Franska prepositioner

franska-prepositioner

Det finns övningar längre ner i artikeln.

Tabellen nedan presenterar de mest vanliga prepositionerna och deras svenska översättningar.

Användningsområden

Franska Prepositioner Svensk översättningKommentar
à till, vid, ià kan ta formerna au, à la och aux
aprèsefter
avantföre
avecmed
chezhos någon, refererar ofta till en person.chez moi, chez le docteur.
dansi (ofta specifikt i någonting)dans le livre (i boken)
deav, frånde kan ta formerna du, de la och des
depuissedan, frånett exempel på ett användningsområde: Je cours depuis trois jours – Jag har sprungit i tre dagar
derriérebakom
devantframför
enianvänds för länder i femininum och vissa uttryck.
entremellan
enversmot (någon)handlar ofta om en person
environungefär
parav, genom
pourför, för att
sansutan
saufförutom
selonenligt
sousunder
sur
versmotMot en plats, eller ett klockslag.

Övningar

Dans och Sur

Inlärningen av franska prepositioner är något du får arbeta med kontinuerligt under en lång period. De har olika användningsområden som sträcker sig bortom reglerna för grundläggande grammatik. Ett roligt exempel är hur man använder “dans” och “sur” beroende på kontexten. Exempelvis säger man “dans la rue – på gatan” och “sur la route – på vägen“. I detta exempel kan vi som svenskar inte se någon skillnad i vårat eget språk. Vi använder “på” både till “gatan” och “vägen”. Det är med andra ord ett språkligt fenomen som vi får lära oss innantill.

Dans och En

“Dans” och “En” skiljer sig åt vad gäller tidsperspektiv. Dess skillnad är dock lätt att förstå. “Dans” kan man använda när man ska prata om något som ska äga rum. “En” kan man använda om man har slutfört något på en viss tid. Jag kan således säga “Je vais avoir des vacances dans 2 semaines – jag ska ha semester om 2 veckor“. När jag använder “En” handlar det mer om något i dåtid som är slutfört, exempelvis “J’ai fait le tâche en deux minutes – jag gjorde uppgiften på två minuter

Dans och à

Man kan exempelvis både säga “Je travaille à l’hôpital” och “Je travaille dans l’hôpital”. Använder man den första frasen är det inte riktigt specificerat vad man gör. Personen som säger det kan arbeta på sjukhuset, men hen kan också arbeta vid en annan byggnad som är relaterad till sjukhuset. Använder man däremot “dans” råder det inget tvivel om att personen arbetar i byggnaden. “Dans” är alltså mer specifikt i det här avseendet, även om båda varianterna är grammatiskt korrekt.

Länder

Under den här kategorin görs avvägningen utifrån landets genus. Sverige konstrueras med “la” och är därmed ett feminint namn. Alla feminina länder konstrueras också med “en”. Vi säger därför “Je vais voir un ami en Suède – jag ska träffa en vän i Sverige“. Ifall jag vill säga att jag kommer ifrån Sverige säger jag istället “Je viens de Suède”. Ett maskulint land kräver en annan konstruktion. Jag kan exempelvis säga “Je vais voir un ami au Danemark”. Ska jag säga att jag kommer från Danmark blir det istället “Je viens du Danemark”. De flesta länderna är i femininum, vilket gör att den förstnämnda konstruktionen med Sverige är mest vanlig. Slutligen bör det tilläggas att städer alltid konstrueras med “à”. Vi kan därför säga “Je vais aller à Stockholm”.

Verb

Verbkonstruktioner är även det något man får vara uppmärksam på. Vissa verb tar exempelvis “à” eller “de” oavsett situation. Om man ska säga att man tänker på någon säger man “Je pense à quelqu’un”. Verbet för att tänka konstrueras nämligen med “à”. Andra verb konstrueras istället med “de”. Ett exempel på detta är “venir de”. Om jag vill säga att jag precis har vaknat kan jag säga “Je viens de me réveiller”.

Andra läromedel

Quizlet har massor av bra övningar. Mig veterligen har de en gratis version som man kan använda dagligen. Du kommer dock märka rätt fort att översättningarna inte alltid är konsistenta. Som jag har nämnt tidigare kan det vara svårt att göra en direktöversättning. Det har att göra med att många översättningar beror på kontexten. Oroa dig dock inte, med tiden kommer du få en bättre känsla för vad som är rätt och fel 🙂

Youtube har massvis med informativa videos. Mitt råd är att du gör en avgränsning varje gång du vill lära dig något nytt. Om du vill lära dig mer om “sur” och “dans” kan du med enkelhet söka efter dessa nyckelord. Jag tror detta är den bästa metoden för att lära sig de franska prepositionerna. Att lära sig allt på en och samma gång är sällan en bra idé. Försök därför avgränsa din inlärning för varje tillfälle.

Franska prepositioner – sammanfattning

Detta är en kortfattad artikel som berör vissa användningsområden. Som jag nämnde tidigare kommer du med tiden uppnå en bättre förståelse. Det är givetvis lite rörigt i början med alla konstruktionerna. På svenska har vi ett mer avgränsat användningsområde när vi exempelvis använder “På”. Ett sista tips är att kolla på Youtube. Det är ofta enklare att förstå när någon annan förklarar. Det finns även gott om kreativa lärare som kan hjälpa dig.