Nous eller on

De allra flesta som studera franska lär sig snabbt att nous motsvarar svenskans vi. Vi lär oss därför att använda ‘nous’ i alla sammanhang när vi ska referera till en grupp av människor.

Vad man däremot inte får lära sig är att man väldigt ofta i talad franska använder sig av on istället. Det finns en del anledningar till varför det är så. En anledning är att ‘nous’ låter formellt.

Ser du på ett tal av presidenten är sannolikheten stor att hen kommer använda ‘nous’. Lyssnar du däremot på ett vardagligt samtal på franska är sannolikheten stor att du kommer höra ‘on’.

Kvinnorna i videon visar på ett kreativt sätt varför man kanske ska skippa ‘nous’ i många sammanhang. Vi som ej har franska som modersmål har svårt att höra skillnaden och varför det kan låta väldigt formellt. Det kan bero på att vi i svenskan mer eller mindre raderat delar av vårat språk vi kunde använda för att låta trevligare 🙂

On och nous – samma sak beroende på kontext?

I en viss kontext betyder det samma sak. Jag kan visa detta med två exempel.

On a de la chance – Vi har tur

Nous avons de la chance – Vi har tur

Detta förändras inte om vi använder andra verbformer.

On a gagné –Vi vann

Nous avons gagné – Vi vann

Användningen av ‘on’ beror också på att verbet är lätt att konjugera. Kan du konjugera ett verb på ett korrekt sätt för han eller hon – vet du också hur man använder det för vi. Låt oss konjugera en väldigt vanligt verbform avoir – att ha.

J’ai – Jag har

Tu as – Du har

Il/elle/on a – Han/hon/vi/man har

Nous avons – Vi har

Vous avez – Ni har

Ils/elles ont – De har

Rent praktiskt behöver man alltså inte kunna konjugera ‘nous’ för att beskriva svenskans vi. Återigen, det här gäller för alla verbformerna. Man måste dock se upp med ‘on’ eftersom att det kan betyda andra saker beroende på kontexten. Låt oss säga att du befinner dig ett hus med några personer, varpå en person säger att det ringer på dörren. På franska skulle hen då kunna säga on sonne à la porte. Av den anledningen måste vi vara medvetna om att ‘on’ också kan vara ett opersonligt uttryck. Kontexten är som sagt viktig här.

Behöver man lära sig nous?

Sammanfattningsvis kan man fråga sig om man behöver lära sig alla verbformer för nous? Svaret på frågan den frågan är ja. ‘Nous’ används ofta i böcker, och ifall du vill studera franska på högre instanser så måste du använda dig av’ nous’.

Syftet med den här artikeln är främst att belysa att man i dagligt tal väldigt ofta använder sig av ‘on’. Av någon anledning brukar inte fokuset ligga på att lära ut det tidigt i franskstudierna. Jag anser dock att man bör vara medveten om detta. Personligen blev jag lite förvirrad första gången jag åkte till Frankrike. Jag uppfattade inte varför alla använde sig av ‘on’ hela tiden. Jag förstod inte att det i allra flesta fallen användes för att referera till en grupp av personer.