Franska prepositioner för länder i Afrika

prepositioner-lander-afrika

Preposition

De franska prepositionerna relaterade till länder är viktiga.

Varför?

 • Nous allons en Somalie: Vi ska till Somalia – (En: Femininum)
 • Je vais au Sénégal: Jag ska till Senegal. – (Au: Maskulinum)
 • Ils vont aux Comores: De ska till Komorerna. (Aux: Pluralis)

I dessa exempel använder vi 3 olika prepositioner. Vi kommer dessutom använda 3 olika artiklar (la Somalie, le Sénégal and les Comores.)

Vi kan gå igenom varje kategori för att se hur vi exempelvis kan använda till och i, relaterat till ett land.

Femininum

En vanlig översättning av en är till:

 • Elles vont en Afrique du Sud: De ska till Sydafrika.
 • Vous allez en Zambie?: Ska ni till Zambia?

En kan också betyda i:

 • J’habite en Égypte: Jag bor i Egypten.
 • J’habite en Algérie: Jag bor i Algeriet.

Låt oss gå vidare. Hur säger vi att vi kommer från ett feminint land?

Det finns 2 möjligheter.

Vi kommer ofta använda de:

 • Nous venons de Gambie: Vi kommer från Gambia.
 • Elles viennent de Guinée-Bissau: De kommer från Guinea-Bissau.

Det bör dock tilläggas att rätt många feminina länder börjar med en vokal. I detta fall måste vi byta ut de mot d’:

 • Tu viens d’Égypte?: Kommer du från Egypten?
 • On vient d’Éthiopie: Vi kommer från Etiopien.

De och d’ kommer ha samma översättning på svenska – från.

Innan vi går vidare bör det nämnas att det finns betydligt fler länder i femininum än maskulinum om vi ser till hela världen. I Afrika finns det dock många länder i maskulinum.

Maskulinum

Vi kan översätta au med till:

 • Je vais au Nigéria: Jag ska till Nigeria.
 • Elle va au Mali: Hon ska till Mali.

Au kan också betyda i:

 • Tu habites au Tchad?: Bor du i Tchad?
 • On a habité au Libéria: Vi bodde i Liberia.
 • J’habite au Cameroun: Jag bor i Kamerun.

Vi kan nu konstatera att vi använder au för länder i maskulinum och en för länder i femininum.

Översättningen kan vara både till och i.

Vi måste också lära oss hur vi säger att vi kommer från ett maskulint land:  

 • Nous venons du Kenya: Vi kommer från Kenya.
 • Tu viens du Maroc?: Du kommer från Marocko?

Om landet börjar med en vokal kommer vi använda d’:

 • Je viens d’Ouganda: Jag kommer från Uganda.

Det bör dock tilläggas att det inte finns många länder i maskulinum som börjar med en vokal.

Men, det är möjligt, precis som vi har sett med Ouganda 🙂

Pluralis

Länder i pluralis är rätt ovanligt. Detta gäller inte bara för Afrika, men för hela världen.

Vi har dock några exempel. Låt oss titta på dem.

Vi börjar med auxtill:

 • Je vais aux Seychelles: Jag ska till Seychellerna.
 • Vous allez aux Comores?: Ska ni till Komorerna? 

Aux kan också betyda i:

 • Je veux habiter aux Seychelles: Jag vill bo i Seychellerna.
 • Qui d’entre vous veux habiter aux Comores?: Vem av er vill bo i Komorerna?

Det kommer också finnas en specifik preposition för att säga från:

 • Nous venons des Seychelles: Vi kommer från Seychellerna.
 • Elle vient des Comores?: Kommer hon ifrån Komorerna?

Kommer det finnas ett annat alternativ för länder som börjar med en vokal?

Nej. Du kanske kan lista ut anledningen till detta? 🙂

Des slutar med en konsonant – s. Vi behöver därför kontrollera om substantivet som följer börjar med en vokal.

Städer

Det är enklare att referera till en stad.

Vi kan använda à för att säga både i och till.

Det som kan vara lite svårt är dock att en del städer har specifika namn på franska.

Dessa får man helt enkelt lära sig utantill.

Låt oss titta på några exempel:

 • Tu veux aller à Varsovie: Vill du åka till Warszawa?
 • Tu habites à Moscou?: Bor du i Moskva?
 • Ce printemps, je veux aller à Londres et Bruxelles: Den här våren vill jag besöka London och Bryssel.

Vi kommer använda de och d’ för att säga ifrån en stad.

Jag tror dessutom att du redan vet varför vi använder d’ i vissa fall :-).

 • Nous venons de Londres: Vi kommer ifrån London.
 • Vous venez d’Édimbourg?: Kommer du ifrån Edinburgh?

Flera kartor

Nu har jag gjort kartor över både Afrika och Europa.

Detta tar minst sagt mycket tid, men det är både roligt och lärorikt :-).

Det är enkelt att inbilla sig att man redan kan de flesta ländernas genus. Något som jag upptäckt inte stämmer :-).

Jag kommer att fortsätta göra dessa kartor tills jag har fått med samtliga länder.

Nästa projekt är Sydamerika, vilket kommer vara enklare på grund av att denna kontinent innehåller färre länder.

Du får gärna lämna en kommentar om du har hittat någon felaktighet i denna artikel. Du får också gärna lämna en kommentar om du har andra förbättringsförslag.

Lägg till en kommentar