Direkt och indirekt objekt på franska

Direkt objekt

Så, hur fungerar det i praktiken? Vi kan börja med att titta på denna mening.

 • Jag lyssnar en låt

På svenska använder vi alltså ”på” mellan verbet och substantivet.

På franska ser meningen ut på följande sätt:

 • J’écoute une chanson

Vi kan nu konstatera att ”une chanson” kommer direkt efter ”écoute”. Vi behöver inte lägga till ”à” eller någon annan preposition.

Låt oss kolla på ett till exempel med ”regarder” som betyder att ”titta på”

 • Jag tittar en film

Återigen använder vi oss av ”på” för att knyta samman ”tittar” och ”en film”.

På franska ser meningen ut på följande sätt:

 • Je regarde un film

Som du såg tidigare behöver vi inte lägga till en preposition. ”Un film” kommer direkt efter ”regarde”.

Nedan följer några verb som använder sig av direkt objekt:

 • Chercher= Att leta
 • Regarder= Att titta
 • Voir= Att se
 • Connaître= Att känna (till någon/något)
 • Manger= Att äta
 • Aimer= Att gilla/älska
 • Appeller= Att kalla
 • Aider= Att hjälpa

Användningsområden

Direkt objekt kommer också påverka hur du förkortar meningar.

Detta är enklast att visa med hjälp av exempel.

Låt oss först kolla på hur det ser ut på svenska.

 • Jag älskar mina vänner.

Vi kan förkorta denna mening genom att ta bort ”mina vänner”.

 • Jag älskar dem.

Vi kan göra samma sak på franska. Låt oss kolla på samma mening.

 • J’aime mes amis.
 • Je les aime.

Det finns en lista över vilka pronomen som man använder i anknytning till de direkta objekten. Denna lista finner du här nedanför.

Var dock inte orolig om du finner det förvirrande. Vi kommer att gå igenom fler exempel 😊

Me/m’ – Mig

Te/t’- Dig

Le/la/l’ – Honom, henne, den, det

Nous – Oss

Vous – Er

Les – Dem

Vi kommer börja med att fokusera på de pronomen som är i fet text. Du kommer förstå varför när vi börjar med indirekta objekt.

Tilläggas bör att ”le” och ”la” kan göras om till ”l’” vid en vokalkrock. Låt oss se hur detta ser ut i praktiken.

 • J’aime ma copine (Jag älskar min flickvän)
 • Je l’aime (Jag älskar henne)

Nu kan vi kolla på fler fraser med verb som konstrueras med direkta objekt.

Exempelmeningar

 • Je mange une pomme (Jag äter ett äpple)
 • Je la mange (Jag äter det)
 • Elle cherche la valise (Hon letar efter väskan)
 • Elle la cherche (Hon letar efter den)
 • Je comprends le texte (Jag förstår texten)
 • Je le comprend (Jag förstår den)
 • J’écoute ces chansons (Jag lyssnar på dessa sånger)
 • Je les écoute (Jag lyssnar på dem)
 • Elle appelle ses parents (Hon ringer sina föräldrar)
 • Elle les appelle (Hon ringer dem)
 • J’aide ma mère (Jag hjälper min mamma)
 • Je l’aide (Jag hjälper henne)

Indirekt objekt

Låt oss se hur detta ser ut i praktiken.

 • J’écris à mon ami.
 • Jag skriver till min vän.
 • Je donne un cadeau à mon ami
 • Jag ger en present till min vän

Här använder man sig alltså av ”à” för att knyta samman meningen.

Nedan följer några verb som använder sig av indirekta objekt:

 • Parler: Prata
 • Répondre: Att svara
 • Écrire: Att skriva
 • Donner: Att ge
 • Dire: Att säga
 • Téléphoner: Att ringa

Låt oss nu kolla på de pronomen som kan användas för att förkorta meningarna.

Användningsområden

Me/m’ – Mig

Te/t’ – Dig

Lui – Honom, henne, det

Nous – Oss

Vous – Er

Leur – Dem

Återigen har jag satt två pronomen i fet text. Du kanske har märkt att dessa två är de enda pronomen som skiljer sig mellan direkta- och indirekta objekt?

Låt oss ställa dem bredvid varandra för att kontrollera att så är fallet.

Som du ser är det bara dessa två som skiljer sig åt.

Nu kan vi gå vidare med att kolla på meningar med verb som antar indirekta objekt.

Exempelmeningar

 • Je parle à mon père (Jag talar med min pappa)
 • Je lui parle (Jag talar med honom)
 • Il parle à ma mère (Han talar med min mamma)
 • Il lui parle (Han talar med henne)

”Lui” används med andra ord både för män och kvinnor.

 • Elle dit à sa mère de ne pas venir (hon säger till sin mamma att inte komma)
 • Elle lui dit de ne pas venir (hon säger till henne att inte komma)
 • On répond à ton frère (vi svarar din bror)
 • On lui répond (vi svarar honom)
 • Nous téléphonons à mes parents (vi ringer mina föräldrar)
 • Nous leur téléphonons (vi ringer dem)
 • Il donne un ordinateur à ma mère (Han ger en dator till min mamma)
 • Il lui donne un ordinateur (Han ger henne en dator)

Övningar

Negativ form

När det kommer till negativ form måste vi baka in våra pronomen med verbet. Det kan se ut på följande sätt:

 • Elle le vois (Hon ser honom)
 • Elle ne le vois pas (Hon ser honom inte)
 • Je la regarde (Jag tittar på henne)
 • Je ne le regarde pas (Jag tittar inte på henne)
 • Elle lui écrit un message (Hon skriver ett meddelande till honom)
 • Elle ne lui écrit pas un message (Hon skriver inte ett meddelande till honom)
 • Nous lui téléphonons (Vi ringer honom)
 • Nous ne lui téléphonons pas (Vi ringer inte till honom)

Några sista tips

Våra språk kan skilja sig åt när det kommer till direkta- och indirekta objekt. Du bör därför inte förlita dig på att ett verb utgör ett direkt objekt bara för att så är fallet på svenska.

Denna artikel har förhoppningsvis gett dig en god introduktion till detta ämne.

Konceptet kan vara svårt att förstå utan en kontext, d.v.s. om du inte förstår fördelarna med att kunna dessa grammatiska moment i praktiken.

Jag har givit några viktiga exempel på detta i artikeln.

Exempelvis:

 • J’écoute une chanson= Jag lyssnar på en låt
 • Je regarde mon ami= Jag tittar på min vän

Om du lär dig vilka verb som inte kräver en preposition så kommer du kunna prata med mer självförtroende, och kanske framförallt inte begå några misstag 😊

De olika pronomen kommer också bestämma hur du förkortar meningar. Just denna del kan dock vara svår att lära sig, men det brukar komma med tiden när du blir mer van vid att läsa på franska.

Sist men inte minst, du är mer än välkomman att ställa frågor i kommentatorsfältet.

Lägg till en kommentar