Franska verb (grammatik och övningar)

Om du redan känner till grammatiken kan du hoppa direkt till övningarna.

De tre olika grupperna

franska-verb

1. ER

Den här gruppen är den största sett till antal. Gruppen innehåller främst det man kallar för reguljära verb, d.v.s de böjs/konjugeras på samma sätt. Exempelvis:

 • Parler: Att prata
 • Tomber: Att ramla
 • Chanter: Att sjunga
 • Marcher: Att gå
 • Regarder: Att titta
 • Écouter: Att lyssna

1. Hur konjugeras ER? Följande ändelser adderas till stammen av ordet när man har tagit bort ER. Exempel ges nedan.

Med ERUtan ER
RegarderRegard
ParlerParl
MarcherMarch
ChanterChant

2. Nu kan vi exempelvis ta “Regard” och lägga till följande ändelser.

 • E
 • ES
 • E
 • ONS
 • EZ
 • ENT
Je regardeJag tittar
Tu regardesDu tittar
Il regardeHan tittar
Nous regardonsVi tittar
Vous regardezNi tittar
Ils regardentDe tittar

Du kan nu utföra samma procedur med nästan alla verb inom den här gruppen. Du behöver alltså bara lära dig dessa grunder.

Tyvärr finns det en tvist 🙂 Vissa verb inom den här gruppen har, på grund av dubbla konsonanter och vokalmöten, andra böjningsformer. Dessa är dock i minoritet och du kommer att lära dig skillnaden längre fram i dina studier.

2. IR

I den här gruppen slutar verben med IR. Exempelvis:

 • Finir: Att sluta
 • Choisir: Att välja
 • Obéir: Att lyda

Vi kan som i de tidigare exemplen ta bort IR, vilket ger oss:

FinirFin
ChoisirChois

Ändelserna skiljer sig dock ifrån den andra gruppen.

 • IS
 • IS
 • IT
 • ISSONS
 • ISSEZ
 • ISSENT

Vi kan nu lägga till ändelserna.

Je finisJag slutar
Tu finisDu slutar
Il finitHan slutar
Nous finissonsVi slutar
Vous finissezNi slutar
Ils finissentDe slutar

Bra nyheter 🙂 Inom den här gruppen finns det i princip inga undantag. IR böjs således alltid på samma sätt.

3. RE, OIR och irreguljära verb

Den här gruppen är tyvärr lite stökig. Gruppen innehåller exempelvis “Vouloir” och “Pouvoir” som dessvärre har en irreguljär konjugering. Det är därför svårt att ge några konkreta exempel. Den här gruppen kräver att du lär dig de olika böjningsformerna “by heart”.

Låt oss dock gå igenom några vanliga medlemmar i den här gruppen och hur de konjugeras.

 • Vouloir: Att vilja
 • Pouvoir: Att kunna
 • Répondre: Att svara
Je veuxJag vill
Tu veuxDu vill
Il veutHan vill
Nous voulonsVi vill
Vous voulezNi vill
Ils veulentDe vill
Je peuxJag kan
Tu peuxDu kan
Il peutHan kan
Nous pouvonsVi kan
Vous pouvezNi kan
Ils peuventDe kan
Je répondsJag svarar
Tu répondsDu svarar
Il répondHan svarar
Nous répondonsVi svarar
Vous répondezNi svarar
Ils répondentDe svarar

Övningar

Avoir och Être

Avoir (att ha) och être (att vara) används i en rad olika sammanhang. Man kan säga att de utgör grunden för hela språket. Att veta hur man konjugerar “avoir” och “être” är därför mycket viktigt. De konjugeras med irreguljära ändelser. Du bör därför lära dig dessa innantill.

AvoirAtt ha
J’aiJag har
Tu asDu har
Il aHan har
Nous avonsVi har
Vous avezNi har
Ils ontDe har
ÊtreAtt vara
Je suisJag är
Tu esDu är
Il estHan är
Nous sommesVi är
Vous êtesNi är
Ils sontDe är

Inlärningstips

Att lära sig alla de franska verben på en och samma gång är sällan en bra idé. Det finns väldigt många och de konjugeras ofta på olika sätt. Ett bra alternativ är att fokusera på 2-3 ord varje vecka.

Studerar du cirka 20 minuter per dag kommer du snabbt göra framsteg. Försök även att repetera samma ord under minst 2 dagar. Repetition är en nyckel för att memorera det du vill lära dig.

Du bör även ha en långsiktig plan. Att lära sig ett språk är en långsiktig process. Försök göra en plan där du fokuserar på cirka 60 ord under ett år.

Försök även att sätta det du har lärt dig en kontext. Du bör alltså inte bara studera grammatik. Sätt in orden i en kontext, där du exempelvis pratar om dig själv eller beskriver något i ditt liv.

Att omsätta grammatik till praktik är mycket viktigt. Du kommer då se hur du kan använda det du har lärt dig. Jag menar, hur enkelt är det egentligen att memorera allt som står i en lärobok? Det är ofta i praktiken och i relation till oss själva som kunskapen sätter sig i hjärnan.

Slutligen ett varningens finger 🙂 Bli inte frustrerad för att du hör fransmännen uttala dessa verb på ett annorlunda sätt. De har ett helt annat uttalsmönster, vilket är något du själv också kommer att lära dig. Först måste du dock lära dig grunderna.

Andra vanliga franska verb

 • Faire – Att göra
 • Mettre – Att lägga
 • Dire – Att säga
 • Prendre – Att ta
 • Savoir – Att veta
 • Falloir – Att måste
 • Donner – Att ge
 • Aller – Att gå
 • Voir – Att se
 • Demander – Att fråga
 • Trouver – Att hitta
 • Rendre – Att ge tillbaka
 • Venir – Att komma
 • Passer – Att passera/gå förbi. Kan också användas för att säga att man spenderar tid med någon.
 • Porter – Att bära
 • Montrer – Att visa
 • Comprendre – Att förstå
 • Continuer – Att fortsätta
 • Penser – Att tänka
 • Connaître – Att känna igen
 • Suivre – Att följa
 • Croire – Att tro
 • Commencer – Att börja
 • Entendre – Att höra
 • Attendre – Att vänta
 • Appeler – Att kontakta/ringa
 • Permettre – Att tillåta
 • Devenir – Att bli
 • Partir – Att lämna
 • Décider – Att bestämma
 • Arriver – Att anlända/Att hända
 • Sembler – Att verka
 • Revenir – Att återvända
 • Recevoir – Att ta emot
 • Vivre – Att leva
 • Présenter – Att presentera
 • Accepter – Att acceptera
 • Jouer – Att spela/leka
 • Reconnaître – Att känna igen
 • Choisir – Att välja
 • Aimer – Att gilla/älska
 • Perdre – Att förlora
 • Ouvrir – Att öppna
 • Gagner – Att vinna
 • Exister – Att existera
 • Lire – Att läsa
 • Réussir – Att lyckas
 • Travailler – Att arbeta
 • Essayer – Att försöka
 • Changer – Att förändra

Voilà, detta är några av de allra vanligaste verben. Det finns givetvis många fler att lära sig. Det är dock smart att börja med de allra vanligaste eftersom att de används dagligen. Du kommer, genom att lära dig dessa först, snabbare kunna ha en konversation på franska. Du kommer även snabbare kunna förstå filmer och böcker.

Har du några frågor är du välkommen att ställa dessa i kommentarerna. Jag försöker att svara så fort som möjligt 🙂

24 Comments

 1. Simon Lindén 21 september, 2020
  • Gustav Dahlman 23 september, 2020
 2. Rolf Stenholm 1 oktober, 2020
  • Gioia Langlois 6 oktober, 2020
   • Gustav Dahlman 8 oktober, 2020
 3. Rolf Stenholm 8 oktober, 2020
 4. Rolf Stenholm 13 oktober, 2020
  • Gustav Dahlman 13 oktober, 2020
 5. Simon Lindén 9 november, 2020
  • Gustav Dahlman 11 november, 2020
 6. lea 11 mars, 2021
  • Gustav Dahlman 11 mars, 2021
 7. Thomas St. Valiant 17 april, 2021
  • Gustav Dahlman 17 april, 2021
 8. Thomas St. Valiant 18 april, 2021
  • Gustav Dahlman 18 april, 2021
 9. Sam Al-Jumaili 24 augusti, 2021
  • Gustav Dahlman 26 augusti, 2021
 10. Ulrika Johansson 14 oktober, 2021
  • Gustav Dahlman 14 oktober, 2021
 11. Linus 15 november, 2021
  • Gustav Dahlman 16 november, 2021
 12. kylian mbappe 15 november, 2021
  • Gustav Dahlman 16 november, 2021

Lägg till en kommentar