Imperativ franska – Övningar och grammatik

imperativ
ovningar

Användningsområden

1. En order

Fais-le! – Gör det!

Donnez-moi le stylo! – Ge mig pennan!

Fais attention! – Var uppmärksam!

2. En uppmaning/önskan

Finissons la tache maintenant. – Låt oss göra klart uppgiften nu.

Restons une heure de plus – Låt oss stanna en extra timme.

3. En begäran/förfrågan

Veuillez enlever vos chaussures. – Vänligen ta av dig skorna.

Soyez prudent mon ami. – Var försiktig min vän.

Konjugering

Endast tre verbformer i presens är relevanta för imperativ. Låt oss ta faire som exempel:

Vi kan dela upp konjugeringen i 3 olika steg baserat på de olika verbgrupperna. Detta gör det enklare för dig att se hur det fungerar i praktiken när vi tar ut imperativformerna.

Låt oss börja med ER.

ER-verb

Denna grupp innehåller endast verb som slutar med ER, exempelvis:

 • Regarder
 • Parler
 • Manger

Låt oss ta ”manger” som exempel för hur du konjugerar imperativ.

 1. Vi kollar först på hur ”manger” konjugeras i presens.

Je mange

Tu manges

Il/elle/on mange

Nous mangeons

Vous mangez

Ils/elles mangent

Vi plockar ut de former som är fetstilade.

 • Nu tar vi bort subjektet

Tu manges

Nous mangeons

Vous mangez

Vi kommer alltså endast få dessa tre former kvar:

 1. Manges
 2. Mangeons
 3. Mangez

Dessa är de former som vi kan använda för att uttrycka imperativ.

Attention! Vi har bara en (tråkig) detalj kvar. ”s:et” försvinner från nummer 1. Jag har därför strukit under detta ”s” i listan ovan. Detta gäller för alla ER-verb.

Vi kan nu sätta dessa 3 former i olika exempel:

 1. Mange! – Ät!
 2. Mangeons ensemble? – Låt oss äta tillsammans?
 3. Mangez un peau plus! – Ät lite mer!

 

IR

Låt oss göra samma process med ett IR-verb. Vi kan ta ”finir” som exempel.

 1. Låt oss se hur ”finir” konjugeras i presens.

Je finis

Tu finis

Il/elle/on finit

Nous finissons

Vous finissez

Ils/elles finissent

Precis som förut plockar vi ut de former som är relevanta för imperativ. De är understrukna i listan ovan.

 • Nu tar vi också bort subjektet.

Tu finis

Nous finissons

Vous finissez

Kvar får vi alltså:

 1. Finis
 2. Finissons
 3. Finissez

Dessa former är kompletta. Vi behöver inte ta bort ett ”s” eller någon annan ändelse.

Låt oss sätta dem i olika kontexter.

 1. Finis ton travail! – Gör klart ditt jobb!
 2. Finissons le travail ensemble – Låt oss göra klart jobbet tillsammans.
 3. Finissez vos devoirs – Gör klart era läxor.

RE

Vi kan ta ”attendre” som exempel.

 1. Ta fram verbets former i presens

J’attends

Tu attends

Il/elle/on attend

Nous attendons

Vous attendez

Ils/elles attendent

Vi plockar ut de 3 som är relevanta för oss.

 • Vi fortsätter med att ta bort subjektet.

Tu attends

Nous attendons

Vous attendez

Nu kan vi sätta dem i olika kontexter.

 • Attends! – Vänta!
 • Attendons une minute – Låt oss vänta en minut.
 • Attendez monsieur! – Vänta herrn!

Negativ form

Vi sätter negationen runt verbet i imperativ. Detta är enklare att visa med konkreta exempel.

 • N’attends pas – Vänta inte.
 • Ne finissez pas vos devoirs – Gör inte klart dina läxor!
 • Ne mange pas! – Ät inte!

Detta brukar vara rätt enkelt att förstå. Samtidigt brukar man få tänka till lite mer när vi lägger till pronomen till meningarna. Vi kommer dock gå igenom detta senare i artikeln 😊

Reflexiva verb

Du är säkert redan bekant med hur de reflexiva verben fungerar?

När det gäller imperativ är vi intresserade av samma former som för verb i presens.

Låt oss därför kolla på hur det kan se ut i praktiken.

Vi kan ta ”léver” som exempel.

 1. Ta fram konjugeringen av ”léver” i presens

Je me lève

Tu te lèves

Il/elle/on se lève

Nous nous levons

Vous vous levez

Ils lèvent

Vi plockar ut de former som används för imperativ.

 • Vi tar bort ett subjekt

Tu te lèves

Nous nous levons

Vous vous levez

 • ”Te” blir “toi” när det reflexiva verbet står ensamt.

Vi måste också byta plats på de olika subjekten. Detta ger oss:

Lèves-toi = Gå upp.

Levons-nous = Låt oss gå upp.

Levez-vous= Gå upp (plural).

Övningar

Irreguljära imperativformer

Du är säkert redan bekant med det franska språkets irreguljära verb?

Imperativ har ett antal irreguljära konjugeringar.

Vi måste vara uppmärksamma på dessa, speciellt för att en del av dem används ofta.

Låt oss gå igenom några av de viktigaste.

Avoir – Att ha

 • Aies
 • Ayons
 • Ayez

Vouloir – Att vilja

 • Veuille
 • Voulons
 • Veuillez

Être – Att vara

 • Sois
 • Soyons
 • Soyez

Savoir – att veta

 • Saches
 • Sachons
 • Sachez

Pronomen

Vi använder ofta pronomen i relation till de olika imperativ-konjugeringarna.

Dessa placeras ofta efter verbet.

Låt oss kolla på några exempel:

 • Donnons-lui un stylo – Låt oss ge honom en penna.
 • Allons-y – Låt oss åka dit.
 • Ecrivez-lui – Skriv till honom!

Det blir dock lite bökigt när vi sätter dessa meningar i den negativa formen. I dessa fall måste vi byta plats på pronomenet.

 • Ne lui donnons pas un stylo
 • N’y allons pas
 • Ne lui écrivez pas

Det är egentligen inte så svårt att minnas detta när man exempelvis gör övningar. Vad som däremot brukar vara svårt är att komma ihåg placeringen när man pratar.

Du kommer dock lära dig detta med tiden 😊.

Hur använder vi allt detta i praktiken?

Att ge order och uppmaningar är naturliga delar av ett språk. Tänk på hur du gör detta på svenska. Samtidigt kanske vi inte använder lika många önskningar på vårt språk som exempelvis på engelska.

Artighet är en väldigt viktig del av det franska språket. Detta är du säkert redan medveten om. Vi kan ta två exempel med imperativ för att exemplifiera detta:

Veuillez vous laver les main – Vänligen tvätta dina händer.

Sachez que nous partons à 10h – Vänligen notera att vi lämnar klockan 10.

Att ge order eller uppmaningar är en annan viktig del av varje språk. Vi kan ta några exempel som påvisar hur det kan se ut i praktiken.

Partons maintenant – Låt oss åka nu.

Fais-le! – Gör det!

Övningarna i denna artikel är främst inriktade på att ge dig mer kunskap om konjugeringarna. Detta är en bra start för att kunna lära sig att använda denna del av språket.

Lägg till en kommentar