Franska indefinita pronomen – Övningar med kommentarer

franska-indefinita-pronomen

Bilden ovan innehåller några av de mest vanliga indefinita pronomen. Många av dem kommer att vara med i övningarna nedan.

Övningar

Med kommentarer

Kommentar:

I denna övning handlar det om att förstå vad som passar in.

Quelque chose är ett mycket vanligt (indefinit) pronomen som du kan använda i en rad olika meningar.

Personne är också användbart, men det översätts ofta till ingen, vilket gör att det inte passar in i meningen ovan.

Kommentar:

Ur ett perspektiv skulle båda dessa pronomen passa in. I teorin ska dock personne kopplas samman med ne.

 • Personne ne m’a dit que vous étiez là

I vardagligt tal tenderar dock detta ne att försvinna.

Rätt svar är quelqu’un, som inte behöver kopplas samman med ett ne.

Quelqu’un är för övrigt ett mycket användbart (indefinit) pronomen.

Kommentar:

Tout le monde passar in här. Det används för människor, och brukar översättas med alla.

Fler exempel:

 • Elle connaît tout le monde: Hon känner alla.
 • Tout le monde écoute de la musique: Alla lyssnar på musik.

Tout brukar översättas med allt. Exempelvis:

 • Tout est possible: Allt är möjligt
 • Tout n’est pas utile: Allt är inte användbart

Kommentar:

Vi har 2 svar som nästan är likvärdiga.

Vi hänvisar dock till något som avgör vad vi ska välja.

I detta fall handlar det om:

 • Personnes – une personne.

Personne är alltså ett feminint substantiv om det står ensamt.

Vi måste därför välja svaret quelques-unes.

Du kan också se att svaret kommer att bli quelques-unes genom att titta på sont venues

Venu är konjugerat i feminint (e) plural (s).

Kommentar:

Det efterföljande verbet kommer inte ge oss någon ledtråd i detta fall.

Substantivet ger oss dock en ledtråd.

Joueur är ett maskulint substantiv – un joueur. Annars hade det stått une joueuse

Svaret kommer därför bli quelques’uns.

Kommentar:

Låt oss översätta dessa två meningar för att se vilken som är mest logiskt:

 • Rien n’a répondu: Ingenting svarade.
 • Personne n’a répondu: Ingen svarade.

Jag skulle nog hävda att alternativ 2 är mer rimlig.

Krasst sett kanske den första meningen också skulle fungera i något sammanhang.

Det som du bör ta med dig från denna övning är att personne hänvisar till människor.

Kommentar:

Vi måste återigen titta på översättningarna till dessa två fraser:

 • As-tu trouvé la solution? J’en ai trouvé plusieurs: Hittade du lösningen? Jag har hittat flera lösningar.
 • As tu trouvé la solution? J’en ai trouvé rien: Hittade du lösningen? Jag har hittat …..

Lösning två är inkorrekt. Det hade behövt stått något i stil med: Je n’en ai rien trouvé.

Det bör också tilläggas att du bör lägga plusieurs på minnnet om du inte redan har gjort det 🙂

Du kan använda det i flera olika kontexter.

Kommentar:

Det finns lite olika varianter av autre som vi kan definiera som indefinita pronomen.

I meningen kan vi identifiera en viktig detalj:

 • Un test

Det är alltså tal om ett maskulint substantiv i singularis.

Un test representerar i detta fall un antécédant, något något som hänt tidigare i meningen som vi kan koppla ihop un autre med.

Förtydligande: Vi kommer välja un autre för att un text är ett maskulint substantiv.

Kommentar:

Det finns 2 alternativ som betyder samma sak.

Frågan är dock om vi ska använda den maskulina eller feminina varianten?

Du har förmodligen sett att vi hänvisar till mes amis i början av meningen. Un ami är ett maskulint substantiv.

Vi kommer därför använda chacun.

Vi hade valt chacune om det hade stått mes amies.

Kommentar:

Vi kommer välja chacun igen.

Meningen börjar visserligen med att vi hänvisar till ett feminint substantiv la équipe.

Vi vet dock inte vilka som utgör laget.

Kommentar:

Vi får titta på hur vi kan översätta dessa meningar:

 • On fait quelque chose de bien: Man gör något bra
 • Aucun fait tout le monde de bien: Ingen gör alla bra

Det framgår med all tydlighet att nummer 1 är en korrekt mening 🙂

Vi skulle också kunna fråga oss vad skillnaden är mellan on och l’on?

I många fall är det ingen skillnad. I vissa situationer är dock l’on att föredra.

Exempelvis:

 • Je ne sais pas où l’on habite: Jag vet inte vart vi bor.

Utan vårt l’ hade vi varit tvungna att uttala två vokaler efter varandra:

 • Je ne sais pas où on habite

Kommentar:

Nu kan du tänka på den övning vi gjorde tidigare.

I den övningen refererade vi till början av meningen, vilket vi även gör här.

Mes parents, eller un parent.

Vi kan dessutom konstatera att Eux representerar maskulint plural.

Svaret kommer därför att bli aucun 🙂

Kommentar:

Tout est bien qui finit bien är ett uttryck som kan översättas med Slutet gott, allting gott.

I denna kontext kanske vi är mer intresserade av grammatiken bakom.

Tout står ensamt i detta fall och refererar inte till ett substantiv.

Grammatik

Teoretiskt sett ska många indefinita pronomen stå ensamma, och inte hänvisa till något annat. Man kan säga att de utgör en egen del av meningen. Det finns flera exempel på detta i övningarna. Exempelvis:

 • Je veux faire quelque chose

Men det finns exempel när de måste hänvisa till en föregående del av meningen. Exempelvis:

 • J’ai trois problèmes, et chachun d’eux me fait pedre mon sommeil

I detta exempel hänvisar vi till mes problèmes.

Har du några frågor gällande innehållet i denna artikel? Du är mer än välkommen att lämna en kommentar om så är fallet.

Lägg till en kommentar