Konditionalis 1 (le conditionnel) – Övningar

Konditionalis utgör en viktig del av din språkliga utveckling.

Du kommer kunna uttrycka dig på ett helt annat sätt efter att du har lärt dig denna del av det franska språket.

Låt oss börja med att gå igenom några viktiga användningsområden.

Användningsområden

1.Vänlighetsfraser

Du är säkert medveten om att det är viktigt att använda vänlighetsfraser när du pratar franska. Konditionalis hjälper dig med detta.

 • Je voudrais un café – Jag skulle vilja ha en kaffe.
 • J’aimerais vous aider, mais j’ai une reunion – Jag skulle vilja hjälpa dig, men jag har ett möte.

2. ”skulle”+ någon typ av önskan eller ett påstående.

 • Tu pourrais venir m’aider – Du skulle kunna komma och hjälpa mig.
 • J’aimeras visiter le Danemark – Jag skulle vilja besöka Danmark.
 • Je dirais non mais je ne suis pas sûr – Jag skulle säga nej men jag är inte säker.

3. Si + imperfekt + konditionalis

Ok, detta kanske låter lite krångligt.

Du kommer dock behöva känna till att det finns tydliga regler när man använder sig av ”om” eller ”si” som det heter på franska.

Låt oss se hur det ser ut i praktiken.

 • Si nous buvions (imperfekt) pas d’eau, nous serions (konditionalis) fatigués – Vi skulle vara trötta om vi inte drack vatten.

Den positiva nyheten är att det inte spelar någon roll i vilken ordning du sätter konditionalis och imperfekt.

Vi kan därför kasta om meningarna i frasen.

 • Nous serions fatigués si nous buvions pas d’eau.

Låt oss ta ett till exempel:

 • Nous resterions (konditionalis) à l’intérieur s’il faisait (imperfekt) froid – Vi skulle stanna inne om det var kallt ute.

Vi kan återigen kasta om frasen utan att det blir fel.

 • S’il faisait froid, nous resterions à l’intérieur.

Konjugation

Vi börjar med att ta fram verbets infinitivform. Vet du hur infinitivformen ser ut?

Låt oss kolla på ett exempel:

 • Donner – att ge

Detta är infinitivformen på franska respektive svenska.

Konjugeringen är enkel att göra om vi känner till detta.

Vi kan utgå från 3 exempel på grund av att man generellt sett delar in de franska verben i 3 olika grupper.

 • Verb som slutar med ”er”
 • De som slutar med ”ir”
 • De som slutar med ”re”
 1. Donner – Att ge
 2. Finir – Att avsluta
 3. Entendre – Att höra

Som du kanske har märkt utför vi bara en åtgärd på grupp nummer 3. Vi tar bort ”e” från slutet.

Nu kan vi lägga till de ändelser/slut som skapar konditionalis på samtliga dessa exempel. De är som följer:

– ais

– ais

– ait

– ions

– iez

– aient

Donner:

Je donnerais – Jag skulle ge

Tu donnerais – Du skulle ge

Il/elle/on donnerait – Han/hon/man skulle ge

Nous donnerions – Vi skulle ge

Vous donneriez – Ni skulle ge

Ils/elles donneraient – De skulle ge

Finir

Je finirais

Tu finirais

Il/elle/on finirait

Nous finirions

Vous finiriez

Ils/elles finiraient

Entendre

Je entendrais

Tu entendrais

Il/elle/on entendrait

Nous entendrions

Vous entendriez

Ils/elles entendraient

Så, nu kan du konjugera konditionalis på egen hand. Det finns dock ett problem kvar.

Du är säkert redan medveten om att det finns så kallade irreguljära verb?

Dessa verb måste vi tyvärr modifiera på egen hand.

Vi ska kolla på dem lite senare 😊

Kunna och borde

Känner du till verbet ”devoir” som betyder ”måste”?

Betydelsen för ”devoir” ändras i konditionalis. I detta fall betyder det istället ”borde”. Låt oss kolla på 2 exempel.

 • Je devrais me coucher avant 10 heures – Jag borde gå och lägga mig före klockan 10.  
 • Elle devrait faire ses devoirs – Hon borde göra sina läxor.

Jag råder dig till att lägga detta på minne. Du kommer definitivt vilja säga ”borde” under någon tidpunkt i dina språkstudier 😊.

Det är också viktigt att känna till ”pourrais” som betyder ”kunna”. Du kan bland annat använda ”pourrais” för vänlighetsfraser.

 • Pourriez-vous me donner une nouvelle serviette? – Skulle du kunna ge mig en ny handduk?

Du kan också använda ”pourrais” för att uttrycka en önskning på ett vänligt sätt.  

 • Il pourrait m’aider plus souvent – Han skulle kunna hjälpa mig oftare.

Övningar

Irreguljära verb

Det finns ett antal verb, vars konstruktion helt förändras i vissa tempus eller modus. Så är fallet med konditionalis. Låt oss kolla på några exempel.

 • Aller: ir
 • Avoir: aur
 • Être: ser
 • Faire: fer

Det finns ett tjugotal verb inom denna kategori som är viktiga att kunna. Det finns dock en positiv aspekt. Ändelserna förändras inte 😊.

Vi kan ta ”ir” och ”aur” som exempel på detta.

Ir:

J’irais

Tu irais

Il/elle/on irait

Nous irions

Vous iriez

Ils/elles iraient

Aur:

J’aurais

Tu aurais

Il/elle/on aurait

Nous aurions

Vous auriez

Ils/elles auraient

Futur simple eller konditionalis?

Det finns en stor skillnad mellan dessa två grammatiska områden. Många gånger är det nämligen omöjligt att höra en skillnad vad gäller uttalet. Låt oss kolla på några exempel.

 • J’aurais
 • J’aurai
 • Je serais
 • Je serai

Du kan prova uttala dessa konjugationer. Du kommer snabbt höra att det inte finns någon skillnad. Man uttalar nämligen inte ”s:et” i slutet.

Det finns dock en stor skillnad vad gäller deras betydelse. Många gånger kan man förändra betydelsen av hela meningen genom att använda ”konditionalis” eller ”futur simple”.

Det kan vara förvirrande i början av dina studier, med tiden kommer du dock förstå deras respektive betydelse, bland annat genom att identifiera kontexten.

Vi kan dock konstatera att det finns en positiv aspekt. Stammen av ordet förblir densamma. Det är bara ändelserna som förändras.

Vi kan kolla på ”ser” för att se hur det ser ut i praktiken.

Ser – Konditionalis

Je serais

Tu serais

Il/elle/on serait

Nous serions

Vous seriez

Ils/elles seraient

Ser – futur simple

Je serai

Tu seras

Il/elle/on sera

Nous serons

Vous serez

Ils/elles seront

Det är inte särskilt stora skillnader mellan ändelserna. Man kan dock höra små skillnader i uttalet, förutom mellan ”je serai” och ”je serais”

Sammanfattning

Jag har försökt att beskriva detta ämne så pedagogiskt som möjligt. Du kan alltid ställa en fråga om något känns oklart.

Man kan sammanfattningsvis säga att konditionalis har minst två viktiga områden i det franska språket:

 • Att kunna uttrycka sig på ett hövligt sätt, speciellt mot människor som man inte känner.
 • Att kunna uttrycka vad man känner, det skulle vara svårt att uttrycka sig på svenska om man saknar verktygen för att säga ”skulle”, ”kunna” eller ”borde”.

Lägg till en kommentar