Hur man ställer frågor på franska

stalla-fragor-franska

Du kan ställa frågor på fyra olika sätt på franska. Dessa sätt liknar varandra och du kommer med tiden kunna använda alla fyra.

Det första sättet jag kommer att presentera är vanligast och enligt mig även enklast att använda. Vi fungerar dock olika som personer och jag råder dig därför att gå igenom alla fyra exemplen.

1. Betona den sista stavelsen

On va voir ton frère.Vi ska träffa din bror.
On va voir ton frère?Ska vi träffa din bror?
C’est faux.Det är fel.
C’est faux?Är det fel?
Ta mère est là.Din mamma är här.
Ta mère est là ?Är din mamma här?

Det här tillvägagångssättet är lämpligt att använda när man förväntar sig att motparten ska svara ja eller nej. Fransmän använder sig ofta av den här metoden i deras vardagliga konversationer.

Det viktiga är att du höjer tonläget i slutet av frågan, annars kan det uppfattas som ett påstående. Frågan är alltså utformad på samma sätt som ett påstående.

2. Est-ce que

Du kan använda dig av “Est-ce que” ifall du är osäker på ditt tonläge.

Den här varianten används nästan bara för att ställa en fråga. Det är med andra ord osannolikt att det skulle ske några missuppfattningar.

“Est-ce que” konstrueras alltid på samma sätt, där subjektet kommer först (exempelvis tu), följt av verbet (exempelvis aller).

De följande exemplen ger dig en bättre bild över hur det ser ut i praktiken.

Est-ce que tu (subjekt) vas (verb) visiter Paris?Ska du besöka Paris?
Est-ce que vous voulez de la glace?Vill ni/du ha glass?
Est-ce que tu es content?Är du nöjd?

En liten bonus för dig som har kommit lite längre i dina språkstudier. På franska vill man alltid undvika vokalmöte. Börjar subjektet med en vokal försvinner “e” i “que”. Se exempel nedan.

Est-ce qu’ils sont contents?Är de nöjda?

3. Ändra ordning på subjekt och verb

I den här varianten byter du ordning på subjekt och verb. Det kallas för inversion eller omkastning. Det är dock inte så krångligt som det kanske låter :-).

Du byter helt enkelt plats på exempelvis “il” och “est”, samt lägger till ett bindestreck.

Il est heureux.Han är glad.
Est-il heureux?Är han glad?

Fler exempel följer nedan.

Vous (subjekt) connaissez (verb) la SuèdeDu/ni känner till Sverige
Connaissez (verb)-vous (subjekt) la Suède?Känner du/ni till Sverige?
Il écrit mal.Han skriver dåligt.
Écrit-il mal?Skriver han dåligt?
Vous sortez ce soir.Du/ni går ut ikväll.
Sortez-vous ce soir?Ska du/ni gå ut ikväll?

Återigen en liten bonus för dig som har kommit lite längre i dina studier. Som jag tidigare har nämnt vill man alltid försöka undvika vokalmöte.

När man använder inversion/omkastning leder detta till att man kan behöva lägga till ett “t”. Vänligen se exemplen nedan när både verb och subjekt börjar med vokal.

Aime-t-elle les suédois?Gillar hon svenskar?
A-t-il assez d’eau?Har han tillräckligt med vatten?

Om du provar att uttala dessa meningar utan “t” kommer du snabbt märka att det låter konstigt, i synnerhet exempel nummer två.

Det är således logiskt att lägga till ett “t” även om det kan se konstigt ut ifall man inte känner till bakgrunden.

4. Använda ett frågeord

Det är även möjligt att ställa en fråga på franska genom att använda ord som “när” eller hur“. Detta är något som används ofta i vardagligt tal. Det finns ett antal olika exempel, där vissa exempel kräver att du höjer rösten emot den sista stavelsen.

En annan intressant detalj är att man även här kan blanda in “est-ce que“. I det här sammanhanget hamnar dock “est-ce que” efter frågeordet. Nedan listas ett antal variationer av detta.

Quand est-ce que tu sors? När lämnar du?
Où est-ce que tu vas? Vart ska du?
Quelle voiture est-ce que tu as choisi? Vilken bil har du valt?

Nedan listas ett antal exempel där du behöver höja rösten i slutet av meningen.

Vous prenez quelle voiture?  Vilken bil tar ni?
Tu sors quand? När åker du? 
Tu vas où? Vart ska du?

Slutligen några exempel där du använder inversion/omkastning.

Quand viens-tu? När kommer du?
Quel voiture prenez-vous? Vilken bil tar ni?
Où vas-tu?Vart ska du?

Som du kanske har märkt är samtliga exempel under denna kategori en vidareutveckling av det jag tidigare har gått igenom. Var inte orolig för att det kan kännas lite rörigt. Att gå igenom samtliga dessa exempel kommer hjälpa dig längre fram när du ser mönstret.

Sammanfattning och video

I videon presenterar en pedagogisk lärarinna hur man använder “Est-ce que”. Hon har videos för samtliga tekniker jag har presenterat i den här artikeln. Du kan således i lugn och ro kolla på dessa när tillfälle ges. Slutligen är mitt råd att du fokuserar på en teknik ifall du är nybörjare. Det är ofta bättre att vara säker på en teknik och kunna använda den utan att reflektera. Med tiden kommer du, som jag redan har nämnt, att se ett mönster i alla de olika tillvägagångssätten. I övrigt får du gärna lämna en kommentar ifall du undrar över något.

På grund av tidsbrist har jag endast lagt upp en ljudfil på de första exemplen i artikeln. Jag kommer lägga upp fler ljudfiler så småningom. Du kan med enkelhet klistra in mina exempel i Google Translate ifall du behöver hjälp med uttalet.