Konditionalis 2 – Övningar och grammatik

konditionalis-2-franska

Konjugering

Avoir

Vi måste lära oss konjugeringen av avoir i konditionalis 1. Du kan lära dig detta genom att titta på den blåa texten i bilden.

Det finns dock en till del som vi måste lära oss.

Den röda texten representerar perfekt particip. Du har säkerligen sett några av dem förut.

De är bland annat viktiga för le passé composé.

Generellt sett är de relativt enkla att konjugera. Kommer du ihåg hur man delar in verb i olika grupper?

 • ER-verb, exempelvis parler: Parlé
 • IR-verb, exempelvis réussir: Réussi
 • RE-verb, exempelvis attendre: Attendu

Du kan göra samma sak med alla reguljära verb.

Som du säkert redan vet finns det dock ett antal irreguljära verb.

Vi kan titta på några av dem i denna artikel:

 • Avoir (eu): J’aurais eu
 • Être (été): J’aurais été
 • Faire (fait): J’aurais fait
 • Savoir (su): J’aurais su

Être

Bilden i början av artikeln följer samma mönster som för avoir.

Den blåa texten är être konjugerat i konditionalis 1, och den röda texten är perfekt particip av olika verb.

Kommer du ihåg att endast ett begränsat antal verb använder être som sitt hjälpverb?

Det finns 17 stycken. Du finner dem i bilden nedan:

Det finns en till viktig detalj att känna till. När être är hjälpverb måste vårt perfekt particip justeras baserat på nummer och genus.

Detta låter svårare i teorin än i praktiken. Jag kan visa hur det fungerar med 4 exempel:

En man som skulle ha kommit:

 • Il serait venu

Vi behöver inte justera venu (perfekt particip) på grund av att vi hänvisar till en man som är ensam.

En kvinna som skulle ha kommit:

 • Elle serait venue

Nu måste vi lägga till ett e. Vi hänvisar till en ensam kvinna.

En grupp, med minst en man, som skulle ha kommit:

 • Ils seraient venus

Nu måste vi lägga till ett s för att det handlar om en grupp av personer, ils.

En grupp av kvinnor som skulle ha kommit:

 • Elles seraient venues

Nu måste vi lägga till både ett e och ett s.

Vi hänvisar till en grupp av kvinnor, elles.

Användningsområden

Si-fraser

Hur fungerar en sådan fras?

 • Si j’aurais eu plus d’argent, j’avais investi en bourse: Om jag skulle ha haft mer pengar hade jag investerat på börsen.

Den delen av texten med fet text är konjugerat i konditionalis 2.

Den andra delen är konjugerat i pluskvamperfekt.

Du har säkert redan sett denna typ av fras?

Det finns 3 olika. Låt oss titta på dem:

1. Presens indikativ (le présent de l’indicatif) + Presens indikativ eller futurum (le futur simple)

 • Il se demande (presens indikativ) si nous viendrons (futurum): Han undrar om vi kommer.

Här kan det poängteras att du kan använda presens indikativ i båda delarna av frasen (om det passar givet kontexten)

2. Preterium (l’imparfait) + Konditionalis 1 (le conditionnel présent)

Si nous avions beaucoup d’argent (preterium), nous voyagerions (konditionalis 1) au Portugal: Om vi hade mycket pengar skulle vi resa till Portugal.

3. Pluskvamperfekt (plus-que-parfait) + Konditionalis 2 (le conditionnel passé)

 • Si vous aviez fait (pluskvamperfekt) la même erreur, ils auraient choisi (konditionalis 2) une autre conséquence : Om ni hade gjort samma misstag skulle de ha valt en annan konsekvens

Låt oss fortsätta fokusera på denna konstruktion då denna lektion handlar om konditionalis 2.

Vi kan ändra ordningen på meningen ovan, den kommer fortfarande vara korrekt:

 • Ils auraient choisi (konditionalis 2) une autre conséquence, si vous aviez fait (pluskvamperfekt) la même erreur.

Låt oss titta på en annan fras med konditionalis 2 och pluskvamperfekt:

 • J’aurais réussi si vous m’aviez aidé: Jag skulle ha lyckats om du hade hjälpt mig.

Saker som kunde ha hänt

Inom ramen för detta användningsområde kan vi vara lite mer kreativa. Exempelvis:

 • On aurait pu économiser plus d’argent avant la fête: Vi kunde ha sparat lite mer pengar innan festen.

Vi kan exempelvis ändra avant till mais för att skapa en ny mening:

 • J’aurais terminé le travail mais on n’avait pas assez de matériel: Jag skulle ha kunnat avsluta arbetet men vi hade inte tillräckligt med material.

Vi skulle också kunna säga:

 • Vous auriez terminé cette affaire avec un peu d’effort: Ni skulle ha avslutat den här affären med lite mer ansträngning.

Så, nu kan du säkert hitta på några egna fraser 🙂

Du kan fortsätta att läsa artikeln samt göra övningarna ifall du behöver lite inspiration innan du sätter igång.

Journalism

Det är vanligt att rapportera om nyheter på franska genom att använda sig av Konditionalis 2.

Detta är rätt logiskt. Många gånger kan inte reportrar bekräfta vad som hänt. Det kan också vara så att de inte vill peka ut någon.

Låt oss titta på några exempel hur det skulle kunna se ut i en fransk tidning:

 • Le camion aurait pu causer l’accident: Lastbilen kunde ha orsakat olyckan.

Det kan också handla om att man vill rapportera om ett eventuellt brott som kan ha begåtts:

 • Un meurtre aurait eu lieu vendredi: Ett mord ska ha ägt rum i fredags.

Det bör tilläggas att den svenska översättningen inte behöver använda samma grammatiska konstruktion.

Liknande händelser kommer dock, sannolikt, resultera i att man använder språket på ett försiktigt sätt för att inte peka ut någon.

Övningar

Med kommentarer

Kommentar: Vi hänvisar till en enskild kvinna.

Vårt hjälpverb är être. Vi måste därför justera vårt val av perfekt particip.  

Vi lägger därför till ett e för att uttrycka den feminina formen.

Kommentar: Nu hänvisar vi till en grupp av kvinnor.

Vårt hjälpverb är fortfarande être.

Vi måste därför lägga till ett e för uttrycka den feminina formen och ett s för plural.

Kommentar:

Si-fraser brukar vara enkla att förstå i teorin.

Det blir dock snabbt svårare när man inser att det finns många olika situationer som kräver olika verb.

Det är dessutom svårt att veta vilken av de 3 varianterna man ska använda.

Med anledning av allt detta är det en bra idé att träna ofta.

Fel svar i övningen ovan kombinerar:

Konditionalis 2 + Le passé composé

Kommentar:

Åh nej, ännu en si-fras 🙂

Som jag sa tidigare måste man träna ofta, och gärna i olika kontexter.

Fel svar i meningen ovan kombinerar:

Konditionalis 2 + Imperfekt

Kommentar:

Det är enkelt gjort att bli förvirrad när det handlar om perfekt particip som tar avoir respektive être som deras hjälpverb.

Faire har avoir som sitt hjälpverb.

Det finns därför ingen anledning att försöka anpassa fait i exempelmeningen ovan.

Utan kommentar

2 Comments

 1. Jesper 9 januari, 2024
  • Gustav Dahlman 3 februari, 2024

Lägg till en kommentar