Franska prepositioner för länder i Sydamerika

prepositioner-lander-sydamerika

Varför är det viktigt att välja rätt preposition?

Titta på dessa exempel:

 • J’ai un ami qui est allé en Argentine: Jag har en kompis som åkte till Argentina – (En: Femininum)
 • As-tu déja décidé d’aller au Venezuela ?: Har du redan bestämt dig för att åka till Venezuela?  – (Au: Maskulinum)
 • Nous allons aux îles Malouines: Vi ska till Falklandsöarna. (Aux: Pluralis)

I dessa exempel kan vi konstatera att vi använder 3 olika prepositioner:

 • En
 • Au
 • Aux

Översättningen på svenska förändras dock inte. Detta kan vara lite förvirrande till en början. Låt oss titta på anledningen till att vi inte kan använda samma preposition.

Länder i femininum

Låt oss börja med en. I denna kontext är dess översättning till:

 • Je vais en Uruguay: Jag ska till Uruguay.
 • Je ne savais pas que tu voulais aller en Bolivie?: Jag visste inte att du ville åka till Bolivia?

En annan översättning för en är i:

 • Quand j’étais jeune, j’habitais en Colombie: När jag var ung bodde jag i Colombia.
 • Je veux toujours vivre en Argentine: Jag vill alltid bo i Argentina.

Vi kommer också behöva använda en specifik preposition för att säga att vi kommer från ett feminint land. Vilken? J

I många fall kommer vi använda de:

 • Tu viens de Bolivie?: Kommer du ifrån Bolivia?
 • Vous venez de Bolivie?: Kommer ni ifrån Bolivia?

Jag skrev precis att vi i många fall kommer använda de.

En del länder börjar dock med en vokal. I dessa fall kommer vi använda d’ för att undvika en så kallad vokalkrock.

 • Tu connais quelqu’un qui vient d’Argentine?: Känner du någon som kommer från Argentina?
 • Non, mais je connais quelqu’un qui vient d’Uruguay: Nej, men jag känner någon som kommer från Uruguay.

Vilken är anledningen till att vi inte vill uttala 2 vokaler efter varandra? En anledning är att det inte låter bra.

Maskulinum

Vi kommer använda au i stället för en för att säga till:

 • Je sais que tu veux aller au Venezuela: Jag vet att du vill åka till Venezuela.
 • Tu veux toujours aller au Paraguay?: Vill du fortfarande åka till Paraguay?  

Vi kan också översätta au med i:

 • Mon meilleur ami vit au Paraguay: Min bästa vän bor i Paraguay.
 • Tu veux habiter au Pérou ?: Vill du bo i Peru ?
 • Un jour, je viverai au Venezuela avec ma famille: En dag kommer jag bo i Venezuela med min familj.

Maskulina länder följer samma mönster som deras feminina motsvarigheter. Vi kan använda:

 • Au för att säga till och i
 • En för att säga till och i

Låt oss nu gå vidare och se hur man säger att man kommer från ett land i maskulinum.

Vi kommer använda du:

 • Je pense qu’il vient du Suriname.: Jag tror att han kommer ifrån Surinam.
 • Je pense qu’il vient du Paraguay: Jag tror att han kommer ifrån Paraguay.

Sist men inte minst, för substantiv som börjar med en vokal kommer vi använda d’:

 • Tu as un ami qui vient d’Équateur?: Har du en vän som kommer från Ekvador?

Pluralis

Det finns endast ett fåtal länder vars preposition är i pluralis.

Det finns inget sådant självständigt land i Sydamerika.

Men, det finns en ögrupp som tillhör Storbritannien – Falklandsöarna.

Låt oss använda dessa öar som exempel.

Vi kommer använda aux för att säga till:

 • J’ai hâte d’aller aux îles Malouines: Jag längtar efter att åka till Falklandsöarna.
 • Je vais aller aux îles Malouines: Jag vill åka till Falklandsöarna. 

Vi kommer använda aux för att säga i/på:

 • Il y a des jeunes qui veulent habiter aux îles Malouines: Det finns unga som vill bo på Falklandsöarna.
 • Je veux habiter aux îles Malouines: Jag vill bo på Falklandsöarna.

Vi kommer att använda des för att säga från:

 • Elles viennent des îles Malouines: De kommer från Falklandsöarna.
 • Ils viennent des îles Malouines: De kommer från Falklandsöarna.

Sist men inte minst, det är inte ett problem om landet i plural börjar med en vokal.

Des slutar nämligen med en konsonant. Det kommer därför inte spela någon roll om följande substantiv börjar med en vokal J .

 

Fördelning

Hur ser fördelningen ut gällande genus i världen?

En majoritet av världens länder är feminina. Detta är verkligen fallet för Europa.

Det finns dock många maskulina länder i Afrika.

Ibland finns det inte riktigt någon logik när det gäller genus.

Vi kan ta Ecuador som exempel. Man kan anta att l’Équateur bör vara i femininum.

Namnet börjar med en vokal, vilket gör att vi exempelvis säger:

Je vais en Équateur: Jag ska till Ecuador.

Men, detta land är faktiskt maskulint. Det är med andra ord viktigt att alltid dubbelkolla genus.

Sammanfattning

Nu har jag skapat kartor för 3 olika världsdelar. Detta tar mycket tid i anspråk, men som jag nämnt tidigare tycker jag att det är roligt, och lärorikt.

Det som tar mest tid är inte skapandet av kartorna. Faktum är att jag redan gjort flera världskartor som jag kan återanvända i andra sammanhang.

Det tar dock mycket tid att kontrollera genus av substantiven. Jag har redan nämnt att detta är rätt jobbigt, även om det är lärorikt.

Jag har också funderat på om det är möjligt att göra en enda stor karta över hela världen med samtliga länder.

Det är förmodligen möjligt. Problemet är dock att det finns många mindre stater, vilket gör att man måste förminska texten relativt mycket.

Detta är ett problem då jag alltid strävar efter att göra pedagogiskt tydliga bilder. Om du har några tips kring detta får du gärna lämna en kommentar.

Lägg till en kommentar