Lequel, laquelle, lesquels, lesquelles – Övningar och grammatik

lequel

Övningar

Med kommentarer

Kommentar:

Detta är steg 1.

Vi måste placera prepositionen på rätt ställe.

Som jag nämnde i början av denna artikel kommer prepositionen före lequel.

Därför är rätt svar:

 • Le modèle avec lequel je réponds à 50 personnes

Kommentar:

I den första övningen lärde vi oss placering.

Nu måste vi lära oss att bestämma vilken version av lequel.

I detta exempel hänvisar vi till ett stipendium.

Det framgår av artikeln (le) att det är ett maskulint substantiv (Le prêt étudiant).

Vi kommer därför välja lequel.

Du kan titta på bilden ovan om du är osäker på de olika varianterna.

Kommentar:

Vi fortsätter på samma tema.

Nu hänvisar vi till l’entreprise.

Det är ett feminint substantiv i singularis. (Om det hade varit plural hade det stått les entreprises.)

Vi väljer därför laquelle.

Kommentar:

Det blir som vanligt svårare när det handlar om substantiv i plural (Les betyder att vi hänvisar till något i plural).

Det finns egentligen inget sätt att lista ut detta given kontexten ovan. Jag rekommenderar därför att du också lär dig genus när du lär dig nya ord.

Les preuves representerar ett feminint substantiv la preuve.

Det korrekta svaret är därför lesquelles.

Kommentar:

Nu byter vi fokus, där lequel i stället kommer representera ett interrogativt pronomen.

Detta innebär att vi kommer ställa en fråga. Den svenska översättningen för denna övning kommer vara: Vilken?

Du kan använda samma tänk som tidigare för att välja rätt relativt pronomen.

Vi hänvisar nämligen till ett feminint pronomen i singular – la jupe.

Vi kommer välja laquelle på grund av att denna version motsvarar substantivet 🙂

Kommentar:

Den svenska översättningen kommer återigen vara: Vilken?

I det här fallet hänvisar vi dock till ett maskulint substantiv- un sweat à capuche.

Lequel är därför korrekt svar.

Kommentar:

Nu kan vi konstatera att vi hänvisar till något i plural – les documents.

Vi vet därför att vi endast kan välja mellan lesquels och lesquelles.

Les documents representerar ett maskulint substantiv – le document.

Med denna information kan du nog lista ut svaret på frågan 🙂

Utan kommentarer

Viktig notering

Vi borde använda qui i stället för lequel när vi hänvisar till människor. Det finns inga exempel med människor i övningarna.

Här kommer dock ett exempel:

 • Les co-fondateurs avec lesquels j’ai demarré l’entreprise: Medgrundarna med vilka jag startade företaget.
 • Les co-fondateurs avec qui j’ai demarré l’entreprise.

Exempel

När lequel är ett relativt pronomen

Låt oss titta på några exempel:

 • L’idée d’entreprise avec laquelle il a emprunté de l’argent : Affärsidén som han använde för att låna pengar.

Avec är vårt val av preposition. Vi hänvisar till ett feminint substantiv (une idée d’entreprise)

Vi kommer därför koppla samman vårt substantiv med laquelle.

 • Le tableau blanc sur lequel j’ai écrit ma vision: Whiteboardtavlan som jag skrev min vision på.

Nu är Sur vår preposition. Vi hänvisar till ett maskulint substantiv (le tableau blanc)

Den här gången måste vi koppla samman le tableau blanc med lequel.

 • Les sites web sur lesquels il propose ses services: Websidorna som han erbjuder sina tjänster på.

Sur är vår preposition. Nu hänvisar vi till ett maskulint substantiv i plural (un site web – les sites web).

Vi måste därför koppla samman les sites web med lesquels.

 • Il faut choisir les manìeres par lesquelles vous souhaitez être contacté: Ni måste välja på vilka sätt ni vill bli kontaktade.

Nu är par vår preposition. Vi hänvisar till les manières – une manière.

Vi kommer därför koppla samman les manìères med lesquelles.

När lequel är ett interrogativt pronomen

Vad är egentligen ett interrogativt pronomen?

Vi använder dem för att ställa frågor.

Den svenska översättningen kommer i detta fall vara ”vilken” eller ”vilka”.

Detta är enklare att visa med exempel. Låt oss ta ett exempel för varje variant av lequel som vi gjorde tidigare 🙂

 • A: Elle a acheté un bonnet: Hon köpte en mössa.
 • BLequel a-t-elle acheté?: Vilken köpte hon?

Så, i denna mening konstaterar Person A att hon köpte en mössa, vilket är ett maskulint substantiv.

Person B vill veta vilken mössa hon köpte och måste därför använda lequel, som används till maskulina substantiv i singular.

 • A: Tu peux me donner ma chemise?: Kan du ge mig min skjorta?
 • B: Laquelle?: Vilken?

Nu hänvisar vi till une chemise, vi kommer därför använda laquelle för att ställa vår motfråga.

 • A: Est-ce que tu peux m’apporter mes livres ?: Kan du hämta mina böcker?
 • B: Lesquels?: Vilka?

Nu ändras den svenska översättningen till vilka, på grund av att vi hänvisar till flera saker.

Les livres representerar ett maskulint substantiv – le livre.

Vi kommer därför använda lesquels för att ställa vår fråga.

 • A: J’aimerais acheter des roses: Jag skulle vilja köpa rosor.
 • B: Combien des roses et lesquelles?: Hur många och vilka?

Nu hänvisar vi till des roses, som representerar ett feminint substantiv – la rose.

Vi kommer därför använda oss av lesquelles.

Grammatisk förklaring

När ska vi använda lequel och dess olika varianter?

 • För att introducera en bisats med hjälp av en preposition.
 • För att ersätta ett COI (complement d’objet indirect)

Detta låter svårare i teorin. Det är faktiskt lite enklare i praktiken 🙂

Låt oss ta det från början. Vad är en bisats?

 • Ma mère, qui veut devenir professeur, vient d’être admis à l’université: Min mamma, som vill bli lärare, har just kommit in på universitetet.

Den markerade texten representerar en bisats. Den är länken till huvudsatsen. Men i detta fall har vi inte lagt till en preposition för att bygga upp meningen.  

Dessa prepositioner kommer ersätta COI (complement d’objet indirect).

Kommer du ihåg definitionen av COI och COD?

 • Elle répond à la lettre (COI, vi använder en preposition för att introducera något)
 • Elle attends le bus (COD, vi använder inte en preposition för att introducera något)

Vi kan nu skriva om den första meningen:

 • La lettre à laquelle elle répond

Men, vi kan inte använda lequel after prepositionen de. I dessa fall kan vi behöva använda duquel och dess olika varienter.

Jag kommer skriva en artikel om detta inom kort.

Lägg till en kommentar