Franska adjektiv (grammatik och övningar)

Du kan klicka dig direkt till övningarna om du redan är bekant med grammatiken.

Grundnivå

franska-adjektiv

I de allra flesta fallen placeras adjektiven efter substantivet.

 • Un sac (substantiv) bleu (adjektiv) – En blå väska

Som du ser skiljer sig detta från vad vi är vana med i svenskan. I det svenska språket låter vi substantivet gå först. Detsamma gäller engelskan.

Låt oss ta ytterligare ett exempel.

 • C’est un homme sympa – Det är en trevlig man

Det finns dock ett antal adjektiv som kommer före substantivet. I det fallet använder franskan samma ordföljd som vi har i det svenska språket.

Det finns ett engelskt uttryck som kan hjälpa dig att komma ihåg vilka som har svensk ordföljd. B-A-N-G-S

 • Beauty
 • Age
 • Number
 • Goodness
 • Size

Låt oss gå igenom alla dessa exempel var och en för sig. Vi börjar med Beauty (skönhet). Vi kan ta följande exempel:

 • C’est une belle (adjektiv) fille (substantiv) – Det är en vacker flicka
 • C’est un beau (adjektiv) garçon (substantiv) – Det är en vacker pojke

Som du ser följer dessa meningar samma placering som vi har i svenskan. Låt oss fortsätta med Age (ålder).

 • La vieille femme est venue – Den gamla kvinnan har kommit
 • Le jeune monsieur est parti – Den unge mannen har gått

Number (nummer)

 • La troisième bague que j’ai achetée – Den tredje ringen jag har köpt
 • La cinquième solution – Den femte lösningen

Goodness. Den här delen behöver lite extra förklaring. Med goodness menar man något som är bra. I det franska språket använder man sig ofta av “bon” och “bonne”

 • Une bonne journée de travail – En bra dag på jobbet
 • Un bon travail – Ett bra arbete

Och slutligen Size (storlek)

 • Un petit garçon – En liten pojke
 • Une grande fille – En stor flicka

Övningar

Svårare exempel

Inom franskan gör man skillnad på det som är maskulint respektive feminint. Man gör även skillnad på antal. Detta påverkar främst hur man uttrycket sig i skrift. Ibland kan man höra skillnaden i tal.

Det finns egentligen relativt mycket att gå igenom inom den här kategorin. Låt oss dock fokusera på det som är relevant i den här kontexten, eftersom att vi fokuserar på franska adjektiv i den här artikeln.

 • I vissa fall lägger man till ett “e” när något är i femininum
 • Ofta adderar man ett “s” för att uttrycka att något är i plural.

Detta är enklare att illustrera med ett exempel.

Il y a de belles femmes en France – Det finns många vackra kvinnor i Frankrike

I det här exemplet använder vi oss av ett adjektiv och dess placering “belles femmes”. Låt oss se hur meningen förändras om vi vill säga att det finns en vacker kvinna i Frankrike.

Il y a une belle femme en France

Som du ser försvinner ett “s” ifrån “belle” och det försvinner ett “s” ifrån “femme”.

Det finns tyvärr flera sätt för att beskriva vad som är feminint, maskulint och plural. Detta går hand i hand med adjektivens placering.

Delicieux, som på svenska betyder utsökt, kan användas för att illustrera svårigheten i att beskriva vad som är maskulint, feminint, maskulint plural och feminint plural.

Maskulint

Un repas délicieux (en utsökt måltid)

Som du ser slutar den maskulina versionen av “délicieux” med ett “x”

Feminint

Une pizza délicieuse (en utsökt pizza)

I det här fallet ändras ordet anmärkningsvärt till sin feminina form “délicieuse”, eftersom att pizza är i femininum.

Maskulint plural

Des gâteaux délicieux (utsökta kakor)

I maskulint plural lägger man alltså inte till något – délicieux förblir délicieux.

Feminint plural

Des pizzas délicieuses (utsökta pizzor)

I feminint plural adderar vi dock ett till “s” – “délicieuses”

Nouveau

Bortsett ifrån B.A.N.G.S, som jag presenterade tidigare, placeras även “nouveau” före substantivet. “Nouveau” betyder ny och det kan ta följande former.

Maskulint

Je déteste ton nouveau copain – Jag avskyr din nya pojkvän

Feminint

John a acheté une nouvelle voiture – John har köpt en ny bil

Maskulint plural

Elle a jeté ses nouveaux vêtements hier – Hon kastade sin nya kläder igår

Feminint plural

Les nouvelles chemises sont belles – De nya skjortorna är vackra

Vokalmöte

Inom det franska språket vill man nästan alltid undvika vokalmöte. Detta påverkar hur du kan använda vissa adjektiv i maskulinum.

“Beau” blir “bel”

C’est un bel ange – Det är en vacker ängel

“Nouveau” blir “nouvel”

J’ai un nouvel ordinateur – Jag har en ny dator

“Vieux” blir “vieil”

J’ai un vieil ordinateur – Jag har en gammal dator

Svårare övningar

Kommentar och lösning: “h” i “homme” räknas som ett så kallat stumt h. Andra bokstaven i ordet är “o”, vilket är en vokal. Rätt svar är alltså “Vieil”.

Sammanfattning

Jag hoppas att du har lärt dig mer om det här viktiga grammatiska delmomentet. Du kommer dock att uppleva det som lite krångligt i början. Med tiden brukar det dock ge med sig. Du är välkommen att ställa frågor om du undrar över något. Det finns för övrigt flera övningar att göra på nätet, framförallt på engelska hemsidor.

Lägg till en kommentar