Författare: Gustav Dahlman

Jag skriver främst om det franska språket och dess kultur. Jag har två kandidatexamen från Göteborgs universitet och Mittuniversitetet. Mina huvudområden är franska och nationalekonomi.