Indikativ eller konjunktiv? Övningar med kommentarer

subjonctif-franska

Övningar

Kommentar:

Penser, i en jakande (positiv) mening, kommer inte följas av le subjonctif.

En mening med penser i negativ form kommer däremot följas av subjonctif. Exempelvis:

 • Elle ne pense pas qu’il soit méchant : Hon tycker inte att han är elak.

Ett till exempel:

 • Il ne pense pas qu’elle soit prête: Han tycker inte att hon är klar.

Detta kan vara bra att lägga på minnet med tanke på att penser är ett väldigt användbart verb, inte minst för nybörjare.

Kommentar:

Croire har samma regler som penser.

Vi kommer alltså inte använda presens indikativ om vi använder en negation:

 • Nous ne croyons pas qu’elle réussisse: Vi tror inte att han kommer lyckas.

Kommentar:

Espérer (att hoppas) kommer följas av presens indikativ, även om detta verb uttrycker en osäkerhet.

Det bör också tilläggas att reglerna INTE förändras i negativ form:

 • Ils n’espérent pas qu’elle a raison: De hoppas inte att hon har rätt.

Kommentar:

Il paraît que (Det verkar som) är ett uttryck som också följs av presens indikativ.

Så, espérer och il paraît que kommer följas av presens indikativ, även om de uttrycker osäkerhet.

Kommentar:

Il est triste är ett opersonligt uttryck. Il est triste följs av subjonctif, och det finns flera opersonliga uttryck som fungerar på samma sätt.

Exempelvis:

 • Il est temps que: Det är dags att/ Det är på tiden att.
 • Il est rare que: Det är ovanligt att/ Det är sällsynt att.

Eller:

 • Il est important que: Det är viktigt att.
 • Il vaut mieux que: Det är bättre att/ Det är bäst att

Kommentar:

Den här är viktig.

Vouloir är ett viktigt verb som du förmodligen redan använder ofta när du pratar svenska.

Det är ett verb som är kopplat till subjonctif, både i jakande- och negativ form.

Vi kan exempelvis säga:

 • On veut qu’il soit gentil: Vi vill att han ska vara snäll.

Eller:

 • On ne veut pas qu’il soit gentil: Vi vill inte att han ska vara snäll.

Ett annat verb med en liknande betydelse, som följer samma mönster, är préférér.

Låt oss titta på 2 exempel:

 • Je préfère que tu me dises la vérité: Jag föredrar att du säger mig sanningen.
 • Je ne préfèrent pas que tu me dises la vérité

Sist men inte minst, jag tror också att désirer (att önska) kan relateras till verben ovan.

Désirer har samma regler.

Kommentar:

Aimer är ett mycket viktigt verb. Det är förmodligen ett av de första verben som vi får lära oss.

Aimer följer samma mönster som vouloir och préférer:

 • Elles aiment que nous soyons heureux: De gillar att vi är glada.
 • Elles n’aiment pas que nous soyons heureux: De gillar inte att vi är glada.

Kommentar:

Denna kan vara lite lurig om du tänker att subjonctif måste vara något som relateras till känslor eller osäkerhet.

I meningen ovan gör vi ett tydligt uttalande. Här är ett annat exempel:

 • Il faut que tu partes maintenant!: Du måste lämna nu!

Kommentar:

Att vara förvånad är något som förknippas med konjunktiv.

Här är ett annat verb med en liknande innebörd:

Nous sommes étonné qu’elle soit à l’heure: Vi är förvånade att hon är i tid.

Kommentar:

Bien que (bien qu’), som betyder även om, följs alltid av konjunktiv.

Bien que är en så kallad konjunktion.

Här är några liknande konjunktioner som följer samma mönster:

 • Je t’aime quoi que tu fasses: Jag älskar dig oavsett vad du gör.
 • Nous t’aiderons jusqu’à ce que tu réussisses: Vi hjälper dig tills du lyckas. 

Kommentar:

Det finns specifika regler gällande hur man använder si (om) på franska (mer om detta senare).

En gemensam regel är att de inte kan följas av konjunktiv, vilket är något du kan försöka komma ihåg.

Kommentar:

Finns det liknande uttryck med ungefär samma innebörd, som vi också kan koppla till konjunktiv?

Jag känner i vilket fall till en:

 • Je regrette que mes commentaires à votre égard aient été inappropriés: Jag beklagar att mina kommentarer om dig var olämpliga.

Så, regretter följer alltså samma mönster.

Finns det fler? Denna uttrycker en liknande känsla:

 • J’ai peur que tu ais été blessé par ses propos: Jag är rädd att du blev sårad av hans ord.

Uttrycket som styr konjunktiv i meningen ovan är – Avoir peur que – Att vara rädd att.

Kommentar:

Här är ett till exempel av ett opersonligt uttryck. Det finns dock en skillnad. Här konstruerar vi uttrycket med c’est i stället för il est, vilket vi också hade kunnat göra med de tidigare exemplen.

Under denna rubrik kan vi också titta på motsatsen till c’est bizarre; c’est normal.

Detta opersonliga uttryck följer samma mönster:

 • C’est normal qu’il ne se soit pas présenté: Det är normalt att han inte dök upp.

I denna mening är det c’est normal eller il est normal som är triggern för konjunktiv.

Kommentar:

Du har säkert redan sett uttrycket pour que? Det är en konjunktion som är starkt förknippad med konjunktiv. Pour que är dessutom väldigt användbart.

Denna konjunktion är också med i titeln av en väldigt känd fransk sång. Vet du vilken?

 • Pour que tu m’aimes encore – Celine Dion

Den officiella musikvideon av denna sång har mer än 150 miljoner visningar på Youtube.

Avant que är en annan viktig konjunktion. Exempelvis:

 • Elle veut sortir avant qu’il vienne: Hon vill gå ut innan han kommer.

Avant que eller avant qu’ är också med i titeln av en väldigt känd fransk sång:

 • Avant qu’elle parte: Sexion d’Assaut

Även denna musikvideo har mer än 150 miljoner visningar på Youtube.

Jag ville bara lägga till några exempel på låtar i denna artikel. Att studera låttexterna är en utmärkt metod för att lära sig grammatik.

Låt oss nu fortsätta :-).

Kommentar:

Il se peut que är ett annat opersonligt uttryck som också följs av konjunktiv.

Detta uttryck liknar ett som vi redan har tittat på:

 • Il paraît que

Det finns dock en viktig skillnad mellan dessa två. Il paraît que följs av presens indikativ. Exempelvis:

 • Il paraît qu’il est triste: Det verkar som att han är ledsen.

Notering

Denna artikel har endast fokuserat på övningar.

Jag har skrivit en annan artikel om konjunktiv där jag går igenom konjugering och grammatik.

Men, jag skulle dock vilja nämna några exempel i denna artikel som kan få dig att förstå detta område bättre.

Il faut que är ett uttryck som vi har tittat på i denna artikel. Vi har lärt oss att detta uttryck följs av konjunktiv. Men, utan ett “que” (och 2 objekt) kommer grammatiken förändras. Exempelvis:

 • Il faut avoir de la chance: Man/vi måste ha tur.

I den här meningen finns det inget qui eller que. Vi måste därför använda presens indikativ.

Låt oss titta på ett annat exempel:

 • Il faut voir ce qu’il fait: Vi måste se vad han gör.

I denna mening finns det visserligen ett relativt pronomen (ce qu’). Det finns däremot inget qui eller que.

Låt oss nu titta på ett exempel där alla kriterier är uppfyllda:

 • Il faut qu’il est en bonne forme: Han måste vara i bra form

Lära sig verben, konjunktionerna och uttrycken som är kopplade till konjunktiv

I denna artikel har vi tittat på en del verb och uttryck som kanske inte bör vara kopplade till presens indikativ. Vad menar jag med ”kanske inte”?

 • Nous ésperons qu’elle réussira: Vi hoppas att han kommer lyckas.

Ésperer borde teoretiskt sett följas av konjunktiv. Det är trots allt ett verb som verkligen uttrycker en oro.

Min poäng med att skriva detta är att du bör lära dig vilka verb och uttryck som är kopplade till presens indikativ respektive konjunktiv. Det är inte en bra idé att ”gissa” baserat på teoretiska kunskaper.

Detta kommer göra dig mycket mer självsäker när du pratar franska.

Det bör också nämnas att si (om) inte följs av konjunktiv.

Exempelvis:

 • Elle va s’entraîner ce soir, s’il fasse beau: Hon ska träna ikväll om det är bra väder.

Denna mening är inkorrekt, även om den uttrycker en osäkerhet.

Den korrekta versionen av denna mening:

 • Elle va s’entraîner ce soir, s’il fait beau: Hon ska träna ikväll om det är bra väder.

Det finns olika regler kring när man använder si. I exemplet ovan har vi använt:

 • Si + presens indikativ + presens indikativ

Vi hade också kunnat använda le futur simple i den andra delen av meningen.

Du kan läsa denna artikel om du vill lära dig mer om reglerna kring att använda si.

Lägg till en kommentar