Pluskvamperfekt – Le plus-que-parfait på franska

Pluskvamperfekt låter krångligt. Lägg därtill att konjugeringen ser krånglig ut.

Det är dock inte så svårt som det ser ut 😊.

I denna artikel ska vi gå igenom grunderna för att sedan avsluta med övningar.

Konjugering

Vi kommer behöva använda oss av ”avoir” och ”être”. Du kanske kommer ihåg hur dessa verb ser ut när man sätter dem i imperfekt?

1. Ta fram grundformerna för ”avoir” och ”être” i imperfekt.

Detta är steg nummer 1. Nu har vi stammarna klara.

2. Nu lägger vi till ett particip (samma som för le passé composé). Låt oss ta ”fini” och ”venu” som exempel.

Den högra kolumnen i bilden ovan innehåller extra bokstäver. Ibland lägger vi till ett ”e”, ibland ett ”s” och ibland både och. Varför gör vid detta?

De verb som använder sig av ”être”, som exempelvis ”venir”, måste modifieras sett till kön och nummer.

Vet du hur detta fungerar i praktiken?

Låt oss friska upp kunskaperna gällande detta tillsammans.

Vi måste kunna göra en avvägning mellan:

 • Maskulinum
 • Femininum
 • Maskulinum plural
 • Femininum plural

Vi måste dock sätta detta i artikelns kontext, d.v.s. pluskvamperfekt.

Skillnaden mellan ”avoir” och ”être”

Verben som tar ”être” i le passé composé och pluskvamperfekt måste modifieras sett till kön och antal.

Vi kan visa hur detta fungerar med 4 olika exempel. Kolla noga på hur ”venu” förändras relaterat till subjektet.

En man kom när värden redan hade ätit:

 • Il était venu quand l’hôte avait déjà mangé – Han kom när värden redan hade ätit.

Här modifierar vi inte någonting.

Låt oss säga att det är en grupp av män som kom:

 • Il étaient venus quand l’hôte avait déjà mangé – De kom när värden redan hade ätit.

Här lägger vi till ett ”s” för att markera plural.

Låt oss i stället säga att det är en kvinna som kom.

 • Elle était venue quand l’hôte avait déjà mangé – Hon kom när värden redan hade ätit.

Här lägger vi till ett ”e” för att personen som kommer är en kvinna.

Låt oss nu ändra detta till en grupp av kvinnor.

 • Elle étaient venues quand l’hôte avait déjà mangé – De kom när värden redan hade ätit.

Här lägger vi till ett ”e” och ett ”s” för att det handlar om kvinnor i plural.  

Dessa konstruktioner kan upplevas som krångliga. Du kommer dock behöva lära dig dem på grund av att de förekommer på flera olika ställen i det franska språket.

Användningsområden

1. En händelse i dåtid som har ägt rum innan en annan händelse

Ok, detta låter lite otydligt i teorin. Det är enklare att visa hur det fungerar med konkreta exempel.

 • Il avait fini son entraînement quand nous sommes arrivés – Han hade redan tränat klart när vi kom.  
 • Ou voulait voir son chien mais elle avait décidé de le lassier à la maison – Vi ville se hennes hund men hon hade lämnat den hemma.

Det behöver inte handla om att två olika aktörer gör något. Vi kan också använda pluskvamperfekt om en och samma person redan har gjort något, exempelvis på en plats.

 • J’ai décidé de retourner à la ville où j’avais recu ma médaille d’or -Jag bestämde mig för att återvända till staden där jag hade mottagit min guldmedalj. 
 • Ils ont réutilisé la présentation qu’elle avait créée il y a 5 ans – De återanvände presentationen som hon hade skapat för 5 år sedan.

Meningarna i sig kanske låter lite avancerade. Du förstår nog dock att detta tempus är väldigt viktigt att kunna. Du skulle visserligen kunna använda andra tempus för att få fram din poäng.

Samtidigt skulle detta med tiden visa på bristfälliga kunskaper i franska.

Ur ett annat perspektiv är användningen av pluskvamperfekt en logisk konstruktion. Vi använder ett liknande koncept i det svenska språket.

Låt oss gå vidare med ett annat viktigt användningsområde.

2. Si + konditionalis 2 + pluskvamperfekt

Här måste vi kombinera dessa tre element. Det spelar dock ingen roll ifall vi sätter konditionalis 2 eller pluskvamperfekt först.

Som alltid är det enklare att visa detta med några konkreta exempel.

 • Si j’avais su, je n’aurais pas fait mes devoirs – Om jag hade vetat skulle jag inte ha gjort mina läxor.

Vi kan som sagt ändra på ordningen i frasen utan att det förändrar vår huvudregel.

 • Je n’aurais pas fait mes devoirs si j’avais su.

Låt oss kolla på fler exempel.

 • Elle serait arrivée si on avait envoyé un rappel – Hon skulle ha kommit om vi hade skickat en påminnelse.
 • Elle aurait été content si il avait décidé de rester – Hon skulle ha varit nöjd om han hade bestämt sig för att stanna.

Övningar

Negationer

Du är säkert redan medveten om att man bör vara försiktig med placeringen av negationer. Det är visserligen inte särskilt svårt när det gäller verb i presens.

När det gäller ett tempus som pluskvamperfekt blir det dock lite svårare.

Låt oss gå igenom några exempel där vi bara plockar ut delen som innefattar pluskvamperfekt.

 • Elle avait fait ses devoirs – Elle n’avait pas fait ses devoirs
 • J’avais créé une presentation – Je n’avais pas crée une presentation
 • Nous avions terminé la tâche – Nous n’avions pas terminé la tâche
 • Elles étaient arrivées avant les enfants – Elles n’étaient pas arrivées avant les enfants

Som du ser placerar vi negationen före och efter det verb som indikerar vår tempusform.

Du kan också använda dig av andra negationer med samma placering:

 • Ne..jamais
 • Ne…rien
 • Ne…plus

Du kan alltså sätta in dessa varianter på samma sätt som våra tidigare exempel.

Det franska språket innehåller dock fler negationer. Låt oss gå igenom två som vi måste placera på ett annat sätt:

 • Ne..aucun(e)
 • Ne..personne

J’avais préparé un gâteau – Je n’avais préparé aucun gâteau

Elle avait trouvé quelau’un qui l’aidée – Elle n’avait trouvé personne pour l’aider

Sammanfattning

Denna artikel hade kunnat blivit längre. Jag tycker dock att denna genomgång räcker för att du ska kunna förstå grunderna.

Du har säkert redan märkt att det finns stora skillnader mellan pluskvamperfekt och ”le passé composé”. Det är därför viktigt att du lär dig det sistnämnda tempuset innan du läser denna artikel.

Du kan alltid ställa mig en fråga om du har upptäckt något som inte stämmer i artikeln. Du får givetvis också ställa frågor om något känns oklart.

Lägg till en kommentar