Konjunktiv på franska (le subjonctif)

Du kan hoppa direkt till övningarna om du redan känner till grammatiken.

franska-konjunktiv
le-subjonctif

Vad är konjunktiv?

Konjunktiv är ett modus som vi mer eller mindre saknar i svenskan. Konjunktiv används för att beskriva en osäkerhet eller att vi behöver något.

Vi skulle kunna dela in dess betydelser i tre olika block.

 1. En order, en önskan, ett behov eller något du föredrar.
 2. Ett fördömande eller en känsla
 3. Möjligheter, tvivel eller åsikter.

Jag skulle dock rekommendera att du främst fokuserar på vilka uttryck eller situationer som använder sig av konjunktiv. Låt oss ta några exempelmeningar.

Je veux que tu viennesJag vill att du kommer
Il est important que tu sois prêtDet är viktigt att du är klar
Il faut que tu aillesDu måste gå
C’est dommage qu’il soit en retardDet är synd att han är sen

I de här exemplen hade vi lika väl kunnat använda oss av vanliga verb i presens indikativ. Budskapet hade ändå gått fram.

Problemet är dock att det inte är grammatiskt korrekt, och att det då tydligt hade framgått att du inte pratar flytande franska.

Jag vill poängtera detta för att du ska förstå att dessa verbformer betyder samma sak på svenska. Vi kan inte förstå skillnaden genom att översätta till svenska i våra egna hjärnor.

I dessa fyra exemplen har vi alltså använt oss av följande verb:

Venir (Att komma)viennes
Être (Att vara)sois
Aller (Att gå)ailles
Avoir (Att vara)ait

Som du ser skiljer sig verbformerna åt. Detta leder oss till nästa punkt.

Konjugering

Vi kan börja med de reguljära böjningarna.

 1. Låt oss ta “parler” som betyder “prata”.
 2. Vi använder oss sedan av tredje person i plural (ils parlent).
 3. För “parler” får vi då “parlent”.
 4. Vi tar sedan bort “ent” från slutet, vilket ger oss “parl”
 5. Vi kan nu lägga till ändelserna för konjunktiv.
-e
-es
-e
-ions
-iez
-ent

Detta gör oss i sin tur:

que je parle
que tu parles
qu’il parle
que nous parlions
que vous parliez
que vous parlent

Vi kan nu göra om samma procedur med “Choisir”.

 1. Välj tredje person i plural (ils choisissent).
 2. Detta ger oss “choisissent”
 3. Ta bort “ent”
 4. Detta ger oss “choisiss”.
 5. Lägg till ändelserna
-e
-es
-e
-ions
-iez
-ent

Vilket i sin tur ger oss:

que je choisisse
que tu choisisses
qu’il choisisse
que nous choisissions
que vous choisissiez
quil’s choisissent

Nu kan vi gå vidare med de verb som är irreguljära.

Dessa måste du dessvärre lära dig innantill. Det finns cirka 10 stycken som du bör lära dig. Att lära sig dessa är välinvesterad studietid med tanke på att de används ofta i vardagligt tal.

Här kommer fyra stycken som också kommer finnas med i övningarna.

Avoir – att ha

j’ai que j’aie
tu as que tu aies
il aqu’il ait
nous avonsque nous ayons
vous avezque vous ayez
ils ontquil’s aient

Être – Att vara

je suisque je sois
tu es que tu sois
il estqu’il soit
nous sommesque nous soyons
vous êtesque vous soyez
ils sontquil’s soient

Pouvoir – Att kunna

je peuxque je puisse
tu peuxque tu puisses
il peutqu’il puisse
nous pouvonsque nous puissions
vous pouvezque vous puissiez
ils peuventquil’s puissent

Aller – Att gå

je vaisque j’aille
tu vasque tu ailles
il vaqu’il aille
nous allonsque nous allions
vous allezque vous alliez
ils vont quil’s aillent

Vilka verb använder konjunktiv?

Det första jag vill nämna är att det ofta behövs två parter för att vi ska använda konjunktiv. Exempelvis:

Je veux que tu sois prêt Jag vill att du är klar

Det enda verbet som jag kan tänka på som inte kräver två parter är “falloir” som betyder “måste”. Exempelvis:

Il faut que j’aille Jag måste gå

Två mycket viktiga verb

Låt oss nu gå igenom det vanliga verbet “Penser” som betyder “Att tro/Att tycka”. Om du använder “penser” i positiv form använder du presens indikativ. Om du däremot använder det i negativ form använder du presens konjunktiv. Detta låter kanske lite rörigt – det blir dock lättare att förstå med två exempel.

Je pense que vous êtes fous Jag tycker att ni är galna
Je ne pense pas que vous soyez fous Jag tycker inte att ni är galna

Ett annat viktigt verb i sammanhanget är “vouloir” som betyder “att vilja”. Om du vill att någon annan ska göra något åt dig ska du använda konjunktiv. Det kan även handla om att du beskriver hur någon annan är. Slutligen kan det handla om att ni är flera stycken som vill att en annan grupp ska göra något. Använder du dock “vouloir” för att beskriva dig själv ska du använda presens. Tre exempel följer nedan:

Je veux beaucoup de succès Jag vill ha mycket framgång
Je veux que tu aies beaucoup de succès jag vill att du ska ha mycket framgång
Nous voulons que vous ayez beaucoup de succès Vi vill att ni ska ha mycket framgång

Lista över andra uttryck

Avoir peur queAtt vara rädd
Douter queAtt tvivla
Pour queFör att
Sans queUtan att
Jusqu´à ce queTills
Bien queÄven om
Quoi queOavsett
Exiger queKräva att

Det finns fler verb att känna till inom den här kategorin. Detta är dock en god start. Att lära sig alla på en och samma gång är varken önskvärt eller möjligt.

Il est

Il est impossible queDet är omöjligt att
Il est possible queDet är möjligt att
Il n’est pas certain queDet är inte säkert att
Il n’est pas évident queDet är inte uppenbart att
Il n’est pas sûr queDet är inte säkert att
Il est urgent queDet är bråttom att

Även under den här kategorin finns det fler uttryck. Detta är dock en bra start 🙂

Övningar

Sammanfattning

Voilà, en bra start för att du ska kunna förstå Subjonctif. Jag nämnde tidigare i artikeln att fransmän ofta använder sig av detta i vardagligt tal. Detta är sant, även om man kan höra personer med modersmålskunskap som säger fel.

Subjonctif är med andra ord en rätt avancerad del av språket. Det finns många uttryck där det används, samtidigt som reglerna är snarlika för olika uttryck. Det är dock viktigt att lära sig grunderna för att kunna förstå talad franska. Poängteras bör även att subjonctif är stilrent att kunna använda 🙂

Lämna gärna en kommentar om du undrar över något.

16 Comments

 1. Gustav Dahlman 6 maj, 2020
  • Ellen Johansson 12 augusti, 2020
   • Gustav Dahlman 12 augusti, 2020
 2. Sarah 6 augusti, 2020
 3. Sarah 6 augusti, 2020
  • Gustav Dahlman 6 augusti, 2020
 4. Sarah 7 augusti, 2020
 5. Sarah 7 augusti, 2020
  • Gustav Dahlman 10 augusti, 2020
 6. Lena 8 oktober, 2020
  • Gustav Dahlman 8 oktober, 2020
 7. Birgitta 3 mars, 2021
  • Gustav Dahlman 5 mars, 2021
 8. le 19 oktober, 2021
  • Gustav Dahlman 19 oktober, 2021
 9. le 19 oktober, 2021

Lägg till en kommentar