Franska adjektiv för att beskriva negativa personlighetsdrag

Del 1

negativa-adjektiv

I alla dessa exempel finns det en maskulin- och en feminin version.

Skillnaden är markerad i röd text.

Det finns dessutom en skillnad i uttal mellan den maskulina och feminina versionen.

Uttalet i plural förändras dock inte. Vi behöver bara lägga till ett s i skrift.

Jag ska gå igenom dem ur ett grammatiskt perspektiv. Du kan skippa denna del om du redan känner till grammatiken.

 • Ils sont amers*: De är bittra.

*Vi använder oss av Ils om gruppen innehåller minst en man.

 • Elles sont amères*: De är bittra.

*Vi kommer använda elles om gruppen endast innehåller kvinnor.

 • Ils sont négligents: De är slarviga.
 • Elles sont négligentes: De är slarviga.

Vi kan ändra pronomen till les hommes och les femmes:

 • Les hommes sont énervants: Männen är irriterande.
 • Les femmes sont énervantes: Kvinnorna är irriterande.

Vi kan också ändra pronomen till les étudiants (maskulint plural) och les étudiantes (feminint plural):

 • Les étudiants sont superficiels: Studenterna är ytliga.
 • Les étudiantes sont superficielles: Studenterna är ytliga.

(Jag har lagt till en extra ljudfil för att du ska höra skillnaden mellan les étudiants och les étudiantes. Det finns en skillnad i uttal som kan vara viktig att lära sig för att förstå en specifik kontext.

Vi kan också ändra våra pronomen till les garçons och les filles:

 • Les garçons sont méchants: Pojkarna är elaka.
 • Les filles sont méchantes: Flickorna är elaka.

Som jag nämnde tidigare har vi bara behövt lägga till en bokstav för att skapa pluralformen. Enkelt, men rätt tråkigt :-).

Låt oss titta på del 2:

Del 2

 • Ils sont hostiles: De är fientliga.
 • Elles sont hostiles: De är fientliga.

Vi fortsätter som tidigare med att lägga till ett s. Men, den här gången kommer hostile att stavas på samma sätt. Uttalet kommer dessutom vara lika.

 • Les hommes sont rancuniers: Männen är långsinta.
 • Les femmes sont rancunières: Kvinnorna är långsinta.

Vi lägger återigen till ett s för att skapa pluralformen. Denna skillnad syns bara i text.

Men, uttalet är inte lika i singularis. Du kan lyssna på ljudfilen för att lära dig skillnaden.

 • Les garçons sont téméraires: Pojkarna är hänsynslösa.
 • Les filles sont téméraires: Flickorna är hänsynslösa.

De uttalas på samma sätt. Vi måste bara lägga till ett s i plural.

 • Ils sont incompétents: De är inkompetenta.
 • Elles sont incompétentes: De är inkompetenta.

Det finns en skillnad i uttal i singularis.

Skillnaden kvarstår i plural, men den förändras inte. Så, vi kan bara se skillnaden i skrift.

 • Les hommes sont puérils: Männen är barnsliga.
 • Les femmes sont puériles: Kvinnorna är barnsliga.

Dessa två uttalas lika, även om det finns ett extra e i den feminina formen.

 • Ils sont égocentriques: De är egocentriska.
 • Elles sont égocentriques: De är egocentriska.

Ingen skillnad i uttal, vi lägger bara till ett s i plural. Den extra bokstaven syns bara i skrift, uttalet förändras inte, vilket du förmodligen redan vet :-).

Del 3

 • Ils sont ingrats: De är otacksamma.
 • Elles sont ingrates: De är otacksamma.

Båda dessa adjektiv kan vara svåra att uttala. Lägg därtill att den maskulina versionen har ett rätt ovanligt uttal.

Det skulle vara svårt att lista ut vad det betyder om man inte vet det på förhand.

Tips: Du borde träna på uttal ofta. Det sägs ofta att barn kan lära sig språk på ett enklare sätt än vuxna. Detta stämmer säkert, men du bör vara medveten om att barn ofta tränar på uttal flera hundra gånger per dag.

 • Ils sont paresseux: De är lata.
 • Elles sont paresseuses: De är lata.

Här behöver vi bara lägga till ett s till den feminina formen i plural. Den maskulina versionen slutar med ett x, vilket gör att vi inte behöver lägga till något.

 • Ils sont effrayants: De är läskiga.
 • Elles sont effrayantes: De är läskiga.

Vi lägger till ett s till båda versionerna. Det finns fortfarande en skillnad i uttal mellan den maskulina och feminina versionen. De uttalas dock på samma sätt i plural.

 • Ils sont antipathiques: De är osympatiska.
 • Elles sont antipathiques: De är osympatiska.

Dessa två adjektiv uttalas på samma sätt. Vi behöver bara lägga till ett s för att uttrycka pluralformen.

De sista 2 adjektiven följer samma mönster:

 • Les garçons sont crédules: Pojkarna är godtrogna.
 • Les filles sont crédules: Flickorna är godtrogna.

Och,

 • Les hommes sont cyniques: Männen är cyniska.
 • Les femmes sont cyniques: Kvinnorna är cyniska.

Bonus

Jag har redan nämnt att énérvant betyder irriterande.

Det finns ett annat adjektiv som du kan använda för att beskriva någon som är irriterande:

 • Il est penible: Han är jobbig/irriterande.
 • Elle est penible: Hon är jobbig/irriterande.

De uttalas på samma sätt :-).

Om vi verkligen ogillar någon kan vi säga att personen är maléfique – ond:

 • Il est maléfique: Han är ond.
 • Elle est maléfique: Hon är ond.

Dessa adjektiv uttalas på samma sätt, och du behöver bara lägga till ett s för att skapa pluralformen.

Känslor

Låt oss lägga till några känslor också, även om de inte direkt behöver definiera någons personlighet:

 • Il est contrarié: Han är upprörd.
 • Elle est contrariée : Hon är upprörd.
 • Il est triste: Han är ledsen.
 • Elle est triste: Hon är ledsen.

Båda dessa adjektiv är enkla att konjugera i pluralis. Jag tror att du redan vet svaret :-)? Ja, du behöver bara lägga till ett s.

 • Il est dévasté: Han är förkrossad.
 • Elle est dévastée: Hon är förkrossad.
 • Il est offensé: Han är kränkt.
 • Elle est offensée: Hon är kränkt.

Dessa adjektiv följer samma mönster vad gäller uttal och antal.

Sammanfattning

Jag ska lägga till flera negativa karaktärsdrag till denna lista. Jag ska också skriva en liknande lista, men med positiva karaktärsdrag.

Det finns många adjektiv vi kan använda för att beskriva någon, eller oss själva. Jag har försökt tänka på de mest vanliga när jag skrev denna artikel.

Det kan faktiskt vara rätt svårt att översätta många adjektiv till svenska. Man bör givetvis vara försiktig på grund av att en direktöversättning kan leda till en annan betydelse.

Det kan också vara så att en del adjektiv används för saker, men inte för människor. Jag har lärt mig en del av att skriva denna artikel, inte minst vad gäller uttal.

Det är enkelt att falla in i en bekvämlighet där man är självsäker i sitt uttal, och där man reproducerar samma fel som man har gjort tidigare. Jag har försökt förhindra detta genom att göra research i samband med skapandet av denna artikel.

Förhoppningsvis kan du dra samma lärdomar av den som jag har gjort :-). Du får gärna lämna en kommentar om du undrar över något.

Lägg till en kommentar