Le futur simple – Övningar och konjugering

ovningar
ovningar

Vad är skillnaden mellan futur simple och le futur proche?

Vi kan börja med att konstatera att ”le futur proche” används i en högre utsträckning. Varför är det så?

En anledning är att detta tempus är enklare att använda. Du behöver bara lära dig att konjugera ”aller”.

”le futur proche” används ofta för att beskriva något som definitivt kommer att hända. Man skulle kunna säga att detta tempus ger mer tyngd till ett uttalande.

Exempelvis:

 • Elle va avoir un bébé – Hon ska ha en bebis.

I detta fall utgår vi givetvis från att kvinnan i fråga redan är gravid.

Ett annat tydligt användningsområde är när något ska hända inom en väldigt snar framtid. Exempelvis:

 • Je vais aller à la plage, tu veux m’accompagner? – Jag ska till stranden, ska du följa med?

Futur simple

Detta tempus används ofta i kombination med vissa uttryck. Låt oss kolla på ett tydligt exempel.

 • Quand j’aurai mon permis, je conduirai partout – När jag får mitt körkort ska jag köra överallt.

Som du ser i denna fras är båda verben i ”futur simple”, ”aurai” och ”conduirai”. Lägg gärna detta på minnet. Du bör nämligen använda ”futur simple” i båda delarna av meningen när du beskriver något som ska hända i framtiden.

Det är också rätt logiskt om du tänker på det.

På svenska och på engelska kan vi använda presens i den första delen av frasen, även om vi beskriver något som ännu inte har hänt. Detta är alltså inte möjligt på franska.

Det bör också tilläggas att det finns fler uttryck, utöver ”quand”, som följer samma mönster. Exempelvis:

 • Dès que= så snart/fort som – on partira dès qu’il arrivera= Vi kommer åka så fort han kommer
 • Lorsque= när – Elle sera hereuse lorsqu’elle recevra son bac= Hon kommer vara glad när hon får sin examen
 • Tandis que= medan – Il prononcera son discours pendant que nous préparons le diner = Han kommer hålla ett tal medan vi förbereder middagen

Tilläggas bör dock att dessa uttryck också kan användas för andra tempus.

Så, hur vet jag när kan använda dessa uttryck med ”futur simple”? En viktig referenspunkt är att du faktiskt ska beskriva något som kommer hända.

Ett annat användningsområde är när vi beskriver något som kommer hända långt fram i tiden (alternativt en händelse som inte är preciserad). Exempelvis:

 • Dans 10 ans, je parlerai couramment le francais – Om 10 år kommer jag prata flytande franska

Si-fraser

Si-fraser utgör ett annat användningsområde. Vad är en si-fras? Det är en fras när vi översätter ”si” med svenskans ”om”. Exempelvis:

 • Tu sera fort si tu t’entraîne bien – Du kommer bli stark om du tränar hårt.
 • Vous serez plus alerte si vous vous cochez plus tôt – Ni kommer vara piggare om ni lägger er tidigare.

Gemensamma användningsområden

Det finns flera gemensamma användningsområden, och ibland finns det knappt någon skillnad överhuvudtaget.

Det finns egentligen inte någon tydlig skillnad när vi pratar om den nära framtiden, även om jag tidigare skrev att man ofta använder ”le futur proche”. Du kan exempelvis säga:

 • Tu vas cueillir des pommes? – Ska du plocka äpplen?
 • Tu cuilleras des pommes? – Samma översättning.

Ibland kan det kännas onödigt att lära sig de olika konjugeringarna för ”futur simple”. Det bör dock tilläggas att du måste göra detta för att kunna förstå franska, både talad och i skrift.

Detta borde med andra ord vara en tillräckligt stor motivationsfaktor för dig 😊.

Konjugering

Konjugeringen är faktiskt enkel att genomföra. Du behöver bara ta fram verbet i infinitiv och lägga till ändelser.

Så, hur ser verb ut när vi sätter dem i infinitiv?

 • Regarder – Att kolla
 • Parler – Att prata
 • Finir – Att avsluta

Låt oss nu kolla på konjugeringen för ER- och IR-verb.

ER-verb

Låt oss ta ”regarder” som exempel. Vi behöver lägga till dessa ändelser för att skapa formen för ”futur simple”

 • ai
 • as
 • a
 • ons
 • ez
 • ont

Detta ger oss:

 • Je regarderai
 • Tu regarderas
 • Il/elle/on regardera
 • Nous regarderons
 • Vous regarderez
 • Ils/elles regarderont

Det är inte svårare än så. Vi kan lägga till dessa ändelser till alla ”er-verb” som är reguljära.

Låt oss kolla på ”parler” också.

 • Je parlerai
 • Tu parleras
 • Il/elle/on parlera
 • Nous parlerons
 • Vous parlerez
 • Ils/elles parleront

IR-verb

Processen ser likadan ut för ”ir-verben”.

Vi kan ta ”finir” som exempel.

Ändelserna är samma som för ”er-verb”.

 • ai
 • as
 • a
 • ons
 • ez
 • ont

Detta ger oss:

 • Je finirai
 • Tu finiras
 • Il/elle/on finira
 • Nous finirons
 • Vous finirez
 • Ils/elles finiront

Irreguljära verb

Tyvärr finns det svårare moment inom konjugeringen. Det finns nämligen så kallade irreguljära verb. Du har förmodligen fått bekanta dig med dessa när du har lärt dig andra tempus.

När det gäller ”futur simple” finns det ett antal verb som har helt unika stammar. Låt oss kolla på två av dessa.

 • être (att vara) = ser
 • avoir (att ha) = aur

Vi måste med andra ord böja ”être” och ”avoir” med ”ser” och ”aur”.

Det finns dock goda nyheter. Ändelserna förblir samma som för ER- och IR-verb.

Låt oss kolla på hur det ser ut i praktiken. Vi börjar med ”ser”.

 • Je serai
 • Tu seras
 • Il/elle/on sera
 • Nous serons
 • Vous serez
 • Il/elles seront

Låt oss nu kolla på ”aur”.

 • J’aurai
 • Tu auras
 • Il/elle/on aura
 • Nous aurons
 • Vous aurez
 • Il/elles auront

Det finns flera irreguljära stammar. Låt oss kolla på 4 till:

Aller (att gå) = ir

Faire (att göra) = fer

Venir (att komma) = viendr

Recevoir (att ta emot) = recevr

Övningar

Sammanfattning

Jag har försökt skriva en bred artikel som ändå inte blir tråkig eller svår att läsa.

Man skulle kunna säga att denna del av det franska språket är enklare att behärska, än exempelvis skillnaden mellan imperfekt och le passé composé.

Du bör lägga lite tid på att lära dig de irreguljära stammarna. Du kan nämligen använda samma stammar för konditionalis. Det är bara ändelserna som förändras.

Ett problem kan dock vara att det är svårt att höra skillnaden mellan ”futur simple” och ”konditionalis” i tal. I dessa fall får man bland annat förlita sig på kontexten.

Du får gärna lämna en kommentar om du har några synpunkter eller frågor.

3 Comments

 1. Rose-Marie Nyström 5 september, 2021
  • Gustav Dahlman 6 september, 2021
 2. croisant baguette 26 november, 2021

Lägg till en kommentar