Franska personliga pronomen i subjektsform

Grammatik

Je

Je är den svenska motsvarigheten till Jag. Exempelvis:

 • Je vais réussir: Jag ska lyckas.

Tu

Tu är den svenska motsvarigheten till Du. Det bör dock nämnas att du endast bör tilltala personer du känner med tu. Du kan använda vous till enskilda personer du inte känner, även om det betyder ni.

Il/elle

Il och elle motsvaras av han respektive hon. I denna kapacitet kan de användas på samma sätt som på svenska.

Men,

Il och elle kan också översättas med den eller det. Mer om detta senare.

On

Vi kan översätta on med man, exempelvis:

 • On est venu tôt: Man kom tidigt.

I vardaglig franska brukar man också använda on för att säga vi. Exempelvis

 • On va y aller: Vi ska åka dit

Nous

Nous betyder vi. Det bör dock tilläggas att nous är ett rätt formellt sätt för att säga vi.

Vous

Vous betyder ni. Du kan exempelvis säga:

 • Vous êtes prêts?: Är ni klara?

Du kan som jag redan nämnt använda vous för att tilltala en enskild person. Det är betydligt vanligare att ni:a enskilda personer på franska än på svenska. Exempelvis:

 • Pourriez-vous m’aider? Kan ni (du) hjälpa mig?

Ils och elles

Båda dessa varianter betyder de.

Det finns dock en skillnad som baseras på genus.

Om en grupp av människor består av minst en man kommer man använda ils.

Exempelvis:

 • Ils sont méchants: De är elaka

Om gruppen består av kvinnor kommer man använda elles.

 • Elles sont méchantes

Övningar

Grundnivå

Kommentar:

Vi kan ersätta namn med il eller elle.

I detta fall är det tal om en kvinna – Anna.

Vi kommer därför ersätta Anna med Elle (hon).

Kommentar:

Det är samma tänk här.

I detta fall pratar vi dock om en man – John (il).

Kommentar:

Tu används för en person – du.

Tu vas bien betyder hur är läget?

Du bör endast använda tu till personer som du känner väl.

Om du inte känner personen i fråga kan du använda vous: ni.

Det är vanligt att tilltala enskilda personer med vous på franska.

Kommentar:

Det är vanligt att man blandar ihop vous och nous i början av sina språkstudier.

Det är en bra idé att lära sig dem utantill vous:ni, nous: vi

Om du redan studerat verb kan du se skillnaden på det konjugerade verbet som kommer efteråt:

 • Nous avons un chien: Vi har en hund
 • Vous avez un chien : Ni har en hund.

Kommentar:

Om gruppen inkluderar minst en man kommer vi använda ils.

Kommentar:

Om gruppen bara innehåller kvinnor kommer vi använda elles.

Kommentar:

Nu hänvisar vi till 2 personer, moi (jag) och mon ami (min).

En vanlig missuppfattning är att det korrekta svaret är ils/elles.

Svaret kommer dock att vara nous.

Det finns två anledningar till detta:

 • Vi skriver i jag-form (jag och min vän). Meningen skulle bli konstig om vi skrev:

”Jag och min vän, de är snälla.”

 • Nous hör samman med sommesNous sommes: Vi är.

Det vore inkorrekt och skriva Ils sommes.

Medel- till svårnivå

Kommentar: Du måste veta lite om verbkonjugationer för att förstå denna övning.

Det är comprenons som låter oss välja nous. Låt oss se hur vi konjugerar comprendre i presens indikativ:

 • Je comprends: Jag förstår
 • Tu comprends: Du förstår
 • Il/elle/on comprend: Han/hon/man förstår
 • Nous comprenons: Vi förstår
 • Vous comprenez: Ni förstår
 • Ils/elles comprennent: De förstår

Kommentar:

Denna övning ger oss samma problem som föregående fråga.

Du måste veta vad vi kan sätta framför va.

Va går ihop med:

 • Il/elle/on va

Vas kan vi endast para ihop med tu.

Vont kan vi endast para ihop med Ils/elles.

Kommentar:

Du kan tänka på voulez-vous (känd sång av Abba) för att memorera denna 🙂

Kommentar:

Nu kan vi titta på me för att lista ut vad vi kan sätta in.

Me representerar här ett reflexivt pronomen.

Je kan paras ihop med me.

Kommentar:

Vi måste återigen titta på se och lève för att välja rätt.

Vi kan para ihop se lève med il, elle och on.

Det går däremot inte att para ihop se med tu.

Kommentar:

Kommer du ihåg de reflexiva pronomen?

Vi använder faktiskt se både för il/elle och ils/elles.

Svaret kan dock inte vara il/elle, då hade det stått:

 • Il/elle se connaît:

Det korrekta svaret kan vara både Ils och Elles.

Vi vet nämligen inte, givet kontexten, om vi hänvisar till en grupp av kvinnor eller män.

Kommentar:

Lösningen till denna övning är att det efterföljande verbet är konjugerat i le passé composé.

Det ser ut som följer:

 • J’ai eu
 • Tu as eu
 • Il/elle/on a eu
 • Nous avons eu
 • Vous avez eu
 • Ils/elles ont eu

Svaret kan därför endast bli vous avez 🙂

Kommentar:

Verbet är konjugerat i futur simple. Titta nedan för att se lösningen:

 • J’arriverai
 • Tu arriveras
 • Ils/elle/on arrivera
 • Nous arriverons
 • Vous arriverez
 • Ils/elles arriveront

Svaret kan endast bli något av alternativen i markerad text.

Kommentar:

Nu är det efterföljande verbet konjugerat i imperfekt.

Låt oss återigen titta på var det kan passa in 🙂

 • J’avais
 • Tu avais
 • Il/elle/on avait
 • Nous avions
 • Vous aviez
 • Ils/elles avaient

Kommentar:

Som jag nämnde tidigare kan il/elle också användas för att referera till saker.

I fallet ovan refererar vi till en bil.

Vi kommer att välja elle för att bil är ett feminint substantiv.

Elle kommer i detta fall översättas med ”det”.

Lägg till en kommentar