Negation

I den här artikeln ska jag kortfattat beskriva hur negationer fungerar. Jag kommer först beskriva hur det fungerar i skrift, för att sedan förklara hur de allra flesta använder det i tal.

Det finns en fundamental skillnad som man av någon anledning brukar vänta med att lära ut.

I skrift finns det främst fyra negationer som är enkla att använda.

Ne .. pas – Inte

Ne .. rien – Inget, ingenting

Ne..jamais – Aldrig

Ne..plus- (inte) Mer

Runt verbet

Negationen hamnar mellan subjektet och verbet. Det illustreras med fyra exempel här nedan.

franska-ne-pas

Je ne sais pas – Jag vet inte

Elle ne mange jaimais de poulet – Hon äter aldrig kyckling

Je ne veux plus de votre nourriture – Jag vill inte ha mer av din mat

Je n’ai rien à ganger* – Jag har ingenting att vinna

  • Detta verb är i ett tempus för dåtid som heter “Le passé composé”

Videon som följer förklarar detta koncept på ett väldigt pedagogiskt sätt. Hon beskriver emellertid bara hur man använder ne..pas. Samma princip gäller dock för alla dessa negationer.

Två verb

Man brukar säga att negationen ska placeras runt det styrande verbet. Detta låter lite krångligt 😊.

Det är i själva verket rätt enkelt. Du kan nästan alltid sätta negationen runt det första verbet i meningen.

Låt oss kolla på två exempel:

Elle ne va pas visiter le Danemark – Hon vill inte besöka Danmark.

Je ne veux pas voir mon frère – Jag vill inte träffa min bror.

I dessa exempel har vi två verb:

  1. Va (aller) och visiter
  2. Veux (vouloir) och voir

Hur man egentligen använder negationer

I talad franska kommer du dock höra en modifiering av detta. Franskan är som du säkert redan vet fylld av undantag 🙂

Ne försvinner i princip alltid i talad franska. Det försvinner också ofta i skrift, i synnerhet vad gäller sociala medier och liknande plattformar.

Jag personligen använder bara ne när jag skriver uppsatser och dylikt på Göteborgs Universitet. Samtliga exempelmeningar jag tidigare presenterat skulle då istället, i en mer vardaglig franska, se ut på följande sätt:

Je veux pas manger – Jag vill inte äta

J’ai rien à ganger Jag har ingenting att vinna

Je veux jaimais manger une pomme – Jag vill aldrig äta ett äpple

Je veux plus de votre nourriture – Jag vill inte ha mer av din mat

I filmer och serier tenderar också ne att försvinna. Du kommer därför vänja dig rätt fort vid detta när du börjar lyssna på talad franska. Jag brukar däremot höra att man använder ne i sånger.

Det finns ytterligare fyra vanliga negationer som används på ett lite annorlunda sätt.

Ne..que – Bara

Ne..personne – Ingen (person)

Ne..aucun/aucune – Inget

Ne..ni..ni – Varken heller

Jag kommer skriva mer om dessa negationer i en senare artikel.