Köpa fransk översättning

Hej, jag genomför översättningar från franska till svenska. Jag har skapat den här hemsidan för att visa mina kunskaper om den franska kulturen.

Du som är en eventuell uppdragsgivare kan förvänta dig texter som är välanpassade för målspråket.

Du kan även förvänta dig texter som har genomgått korrekturläsning innan de levereras till kund. Vänligen navigera dig i innehållsförteckningen nedan för mer information.

Presentation av verksamheten

Mitt namn är Gustav Dahlman och jag är 32 år gammal. Jag har en kandidatexamen i franska (examensbevis) och nationalekonomi (examensbevis).

Jag arbetar med översättning av facktext inom en rad olika områden. Exempel på områden är marknadsföring, handel och allmänna texter. Majoriteten av mina nuvarande uppdrag innefattar översättning av hemsidor.

Översättning handlar i mångt och mycket om att kunna anpassa texten till målspråket. Man måste samtidigt ha tillräckligt med fingertoppskänsla för att inte förvränga budskapet.

Uppdragsgivaren bör därför försäkra sig om att personen man anlitar har goda kunskaper i målspråket. Med anledning av detta genomför jag bara översättning från franska till svenska. Jag förmedlar dock mer än gärna kontakt med en person som är specialiserad på det motsatta språkparet.

Vad kostar det?

Uppdragsgivaren betalar i de allra flesta fallen per översatt ord. Mitt standardpris är SEK 0.79 per ord. Priset varierar dock beroende på arbetets omfattning. Jag är mer än villig att erbjuda ett lägre ordpris för ett arbete som kräver lång tid. Efterforskning ingår dock alltid i det pris vi kommer överens om. Jag har exempelvis genomfört en hel del efterforskningar för att fylla den här hemsidan med tillförlitlig information.

Texter med hög svårighetsgrad

Du behöver en auktoriserad översättare (se Kammarkollegiet) ifall du har en text som berör vissa juridiska områden. Det kan exempelvis handla om en födelseattest, en vigsel eller ett betyg. Vänligen observera att Kammarkollegiet som myndighet inte kan hjälpa dig med detta. Du kan dock använda deras sökfunktion för att hitta en person som är auktoriserad.

Kontakta mig

Du får gärna länka till texter som redan finns på nätet. Föregås ditt material av sekretess bör du inte bifoga något material i detta formulär. Vänligen skriv istället kortfattat om textens natur och dess omfattning. Jag svarar nästan alltid inom 24 timmar. Du kan även kontakta mig per telefon (076 843 90 26).

Övrig information

Texter som ska publiceras på nätet

Den som avser köpa en fransk översättning bör försäkra sig om att texten är anpassad för sökmotorer. Den populäraste sökmotorn i nästan alla delar av världen är Google. Att anpassa en text för Google görs i olika steg. Först vill man ta reda på vad folk söker efter. Detta kan man göra med ett antal olika verktyg. Ett populärt verktyg är Ahrefs. Genom Ahrefs kan man bland annat se hur många som söker efter ett specifikt nyckelord, och vad konverteringsgraden är för detta nyckelord. Den text man sedan skriver ska fokusera på det nyckelord man valt, även om texten i sig inte ska upprepa ordet allt för många gånger. Google kan nämligen uppfatta eventuell upprepning som spam. Nyckelordet kan även vara en fras, vilket du kan se i den titel som jag valt till den här presentationen. Texten skall även vara lång, helst över 1000 ord. Eventuella besökare ska känna att de fått svar på alla sina frågor efter att ha läst texten.

Mer än 85% av artiklarna på den här hemsidan är sökmotoroptimerade texter. En del artiklar rankar som nummer ett på de sökord jag valt. Även den artikeln du läser i detta nu är optimerad för Google. Det skulle givetvis vara mer bekvämt för mig att skriva en presentation utan några restriktioner. Det skulle samtidigt vara väldigt svårt för mig att hitta kunder utan hjälp av Google. Jag genomför mer än gärna en sökordsanalys, och skriver därefter, ifall just din text behöver optimeras för Google.

Texter för internt bruk/reklammaterial

Texter för internt bruk ger mig större frihet. Jag behöver då inte anpassa texten för hur den eventuellt skulle kunna ranka i Google. Fokuset ligger istället på målgruppen inom en specifik bransch. Det finns ett antal olika strategier för att nå ut till besökaren. Texter som endast ska vara informativa behöver sällan någon kreativitet. Texten skall dock alltid flyta på bra och vara enkel att läsa.

Texter som innefattar marknadsföring behöver ofta lite mer kreativitet. Det kan exempelvis vara broschyrer som används i säljmaterial. Dessa går sällan att översätta rakt av. Det finns ofta för stora olikheter mellan språken för att budskapet ska förbli detsamma efter översättningen. Detta representerar ett problem som man på engelska kallar för “Lost in translation”. Utmaningen ligger främst i att hitta definitioner som inte förvränger innehållet. Som jag redan nämnt i den här artikeln ska man, om möjligt, alltid försöka fokusera på målgruppen och deras kulturella perception.

Handel mellan Frankrike och Sverige

Handeln mellan Frankrike och Sverige har historiskt sett varit mycket hög. Den har dock på senare år minskat en del, även om länderna förblir viktiga handelspartners. År 2013 var det främst bilar som Sverige importerade från Frankrike. På en andra plats finner vi bildelar, följt av elektronik och stål. Sverige har även en rad olika företag som bedriver i verksamhet i Frankrike. Exempel på dessa företag är Securitas, ABB, SKF, Scania och Ikea.

Exportsidan präglas även den av fordonsmarknaden. Andra viktiga exportvaror är läkemedelsprodukter och papper. Exporten av läkemedel har dock minskat under de senaste åren, samtidigt som fordonsdelar har ökat. Exempel på franska företag som har verksamhet i Sverige är Sodexo, Veolia och Keolis.

Vad gäller direktinvesteringar är siffrorna relativt lika för respektive land.

Den franska ekonomin är den tredje största inom EU. Ekonomin har dock ställts inför en rad olika utmaningar under de senaste åren. Tillväxten har varit låg och arbetslösheten relativt hög. Under 2017 var arbetslöshetsnivån över 10 procent. Det är främst unga som har svårt att få in en fot på arbetsmarknaden. Tilläggas bör dock att många länder i södra Europa dras med hög arbetslöshet, exempelvis Spanien och Italien. Den svenska arbetslösheten var under samma period 7 procent.

Ett annat problem är de stora och ökande kostnaderna i den offentliga sektorn. Att höja skatten har inte visat sig vara en populär strategi för att lösa de här problemen. En annan mindre populär lösning är att höja pensionsåldern. Slutligen bör det tilläggas att Frankrike är ett av få länder i den europeiska unionen som har en arbetsvecka som omfattas av 35 timmar. Försök till att förändra detta har även det möts av stora protester.