Mieux eller meilleur?

mieux-meilleur

Kan du se skillnaden i grammatiska termer?

Vi kommer gå igenom många övningar i denna artikel.

Vi måste titta på detta ämne ur ett grammatiskt perspektiv.

Den svenska översättningen blir ”bättre” för både mielleur och mieux.

Först kanske vi ska definiera ett adjektiv och ett adverb?

Ett adjektiv beskriver substantivet. Exempelvis:

 • Une nouvelle (adjektiv) voiture (substantiv): En ny bil
 • Une solution (substantiv) simple (adjektiv): En enkel lösning

Ett adverb kan modifiera ett verb. Exempelvis:

 • Elle va (verb) mieux (adverb): Hon mår bättre.
 • Elle parle (verb) mieux (adverb) que toi: Hon pratar bättre än dig.

Viktig notering: Ett adverb kan också modifiera ett adjektiv eller ett annat adverb. I denna kontext ska vi dock fokusera på när det modifierar verbet.

Denna begränsning kommer göra det enklare för oss att förstå skillnaden mellan mieux och meilleur.

Övningar – Bättre (Komparation)

Kommentar:

Kommer du ihåg bilden i början av artikeln?

I det här exemplet vill vi modifiera ett verb (parler).

Vi bör para ihop vårt verb med mieux.

Kommentar:

Känner du till avenir på franska?

Det betyder framtid, och det är ett substantiv.

Meilleur kommer fungera som ett adjektiv som jämför (bättre) vårt substantiv (avenir).

Kommentar:

Vi behöver återigen sätta in något som kan jämföra un tableau (en tavla)

Det är alltså tal om ett adjektiv.

Som i föregående exempel kommer vi använda meilleur.

Kommentar:

Une voiture betyder en bil på svenska, vilket du förmodligen redan vet :-).

Vi måste koppla detta substantiv till ett adjektiv.

Svaret kommer därför bli meilleure.

Kommentar:

I den här övningen finns det bara pronomen och verb.

Vi behöver alltså modifiera ett verb.

Med detta i åtanke kanske du vet svaret?

Kommentar: 

Den här övningen liknar den som vi precis gjorde.

Vi vill koppla något till connais (verb).

Svaret är mieux 🙂

Kommentar:

Vi hänvisar återigen till ett verb. Ett reflexivt sådant:

 • Se sentir: Att känna sig

Kommentar:

Kommer du ihåg bilden i början av artikeln?

Meilleur har 4 olika versioner (Mieux har bara en):

 1. Meilleur – Maskulint singular
 2. Meilleure – Feminint singular
 3. Meilleurs – Maskulint plural
 4. Meilleures – Feminint plural

I den här övningen måste du välja mellan dessa 4.

Men vi kan snabbt konstatera att endast 2 av dem kommer att vara relevanta. Varför?

För att ”une vie” är i singularis. Om det hade rört sig om plural hade det stått ”des vies”.

Vi vet också att det är tal om ett feminint substantiv ”une”.

Svaret blir därför meilleure, nummer 2, som överensstämmer med feminint singularis.

Kommentar:

Denna övning fokuserar på samma problem.

Vi kan konstatera att substantivet är maskulint ”un”.

Svaret kommer därför vara:

Kommentar:

Nu är båda alternativen i plural.

Vi måste på förhand veta om substantivet (solution) är maskulint eller feminint.

Detta är för övrigt en viktig detalj. Det är alltid en bra idé att lära sig om ett ord/substantiv är feminint eller maskulint.

Många gånger får vi ingen ledtråd om detta.

I detta fall kan jag dock säga att ”solution” är feminint (la solution).

Svaret blir därför meilleures.

Kommentar:

I detta fall kan man tro att vi hänvisar till verbet ”ils sont”.

I själva verket hänvisar till det som nämndes tidigare, les crevettes.

Vi kommer därför välja meilleurs, även om det vid en första anblick verkar som att svaret borde vara mieux.

Superlativ – Bäst

Kan vi använda samma regler för att säga att något är bäst?

Det är en bra utgångspunkt.

Det bör också tilläggas att meilleur kommer vara mer vanligt förekommande än mieux när man refererar till något som bäst.

Du kan exempelvis prova att söka på Google:

 • Le mieux
 • Le meilleur

Du kommer nästan få dubbelt så många resultat för le meilleur.

Sen ska det givetvis tilläggas att detta inte direkt är någon granskande observation. Det ger dock en hygglig fingervisning för vad som är mest vanligt.

Med anledning av detta kommer vi också fokusera mer på meilleur i övningarna.

Kommentar:

Så, för denna övning kan vi försöka att applicera samma regler.

Vi vill länka un ami till något.

Un ami är ett adjektiv i den maskulina formen (singular).

Vårt svar kommer därför vara meilleur.

Kommentar:

Denna övning följer samma mönster som den föregående.

Nu vill vi länka une activité till något.

Svaret kommer återigen bli meilleure, men den här gången den feminina versionen la.

Jag vill återigen nämna vikten av att känna till varje ords genus.

I denna övning inkluderar båda alternativen la.

Men om det hade stått le/la meilleur(e) hade det förmodligen varit svårare att välja. 

Kommentar:

Nu vill vi länka meilleurs eller meilleures till équipes (lag).

Det blir återigen en fråga om att välja mellan den maskulina- (plural) och den feminina (plural) versionen.

I detta fall kan jag meddela att équipe är ett feminint substantiv, la.

Med denna vetskap tror jag att du kan svaret 🙂

Kommentar:

Detta är en kort mening, som endast innehåller verb och pronomen.

I detta fall kan vi inte använda oss av meilleur.

Vi måste modifiera verbet genom att använda oss av le mieux.

 

Sammanfattning

Täcker denna artikel allt du behöver veta?

Nej, men den ger dig de grundläggande verktygen för att välja rätt.

Det finns givetvis en del avvikelser. En del av detta kan koppas till det jag skrev i början av artikeln:

Ett adverb modifierar ett verb.

Detta är som sagt en förenklad definition. Ett adverb kan också modifiera ett adverb, vilket kan bli relevant när vi jämför mieux och meilleur.

Jag kommer utöka denna artikel inom kort.

Du får gärna lämna en kommentar om du undrar över något. Du får också gärna lämna en kommentar om du har hittat några felaktigheter i artikeln.

Jag skriver och korrekturläser på egen hand, så mindre fel kan dessvärre förekomma, även om jag gör mitt yttersta för att så inte ska vara fallet.

2 Comments

 1. Jesper 23 april, 2023
  • Gustav Dahlman 23 april, 2023

Lägg till en kommentar