Qui eller Que

Övningar finns längre ner i artikeln så att du kan testa dina kunskaper.

Både qui och que motsvaras i många olika sammanhang av svenskans som. En vanlig missuppfattning är att qui bara används för personer.

Det stämmer att man inte kan använda que när man refererar till personer (exempelvis: qui a fait ca? – vem har gjort det?), båda används dock beroende på sammanhang när man länkar samman en mening.

En metod som är enkel att förstå

Låt mig presentera en okonventionell metod för att välja rätt. Vi kan använda två meningar för exemplifiera på ett enkelt sätt:

C’est le livre (?) je viens d’achèter – det är boken som jag just har köpt

Nyckeln till att välja rätt är att bestämma vem som gör något när vi länkar samman meningen.

Vi kollar alltså på vem som gör något efter sammanlänkningen. Vem är det som just köpt boken? Det är med all sannolikhet jag som köpt boken. Det är alltså inte boken som gör något i den andra delen av meningen. Vi ska därför använda que för att meningen ska bli korrekt.

Hade det däremot stått C’est le livre (?) est trés intéressant (Det är boken som är väldigt intressant) förändras meningens uppbyggnad. Det är nu boken som gör något, det vill säga, det är boken som är intressant. Då använder vi qui.

En video som på ett mycket underhållande sätt förklarar det jag försöker beskriva.

Övningar

Låt oss ta två meningar till för att reda ut eventuella frågetecken.

Je vais visiter ma mère (?) vient de achèter une maison – Jag ska besöka min mor som just köpt ett hus.

Meningen börjar med att det är jag som ska besöka min mor. Men vem är det som köpt huset? I andra delen av meningen ser vi att det är min mamma som har köpt ett hus. Vi ska därför använda qui, det är hon som gör något.

C’est la maison (?) nous avons vu – Det är huset som vi såg

Här beskrivs ett hus som vi såg. I andra meningen framgår det att det är vi som såg huset. Det är alltså inte huset som har gjort något eller som har några speciella egenskaper. Vi använder där que.

Dont och dess olika egenskaper

Slutligen vill jag snabbt gå genom några saker angående dont. Jag vill dock nämna att huvudsaken är att man får grepp om skillnaden mellan qui och que. Förståelsen om dont kommer med tiden.

Det finns ett antal undantag där vi inte kan använda qui och que. Det sker främst vid vissa verb som konstrueras med de. Jag har här nedan listat ett antal verb som har den konstruktionen.

choisir de → Att välja

arrêter de → Att stanna

avoir besoin de → Att behöva

parler de → Att prata

se souvenir de → Att minnas

Ett konkret exempel: As-tu le livre dont nous parlions? – Har du boken som vi pratade om?

Dont kan också motsvaras av svenskans vars. Det brukar vara lätt för svenskar att känna igen då det vid en direkt översättning betyder i princip samma sak.

Ett konkrekt exempel: Je connais la mère dont le fils est médicin. – Jag känner mamman vars son är doktor.

6 Comments

  1. Lennart Edfeldt 30 juli, 2020
    • Gustav Dahlman 4 augusti, 2020
  2. Bo 19 januari, 2021
    • Gustav Dahlman 19 januari, 2021
  3. Abdurahman Ahmatovic 18 maj, 2021
    • Gustav Dahlman 18 maj, 2021

Lägg till en kommentar