Franska prepositioner för länder i Europa

prepositioner-lander-europa

Prepositioner

Så, varför är det viktigt att känna till ett lands preposition?

Låt oss titta på några exempel:

 • Je vais en France: Jag ska till Frankrike – (En: femininum)
 • Elle va au Portugal: Hon ska till Portugal – (Au: maskulinum)
 • Je vais aux Pays-Bas: Jag ska till Nederländerna (Aux: Plural)

Det finns alltså en tydlig skillnad.

Låt oss titta på dessa regler för varje grupp:

Femininum

Vi har redan sett att en kan betyda till:

 • Je vais en Allemagne: Jag ska till Tyskland.
 • Nos allons en France: Vi ska till Frankrike.

En kan också betyda i:

 • J’habite en Finlande: Jag bor i Finland.
 • Ils habitent en Allemagne: De bor i Tyskland.

Vi måste dock ändra preposition när vi säger att vi kommer från ett land i femininum.

I detta fall kommer vi använda de:

 • On vient de France: Vi kommer från Frankrike.
 • Elles viennent de Norvège: De kommer från Norge.

Det bör också nämnas att de kan bli d’, om landet i fråga börjar med en vokal. Exempelvis:

 • Il vient d’Allemagne: Han kommer från Tyskland.
 • Ils viennent d’Irlande?: Kommer de ifrån Irland?

De och d’ kommer dock ha samma översättning på svenska – från.

Innan vi fortsätter bör det dock nämnas att denna grupp, länder i femininum, utgör den största gruppen (med en bred marginal).

Du bör därför komma ihåg:

 • En: Till/i
 • De and d’: Från

Jag vet också från egna erfarenheter att det kan vara bra att ha dessa regler i bakhuvudet när man pratar franska.

Maskulinum

Låt oss börja med att säga till. Vi kommer använda prepositionen au på franska:

 • Je vais au Danemark: Jag ska till Danmark.
 • On va au Kosovo: Vi ska till Kosovo.

Vi kan också använda au för att säga i:

 • On habite au Danemark: Vi bor i Danmark.
 • Tu habites au Portugal?: Bor du i Portugal?
 • On habite au Vatican: Vi bor i Vatikanen.

Så, hur säger vi att vi kommer från ett land i maskulinum?

Vi använder de och d’ för femininum.

Vi använder du för länder i maskulinum:

 • Je viens du Danemark: Jag kommer från Danmark.
 • Elles viennent du Vatican: De kommer från Vatikanen.

Det finns ingen större skillnad (de och du). Men, du kan höra denna skillnad i uttal.

Det finns också ett fåtal länder i maskulinum som börjar med en vokal. I detta fall använder vi d’ som preposition, precis som vi gjorde för länder i femininum.

Jag vet inte om det finns några exempel på detta i Europa. Det finns dock i Afrika:

 • Je viens d’Ouganda: Jag kommer från Uganda.

Uganda är ett maskulint land.

Plural

Det finns inte så många länder som är i plural.

Dessa har dock andra prepositioner än dem som vi tidigare sett.

Vi börjar med auxtill.

 • Tu vas aux Pays-Bas: Ska du till Nederländerna?
 • Je vais aux Pays-Bas: Jag ska till Nederländerna.

Vi kan också använda aux för att säga i:

 • Nous habitons aux Pays-Bas: Vi bor i Nederländerna.
 • Tu habites aux Pays-Bas?: Bor du i Nederländerna?

Det finns också specifika regler för att säga att man kommer från ett land i plural:

 • Elle vient des Pays-Bas: Hon kommer från Nederländerna.
 • Vous venez des Pays-Bas?: Kommer ni från Nederländerna?

Kan du tänka på fler länder i plural? Det är rätt svårt när det gäller Europa.

Men, det finns ett autonomt territorium som tillhör Danmark:

 • Les îles Féroé: Färöarna

Det finns dessutom exempel utanför Europa.

Jag vet åtminstone 2 stycken:

 • Les États-Unis (d’Amérique): Förenta Staterna (av Amerika).
 • Les Philippines: Filippinerna.

Städer och presentationer

Nu har vi gått igenom varför det är viktigt att känna till ett lands genus. Det hjälper oss att bygga våra meningar på franska.

Det vore svårt att ens presentera sig på franska utan denna kunskap. I de flesta nybörjarkurserna ingår det att presentera sig på ett grundläggande sätt, exempelvis vart man kommer ifrån.

När det gäller städer är det lite enklare. Alla städer använder prepositionen à för att säga till eller i.

Exempelvis:

 • On habite à Paris: Vi bor i Paris.
 • Cet été, je vais à Londres et Berlin: Den här sommaren ska jag till London och Berlin.

 Sist men inte minst använder vi prepositionen de för att säga från:

 • Je viens de Paris: Jag kommer från Paris.
 • Je viens de Stockholm: Jag kommer från Stockholm.

Kommentar

Har du en kommentar om innehållet i denna artikel, eller har du funnit någon felaktighet? Du är mer än välkommen att lämna en kommentar om så är fallet. Jag uppdaterar hemsidan ofta och jag strävar efter att det inte ska finnas några misstag i mina texter.

Mitt nästa projekt är att göra en liknande karta men för länder i Afrika. Jag gillar att skriva dessa artiklar då jag samtidigt utvecklar min franska.

Det är svårt att memorera alla länders genus. Det är dock en viktig del av språket. De flesta människor är stolta över deras hemländer, och det vore inte roligt att uttala en persons land, eller dess genus på ett felaktigt sätt.

Lägg till en kommentar