Possessiva pronomen i franskan (övningar)

Om du redan känner till grammatiken kan du hoppa direkt till övningarna.

possessiva-pronomen-franska

Grammatik

Maskulinum

Som jag redan har nämnt måste vi veta ett ords genus för att kunna välja rätt possessivt pronomen. Låt oss därför börja med maskulinum för att se hur det ser ut i praktiken.

monmin
tondin
sonhans/hennes
notrevår
votreer
leurderas

Notre/votre och leur gör ingen skillnad på det som är maskulint respektive feminint. Vi kan därför tillfälligt bortse från dessa kategorier.

Vi sätter ihop de 3 första pronomen med maskulina substantiv. För att gå igenom några konkreta exempel måste vi därför hitta 3 maskulina substantiv.

C’est mon chienDet är min hund
C’est ton tableauDet är din tavla
J’ai trouvé son styloJag hittade hans/hennes penna

Alla substantiv i exemplen ovan är maskulina ord. Det sista exemplet är dock lite lurigt. “Stylo” är ett maskulint ord – det vill säga “un stylo”. I exemplet ovan kan vi däremot inte veta om personen som äger pennan är en man eller en kvinna. Du måste i vilket fall alltid välja possessivt pronomen baserat på vilket genus substantivet har.

Hur kan vi då veta om personen som äger pennan är man eller kvinna? Svaret är att vi inte kan veta det 🙂 Vi måste ha mer information eller ett annat upplägg för att veta om personen är man eller kvinna. Låt oss ta ett exempel för att visa varför.

Elle a trouvé son styloHon har hittat sin penna
Il a trouvé son styloHan har hittat sin pennna

I det här exemplen blir det tydligare. Nu vet vi att det är en man respektive ene kvinna som har hittat sin penna. Vi kan dock inte veta vilket kön personen har om vi använder oss av exempelvis “mon” och “je”. Jag upprepar därför återigen att det alltid är substantivets genus som bestämmer.

Femininum

mamin
tadin
sahans/hennes
notrevår
votreer
leurderas

Som jag redan har nämnt, notre/votre och leur kommer vara samma i både maskulinum och femininum.

Låt oss därför ta tre exempel för de tre första raderna.

C’est ma tableDet är mitt bord
C’est ta pommeDet är ditt äpple
J’ai trouvé sa chemiseJag hittade hans/hennes skjorta

Återigen vet vi inte om personen som äger skjortan är en man eller en kvinna. Du vet dock vid det här laget att detta inte är viktigt i den här kontexten 🙂

Under den här rubriken kan vi även visa att notre,votre och leur är lika för både maskulinum och femininum. Vi kan återanvända exemplen för både femininum och maskulinum för att visa detta.

Notre chienVår hund
Votre tableauEr tavla
Leur styloDeras penna
Notre tableVårt bord
Votre pommeErt äpple
Leur chemiseDeras skjorta

Som du ser kan vi blanda hej vilt mellan ord som har olika genus. Det enda du bör vara vaksam på är substantivets storlek, exempelvis om det är ett äpple eller flera äpplen. Detta leder oss in på plural.

Plural

mesmina
tesdina
seshans/hennes
nosvåra
vosera
leursderas

Nu behöver vi inte bekymra oss om ordets genus. Vi måste bara säkerställa att det vi beskriver är i plural. Vi kan återanvända de tidigare substantiven för att exemplifiera detta.

Ce sont mes tablesDet är mina bord
Ce sont tes pommesDet är dina äpplen
J’ai trouvé ses chemisesJag hittade hans/hennes skjortor
Nous avons choisi nos livresVi har valt våra böcker
Vouls allez choisir vos chemisesNi ska välja era skjortor
Ils ont trouvé leurs tableauxDe har hittat deras tavlor

Skillnaden är alltså att substantivet är i plural. Vi har exempelvis valt “tables” istället för “table”.

Övningar

Vokalmöte

Inom franskan vill man alltid undvika vokalmöte. Detta gäller för i princip alla delar av språket. Om du lär dig detta kan du med andra ord undvika många grammatiska fallgropar.

När det gäller possessiva pronomen finns det ett undantag vad gäller substantivets genus. Jag har tidigare skrivit att du alltid ska fokusera på substantivets genus när du väljer pronomen. Vokalmötet är dock undantaget från den här regeln.

Låt oss ta ett konkret exempel. “École – skola” är ett feminint ord. Låt oss lägga in “ma”, “ta” och “sa” för att se hur det ser ut.

Felaktig version

Ma écoleMin skola
Ta écoleDin skola
Sa écoleHans/hennes skola

Alla dessa exemplen ovan är felaktiga. Varför? Det låter helt enkelt inte särskilt bra. Hur kan vi göra för att få dessa meningar att låta bättre och bli korrekta? Vi ändrar helt enkelt genus på pronomen. Vi frångår därmed huvudregeln som jag tidigare har formulerat.

Korrekt version

Mon écoleMin skola
Ton écoleDin skola
Son écoleHans/hennes skola

Vi kan ta ett till exempel med ett substantiv som startar med en vokal. “Entreprise” betyder “företag” på svenska. Det är ett feminint ord.

Felaktig version

Ma entrepriseMitt företag
Ta entrepriseDitt företag
Sa entrepriseHans/hennes företag

Korrekt version

Mon entrepriseMitt företag
Ton entrepriseDitt företag
Son entrepriseHans/hennes företag

Den här regeln är applicerbar på alla substantiv där vokalmöte finns. Det är som sagt också applicerbart på i princip alla grammatiska områden där vokalmöte sker. Du bör försöka lära dig den här regeln innantill. Med den här regeln i bagaget kommer du spara mycket tid och energi.

Försök även att lära dig vokalerna innantill. De franska språkets vokaler är:

A, E, I, O, U . Ibland inkluderar man även Y.

Sammanfattning

Det här grammatiska området är inte särskilt enkelt att förstå. Grunderna är visserligen rätt enkla, när det exempelvis handlar om att koppla ihop “ma” och “mère” samt “mon” och “père”. Det är dock inte alltid enkelt att veta ett ords genus, samtidigt som man måste känna till reglerna för plural.

Du kommer med stor sannolikhet känna dig frustrerad ibland. Med tiden kommer du dock få en bättre förståelse för det här området. Kom också ihåg att vokalmöte kan ställa till det rent grammatiskt. Detta är dock något som man inte brukar bli testad på allt för mycket i skolfranskan. Det kan dock vara frustrerande när man studerar språket på en lite högre nivå, på grund av att man inte förstår sambandet.

5 Comments

  1. Stéphanie Lestrez 16 mars, 2020
    • Gustav Dahlman 16 mars, 2020
  2. Lovis 19 oktober, 2021
    • Gustav Dahlman 20 oktober, 2021
  3. stortå96 29 november, 2021

Lägg till en kommentar