant(e): Jag är arrogant
 • Je suis déterminé(e): Jag är bestämd

Låt oss avsluta med två adjektiv som är inriktade på fysiska egenskaper:

 • Je suis fort(e): Jag är stark
 • Je suis rapide: Jag är snabb

När stavningen förändras

Vi kan nu välja ett adjektiv och beskriva det för olika personer. Det kan vara bra att se hur stavningen förändras baserat på vilka pronomen vi väljer.

Ibland kan det också vara så att uttalet förändras, vilket blir aktuellt i detta fall. ”attentif” eller ”attentive”, som betyder uppmärksam, uttalas på olika sätt.

 • Je suis attentif: Jag är uppmärksam
 • Tu es attentif: Du är uppmärksam
 • Il est attentif: Han är uppmärksam
 • Elle est attentive: Hon är uppmärksam
 • On est attentif: Vi/man är uppmärksam
 • Nous sommes attentifs/attentives Vi är uppmärksamma
 • Vous êtes attentifs/attentives: Ni är uppmärksamma
 • Ils sont attentifs: De är uppmärksamma
 • Elles sont attentives: De är uppmärksamma

För ”han” och ”hon” är skillnaderna rätt tydliga. Det kan dock vara lite svårare när man kommer till de pronomen som hänvisar till plural.

Du behöver välja rätt baserat på vilka du hänvisar till. En grupp av kvinnor kommer ge stavningen ”attentives”. Om det dock finns en man i gruppen måste du i stället skriva ”attentifs”.

Lite notering

Sist men inte minst kan det nämnas att det inte alltid är just ett ”s” som du behöver lägga till.

 • Je suis méticuleux: Jag är noggrann
 • Je suis méticuleuse: Jag är noggrann

Den maskulina versionen slutar med ett ”x”. Här behöver du inte lägga till något. Den feminina versionen kan dock kräva att du lägger till ett ”s”.

Tips för att beskriva sig själv

Jag har tidigare skrivit en artikel om hur du kan presentera dig själv. Denna artikel kan hjälpa dig att utöka denna beskrivning, men med fokus på ditt utseende och dina personliga egenskaper.

Du kan träna på att göra detta genom att skriva en liten text om dig själv. Personligen anser jag att detta är en bra idé, det är nämligen enklare att komma ihåg de olika orden genom att skriva ner dem.

Du kommer dessutom upptäcka att det inte alltid är så enkelt med stavningen. Ofta krävs det att man själv ställer sig inför problemet för att kunna hitta en lösning.

Du kan givetvis också beskriva människor i din närhet. Detta ger dig bilder i huvudet som du kan knyta till det franska språket.

Denna princip gäller för alla typer av saker som du kan tänkas vara intresserad av. Om du pratar om händelser och andra människor som du är intresserad av är det enklare att komma ihåg det som du har lärt dig.

Lägg till en kommentar