Le futur antérieur (Futurum perfekt) – Konjugering och övningar

franska-futur-antérieur

Konjugering

Avoir

Det finns några enkla regler som vi kan tillämpa för reguljära verb:

 • Parler: Parlé
 • Réussir: Réussi
 • Attendre: Attendu

Du kan nu genomföra samma process med verb som slutar med ER (Exempelvis, parler), IR (exempelvis, réussir) och RE (exempelvis, attendre).

Det finns dock många irreguljära verb. De följer i regel inte något mönster.

Du måste därför lära dig dem utantill.

I exempelbilden ovan finns det två irreguljära verb:

Faire: Fait

 • Exempel: Nous aurons fait: Vi kommer att ha gjort

Lire: Lu

 • Exempel: Vous aurez lu: Ni kommer att ha läst

Låt oss titta på några andra vanligt förekommande irreguljära verb, och deras respektive perfekt particip.

Dire (Att säga): Dit

 • Exampel: Il aura dit

Savoir (Att veta): Su

 • Exampel: Elle aura su

Voir (Att se): Vu

 • Exampel: Elle aura vu

Venir (Att komma): Venu

 • Exampel: Il sera venu

Du har säkert sett några av dessa perfekt particip förut, inte minst när du lärde dig le passé composé. Nu vet du att de kan vara bra att kunna även inom andra grammatiska områden 🙂

Être

Det är en bra idé att lägga dem på minnet. De måste nämligen justeras baserat på nummer och kön.

Vi kan se hur en mening förändras baserat på vem eller vilka vi hänvisar till:

En man som kommer att ha lämnat

 • Je serai parti

Kommentar: Här behöver vi inte göra någonting. Vi hänvisar till en person som är en man.

En kvinna som kommer att ha lämnat

 • Je serai partie

Kommentar: Här behöver vi lägga till ett e, för att uttrycka den feminina versionen.

En grupp, med minst en man, som kommer att ha lämnat

 • Ils seront partis

Kommentar: Här behöver vi lägga till s, för att uttrycka plural. Vi gör detta för att vi hänvisar till en grupp av männniskor, ils.  

En grupp, med endast kvinnor, som kommer att ha lämnat

 • Elles seront parties

Kommentar: Här måste vi lägga till ett e för att uttrycka den feminina versionen. Vi måste också lägga till ett s för att det handlar om en grupp av människor, elles

Tips

Förstår du skillnaden bättre nu? Du kan alltid lämna en kommentar om du vill att jag ska förklara något närmare.

Jag råder dig till att göra övningarna nedan med kommentarer. Där får du träna på att konjugera både avoir och être i anslutning till perfekt particip.

Du kommer dessutom få träna på att välja rätt genus och nummer.

Övningar

Med kommentarer

Kommentar: 

Partir har être som sitt hjälpverb.

Vi måste därför se till att vårt val av perfekt particip anpassas.

I det här fallet pratar vi om elle/hon. Vi kommer därför behöva lägga till ett e till parti

Vi behöver inte bry oss om plural på grund att vi hänvisar till en person, elle/hon.

Kommentar:

Vi har redan konstaterat att partir kommer ta être som sitt hjälpverb.

Vi hänvisar fortfarande till elles, vilket betyder att vi måste lägga till ett e.

Men, nu hänvisar vi också till flera personer.

Elles utgör en grupp av kvinnor. Vi måste därför lägga till ett s också.

Kommentar:

Vad är egentligen skillnaden mellan je serai och je serais?

 • Je serais (Jag skulle ha) använder vi för konditionalis.
 • Je serai använder vi för le futur simple. Om vi dessutom lägger till perfekt particip skapar vi le futur antérieur.

Skillnaden mellan dessa 2 är marginell, både i uttal och stavning.

Det finns dock en stor skillnad i betydelse.

Om du studerar franska och ska göra prov bör du känna till skillnaden 🙂

Kommentar:

Både aura och auras tillhör le futur simple.

De är dock kopplade till olika pronomen.

Låt oss specificera vad som gäller:

 • Aura för il/elle/on
 • Auras för tu

Uttalet skiljer sig inte åt. Vi måste dock kunna koppla dem till rätt pronomen.

Kommentar:

Vi behöver inte anpassa avoir för genus och nummer. Vi kommer endast göra om verbet till perfekt particip.

I detta fall är det tal om ett ER-verb, manger.

Kommer du ihåg hur vi konjugerar ER-verben i perfekt particip?

Manger: Mangé

Parler: Parlé

Utan kommentarer

Sammanfattning

Kan man prata franska flytande utan att använda le futur antérieur?

Jag skulle nog hävda att du kommer långt utan detta tempus.

Du kan i stället använda:

 • Le futur simple
 • Le futur proche

Men, för att kunna uttrycka sig på avancerad nivå behöver du le futur antérieur.

Du har också kommit långt på din väg till att använda detta tempus om du redan känner till le futur simple, samt har studerat hur du skapar perfekt particip.

När du lär dig le passé composé kommer du behöva träna på att använda perfekt particip.

Användningsområdena för le futur antérieur kan dock vara lite mer svåra att lära sig.

Vi har gått igenom två användningsområden i början av denna artikel.

Jag har för avsikt att utveckla artikeln med mer information om detta.

Du kan lämna en kommentar om du undrar över något 🙂

2 Comments

 1. Clara 25 mars, 2023
  • Gustav Dahlman 25 mars, 2023

Lägg till en kommentar