Hur säger man ”vill” på franska?

att-vilja-franska

Hur uttalas dessa fraser?

 • Je veux manger
 • Je veux une pomme
 • Tu veux venir avec moi?

Du kanske också vill utveckla detta verb?

Detta ger dig möjligheten till att lära dig de grundläggande franska pronomen.

Vad är ett pronomen? Några exempel:

 • Jag
 • Du
 • Hon

Låt oss nu kolla på hur man böjer ”vouloir”.

Böjning/Konjugering

Vouloir= (att) vilja

 1. Je veux: Jag vill
 2. Tu veux: Du vill
 3. Il veut: Han vill
 4. Elle veut: Hon vill
 5. On veut: Man/vi vill
 6. Nous voulons: Vi vill (formellt)
 7. Vous voulez: Ni vill
 8. Ils veulent: De vill
 9. Elles veulent: De vill

Nu kan du exempelvis säga:

 • Il veut aller maintenant – Han vill åka nu.
 • Vous voulez jouer un jeu? – Vill ni spela ett spel?
 • Je veux parler suédois – Jag vill prata svenska.

Några av dessa konjugeringar kan behöva en lite mer ingående förklaring. Andra används på samma sätt som på svenska.

On och Nous

Låt oss börja med ”on veut”. Som jag skrivit tidigare kan detta översättas till både ”man vill” och ”vi vill”.

Faktum är att man i vardaglig franska i regel använder sig av ”on” när man vill säga ”vi”.

Man skulle kunna säga att det är ett informellt sätt för att säga ”vi”.

”Nous voulons” är betydligt mer formellt. Du kan dock använda dig av båda 😊

Vous

”Vous voulez” betyder ”ni vill”. Du kan alltså använda ”vous” när du tilltalar flera personer, precis som på svenska.

Du kan också använda denna konjugering för en enskild person.

På franska brukar man använda ”vous” för människor man inte känner, samt i situationer där man vill framstå som vänlig och lite formell.

Ils/elles veulent

Båda dessa betyder ”de vill”. Det finns dock en maskulin och en feminin variant. Känner du till reglerna för hur detta fungerar?

 • Ils veulent – Om det är en grupp av personer där minst en person är man.
 • Elles veulent – En grupp av personer där det bara finns kvinnor.

Hur beskriver man andra tidsrum? (exempelvis dåtid och framtid)

Varje verb används också för att beskriva andra tidsrum. ”Vouloir” används ofta för att beskriva den svenska varianten till ”Skulle”.

Det är en viktig del av det franska språket.

Låt oss kolla på hur man konjugerar detta. Vi kan sedan kolla på hur du kan använda denna variant i praktiken 😊:

 • Je voudrais – Jag skulle vilja
 • Tu voudrais – Du skulle vilja
 • Il voudrait – Han skulle vilja
 • Elle voudrait – Hon skulle vilja
 • On voudrait – Man/vi skulle vilja
 • Nous voudrions – Vi skulle vilja
 • Vous voudriez – Ni skulle vilja
 • Ils/elles voudraient – De skulle vilja

Detta är konjugeringarna för ”vouloir” i konditionalis.

”Voudrais” används ofta när man ska beställa något, exempelvis på en restaurang. Du skulle kunna säga:

 • Je voudrais un café – Jag skulle vilja ha en kaffe
 • On voudrait de l’eau – Vi skulle vilja ha vatten
 • Il voudrait un sandwich au fromage – Han skulle vilja ha en ostsmörgås

På svenska använder vi ofta konstruktionen ”Jag vill ha något”. På franska föredrar man konditionalis. Det låter trevligare.

Du kan därför ha som huvudregel att alltid använda ”voudrais” när du vill beställa något.

Dåtid

Du kan beskriva dåtid med hjälp av olika tempus.

Låt oss kolla på hur man böjer ”vouloir” i det man kallar för imperfekt.

Imperfekt är ett mycket vanligt tempus för det här verbet.

Det är därför välinvesterad tid att lära sig de olika konjugationerna 😊:

 • Je voulais: Jag ville
 • Tu voulais: Du ville
 • Il voulait: Han ville
 • Elle voulait: Hon ville
 • On voulait: Man/vi ville
 • Nous voulions: Vi ville
 • Vous vouliez: Ni ville
 • Ils/elles voulaient: De ville

Vi kan kolla på några olika meningar för att se hur översättningen till svenska kan se ut:

 • On voulait voyager en Suède: Vi ville resa till Sverige.
 • Elle voulait boire un café: Hon ville dricka en kaffe.
 • Je voulais devenir médicin: Jag ville bli läkare.

Konjunktiv

Konjunktiv är ett annat vanligt användningsområde för ”Vouloir”. Denna del av det franska språket brukar dock tillhöra den avancerade nivån.

En anledning till detta är att man måste behärska grundläggande uttryck och verbkonjugationer innan man studerar denna del.

Vi kan dock kolla på varför man använder konjunktiv i anslutning till ”Vouloir”. Det handlar ofta om när du vill att någon annan ska göra något åt dig.

Du kan exempelvis säga:

 • Je veux que tu sache – Jag vill att du ska veta

I det här fallet är ”sache” konjugerat i konjunktiv.

Meningen kommer fortfarande vara i konjunktiv även om vi ändrar till en negativ form:

 • Je ne veux pas que tu saches – Jag vill inte att du ska veta

Låt oss kolla på ett annat exempel:

 • Elle veut que tu sois gentil – Hon vill att du ska vara snäll.

Nu kan vi konstatera att vi inte behöver prata om oss själva för att det ska vara konjunktiv.

Vi behöver dock vara säkra på att meningen innehåller två olika parter.

I detta fall pratar vi om ”elle: hon” och ”tu:du”.

Även här kan vi sätta meningen i negativ form utan att vi behöver ändra konjugeringen:

 • Elle ne veut pas que tu sois gentil – Hon vill inte att du ska vara snäll

Lägg till en kommentar