Betydelsen av det franska ”Voilà”

1. Här eller där

Me voilà – här är jag.

En annat bra exempel:

Voilà la peinture que j’adore – Där är tavlan som jag älskar.

Under denna rubrik skulle vi kunna lägga till flera olika exempel. Låt oss dock börja med dessa två enkla fraser. Du kan hitta en längre introduktion till ”här eller där” längre ner i artikeln.

2. ”Det var allt” eller ”så ligger det till”

Du har kanske hört hur fransktalande brukar avsluta vissa meningar med ”Voilà? Detta är vanligt förekommande och används i en rad olika situationer.

Vi kan exempelvis säga:

J’ai vendu mon entreprise et je suis maintenant au chômage, voilà – Jag har sålt mitt företag och är nu arbetslös, så ligger det till.

Låt oss ta ett annat exempel, där vi inte lägger till en svensk översättning.

J’ai changé mon alimentation et commencé un nouveau style de vie, voilà – Jag har bytt diet och anammat en ny livsstil.

Denna kategori utgör ett väldigt viktigt användningsområde. Personen som pratar kan sätta punkt för det hen har sagt på ett tydligt sätt.

3. Jakande svar (godkännande)

Låt oss ta en fras som bekräftar vad motparten påstår:

Alors tu dis que tu veux trouver un nouvel emploi? – Voilà

Så du säger att du vill hitta ett nytt jobb? Det stämmer.

Under denna kategori kan vi också lägga till ett jakande svar när någon försöker tolka vad du säger. Det kan exempelvis handla om att någon inte riktigt har förstått vad du vill säga.

Donc c’est la même ville dans laquelle tu es né? – Voilà

Det är alltså samma stad som du föddes i? Precis.

4. Förklaring eller tid

Du kan förklara något genom att börja med ”Voilà”. Ett exempel skulle kunna vara:

Voilà ce que je vais faire – Det här är vad jag ska göra

Du kan beskriva ett tidsperspektiv på flera olika sätt på franska. Även här kan du använda dig av Voilà, även om det kanske finns andra uttryck som är mer lämpliga.

On a fait une pause voilà deux hereus – Vi tog en paus för två timmar sedan

Det är dock förmodligen vanligare att använda sig av uttrycket ”il y a” när man ska beskriva tid. Vi kan ta ett exempel, även om detta uttryck inte ingår i artikeln 😊

On a fait une pause il y a deux heures – Vi tog en paus för två timmar sedan

Voici eller Voilà

Rent tekniskt ska du använda dig av ”voici” för att beskriva något som ligger nära dig. På svenska skulle vi översätta ”voici” med ”här är”.  Om du har studerat franska har du säkerligen fått lära dig detta.

”Voilà” används i sin tur för att beskriva något som ligger lite längre bort. Man skulle kunna översätta detta ord med ”här” eller ”där är”. Som vi har nämnt i artikeln finns det dock flera översättningar. Praktiskt sett finns det därför flera betydelser, vars översättningar tenderar att variera på svenska.  

Teoretiskt sett skulle man kunna säga att du bör lära dig skillnaden. Samtidigt kan det vara svårt att se någon verklig skillnad i det vardagliga talet och den praktiska användningen.

Om du precis har börjat studera franska skulle jag nog dock inte rekommendera att lägga allt för mycket tid på denna skillnad.

Jag är tämligen övertygad om att du kommer göra dig förstådd i vilket fall. Det finns dessutom en hel del andra uttryck och grammatiska regler som du bör lära dig istället.

En liten rolig detalj är att jag googlade på skillnaden för att hitta flera perspektiv. Jag hittade bland annat svar som indikerar att inte ens personer med franska som modersmål alltid känner till skillnaden.

Majoriteten av alla åsikter pekar mot att du bör använda dig av ”Voilà” om du är osäker. Detta är en åsikt som jag delar. Du kommer med stor sannolikhet göra dig förstådd och detta ord är som sagt väldigt vanligt förekommande i dagligt tal.

Easy French

Du har säkert sökt dig till den här artikeln för att du har hört ”Voilà” i något sammanhang. Detta är inte särskilt konstigt på grund av hur ofta det används i dagligt tal. Om du vill få exempel på detta kan du kolla på Easy French’s videos.

Det är en kanal där man intervjuar människor på gatan i Paris. Det finns ofta ett tema, där man exempelvis frågar människor om deras favoritmat eller vad de gör på deras fritid.

Jag skulle nog hävda att ”Voilà” förekommer cirka 5 till 10 gånger i varje video. Jag har givetvis inte gjort någon studie gällande detta, men det är förmodligen det ord som förekommer mest.

Detta är minst sagt intressant och relevant för denna artikel. Om du börjar kolla på dessa videos kommer du därför lära dig fler användningsområden och hur du själv kan använda detta adverb när du pratar.

Tilläggas bör dock att människorna som blir intervjuade pratar fort. Det kan därför vara svårt för en nybörjare att hänga med. Det finns dock undertexter som kan hjälpa dig att förstå. Du kan dessutom pausa när du inte riktigt hänger med.

Jag rekommenderar starkt att kolla på deras videos om du vill lära dig franska. Den grammatik vi får lära oss i klassrummet brukar inte räcka särskilt långt för att göra sig förstådd i det vardagliga diskussionerna.

Du kommer märka detta väldigt snabbt när du ser deras videos.

Sammanfattning

I den här artikeln har jag försökt redogöra för flera olika användningsområden. Jag har försökt skapa en röd tråd som hjälper dig att förstå hur du själv kan använda dig av detta ord.

Samtidigt har jag valt att inte ge för många exempel. Denna artikel ska därför endast betraktas som en introduktion.

Det kan vara förvirrande att se detta ord i en rad olika kontexter, speciellt om du saknar grundläggande kunskap om vad det egentligen betyder.

Det är nästan lite lustigt att detta lilla ord behandlas som ett helt uttryck när det ska översättas till andra språk. Alla användningsområden sammantaget skapar i princip tillräckligt många översättningar för att vi ska kunna betrakta det som ett uttryck.

Du är välkommen att ställa en fråga om du undrar över något. Jag svarar ofta inom 24 timmar.

Lägg till en kommentar