Lista över franska pronomen

Subjektsform

Vi kommer inte långt utan subjektspronomen.

Många franska varianter kan översättas utan problem till svenska.

On är ett intressant pronomen. Dess översättning är man.

Det ska dock tilläggas att on utgör ett mycket vanligt sätt för att säga vi.

Vi kan exempelvis säga:

 • On va partir?: Ska vi lämna?
 • On est là: Vi är här.

Ils och elles behöver också lite närmare förklaring:

Vi kommer använda ils för en grupp av människor som inkluderar minst en man:

 • Ils vont partir: De ska lämna.

Vi använder elles för en grupp av människor som endast inkluderar kvinnor:

Elles vont partir: De ska lämna.

Reflexiva pronomen

Reflexiva pronomen innebär att vi upprepar en handling på oss själva.

Du är säkerligen redan medveten om ett reflexivt pronomen:

 • Je m’appelle: Jag kallar mig

M’ kan också skrivas me om inte det efterföljande verbet börjar med en vokal.

Ibland kan vi göra en direktöversättning till svenska:

 • Je me suis blessé: Jag skadade mig.

Andra gånger behövs ett reflexivt pronomen på franska, men inte på svenska:

 • Je me réveille tard: Jag vaknar (mig) tidigt

Direkta och indirekta objekt

Varför är indirekta- och direkta pronomen viktiga?

De är bland annat knutna till olika verb. Om vi inte vet vad som hör till vilken form kommer vi göra enkla misstag när vi uttrycker oss på ett grundläggande sätt. Exempelvis:

Je l’ai écouté: Jag lyssnade på honom

Je lui ai écouté: Jag lyssnade på honom

Vilken mening är korrekt?

Nummer 1.

Varför? Verbet écouter är knutet till direkta pronomen.

Detta kan vara svårt att förstå, men det är super viktigt.

Jag föreslår att du läser min artikel om direkta- och indirekta objekt.

Där förklarar jag detta mer ingående.

Betonade pronomen

Jag har gett dig några exempel i bilden. Kan du se ett mönster?

De kommer efter prepositioner.

Ibland kan vi direktöversätta till svenska:

Exempelvis:

 • Avant nous: Före oss.
 • Après moi: Efter mig.

Ett användningsområde är alltså efter prepositioner.

Ett annat användningsområde är efter c’est.

Exempelvis:

 • C’est moi ou c’est toi?: Är det du eller är det jag?
 • C’est nous deux: Det är vi två.

Nu kanske du märker att vi inte längre kan översätta med betonade personliga pronomen, även om man använder dem på franska.

Vår översättning kommer att vara pronomen i subjektsform.

Possessiva pronomen

Possessiva pronomen kan upplevas som krångliga, trots att vi har många översättningar på svenska också.

Jag skulle dock vilja hävda att det är enklare än det ser ut.

Det handlar om att lära sig några enkla regler.

Låt oss titta på dem i denna artikel:

 • C’est ton sac? Oui, c’est le mien.: Är det din väska? Ja, den är min.

Vi kommer att välja le mien för att vi hänvisar till ett maskulint substantiv i singularis.

 • C’est ta table? Oui, c’est la mienne: Är det ditt bord ? Ja, det är mitt.

Vi kommer välja la mienne för att vi hänvisar till ett feminint substantiv i singularis (la table).

 • Ce sont tes sacs? Oui, ce sont les miens.: Är det dina väskor ? Ja, det är mina.

Vi kommer använda les miens för att vi hänvisar till ett maskulint substantiv i plural (les sacs)

 • Ce sont tes tables? Oui, ce sont les miennes: Är det dina bord? Ja, de är mina.

Vi kommer använda les miennes för att vi hänvisar till ett feminint substantiv i plural (les tables).

Indefinita pronomen

Denna grupp är lite bökig, och det finns en del olika regler.

Man kan bland annat använda indefinita pronomen för att ersätta ett annat pronomen.

 • Ils ne sont pas venus: De kom inte.

Vi skulle kunna ersätta ils med:

 • Aucun d’eux n’est venu: Ingen av dem kom.

Många av de indefinita pronomen är väldigt viktiga för att kunna uttrycka sig på ett grundläggande sätt.

Personne är ett exempel. Det skulle vara svårt att lista ut att dess översättning är ingen (om vi också lägger till ett ne).

Vi kan exempelvis säga:

 • Personne ne m’écoute!: Ingen lyssnar på mig.
 • Personne n’est venu: Ingen kom.

Det bör dock tilläggas att människor med franska som modersmål ofta kommer skippa ne eller n’.

 • Personne m’écoute: Ingen lyssnar på mig.
 • Personne est venu: Ingen kom.

Lägg till en kommentar