Komparation på franska (Adjektiv och verb)

Du kanske har märkt att vi lägger till ett ”e” till ”grand” i exempel nummer 2?

På franska måste adjektiven anpassas i relation till pluralism (antal) och genus.

Detta kanske låter lite krångligt. I själva verket är det relativt enkelt. Du har säkert redan tittat på detta tidigare i dina studier.

Låt oss tillsammans titta på 4 olika fraser för att se hur det fungerar:

 • Il est plus petit que nous: Han är kortare än oss.
I detta fall behöver vi inte anpassa adjektivet (petit).
 • Elle est plus petite que nous: Hon är kortare än oss
Här måste vi lägga till ett ”e” för att personen är en kvinna/tjej.
 • Ils sont plus petits que nous: De är kortare än oss
Här måste vi lägga till ett ”s” för att vi syftar på fler personer ”ils”.
 • Elles sont plus petites que nous: De är kortare än oss
Nu måste vi lägga till ”e” och ”s” för att vi hänvisar till en grupp av kvinnor ”elles”.

Jag hoppas att du förstår hur vi anpassar adjektiven nu. Du kan kolla på exemplen här nedan om det fortfarande känns oklart.

Du kan därefter göra övningarna för att se om du har förstått.

Exempel

Innan vi börjar med exemplen behöver vi klargöra mot vem vi gör jämförelsen.

Vi kan inte skriva:

 • Elle est plus intelligente que je

”je” är alltså inkorrekt. Vi måste skriva:

 • Elle est plus intelligente que moi

”moi” är korrekt. Nedan finner du en lista över alla de versioner som vi kommer använda oss av:

Plus que – Mer (än)

 • Nous sommes plus intelligents qu’eux: Vi är mer intelligenta än dem.
 • Je suis plus intelligent qu’elle: Jag är mer intelligent än henne.
 • Elle est plus attentive que lui: Hon är mer uppmärksam än honom.
 • Il est plus attentif que nous: Han är mer uppmärksam än oss.
 • Vous êtes plus gentils que moi: Ni är snällare än mig.
 • Elles sont plus gentilles que lui: De är snällare än honom.  

Moins que – Mindre (än)

 • Ils sont moins intéressants qu’elles: De är mindre intressanta än dem.
 • Elle est moins intéressante que moi: Hon är mindre intressant än mig.
 • Nous sommes moins créatifs qu’elle: Vi är mindre kreativa än henne.
 • Elles sont moins créatives que moi:  De är mindre kreativa än mig.
 • Vout êtes moins heureux que lui: Ni är mindre lyckliga än honom.
 • Elle est moins heureuse que nous: Hon är mindre lycklig än oss.

Aussi que – Lika (som)

 • Il est aussi joli qu’eux: Han är lika snygg som dem.
 • Elle est aussi jolie que nous: Hon är lika snygg som honom.
 • Ces hommes sont aussi jolis que les autres: Dessa män är lika snygga som de andra.
 • Ces femmes sont aussi jolies que les autres: Dessa kvinnor är lika snygga som de andra.  

Meilleur (e)(s) que – Bättre (än)

 • Je suis meilleur que toi: Jag är bättre än dig. 
 • Elle est meilleure que moi: Hon är bättre än mig.
 • Ils sont meilleurs que nous: De är bättre än oss.
 • Elles sont meilleures que moi: De är bättre än mig.

Det är värt att notera att ”Meilleur” har 4 olika stavningar. Det kan definitivt vara en bra idé att lägga detta på minnet.

”Mailleur”, utan några justeringar, kan i sig vara ett svårt adjektiv att stava till. Du kan därför försöka lägga lite tid på att skriva några egna meningar 😊.

Pire (s) que – Sämre (än)

 • Ce scooter est pire que le tien: Den här mopeden är sämre än din.
 • Elle est pire que nous: Hon är sämre än oss
 • Ils sont pires que nous: De är sämre än oss.

Det bör också nämnas att vi kan använda “plus mauvais” och “plus mauvaise” i stället för “pire”:

 • Nous sommes plus mauvais que lui: Vi är sämre än dig.
 • Elle est plus mauvaise que toi: Hon är sämre än dig.

Övningar

Verb

Jämförelserna skiljer sig inte så mycket ifrån det vi tidigare har gått igenom. Låt oss titta på 4 exempel med “plus que” och “moins que”:

 • Il parle plus que toi: Han pratar mer än dig
 • Nous écrivons plus que lui: Vi skriver mer än honom
 • Elle parle moins que moi: Hon pratar mindre än mig
 • Nous parlons moins qu’elle: Vi pratar mindre än henne.

Nu måste vi dock introducera ”autant que” som betyder ”lika mycket (som)”:

 • Nous écrivons autant que toi: Vi skriver lika mycket som dig.
 • Elle travaille autant qu’eux: Hon arbetar lika mycket som dem.

Vi måste också introducera ”mieux” som betyder ”bättre”:

 • Elle parle mieux que toi: Hon pratar bättre än dig.
 • Je cours mieux que toi: Jag springer bättre än dig.
 • Il nage mieux que lui: Hon simmar bättre än honom.

Det bör tilläggas att vi också kan använda ”meilleur” när vi vill säga att något är ”bättre”. I meningarna ovan är det dock inte möjligt.

Jag ska utöka denna artikel med en jämförelse mellan ”mieux” och ”meilleur” som kan ge dig en bättre förståelse för hur det fungerar.

Vi kan återigen använda ”pire” när vi vill säga att något är ”sämre.” Vi kan också använda ”Plus mal”. Exempelvis:

 • Elle chante pire qu’eux: Hon sjunger sämre än dem.
 • Il chante plus mal qu’eux: Han sjunger sämre än dem.
 • Nous jouons pire qu’elles: Vi spelar sämre än dem.
 • Nous jouons plus mal qu’elles: Vi spelar sämre än dem.

En sista notering

Det brukar vara relativt enkelt att lära sig de grundläggande formerna av komparation. Det kan dock vara svårt att lära sig skillnaden mellan ”plus mauvais(e)” och ”plus mal”.

Du behöver inte lägga så mycket tid på att lära dig detta. Jag skulle hävda att förståelsen kommer med tiden.

Det finns också alternativ som tillåter dig att säga ”sämre” på ett enklare sätt – ”pire”. Skillnaden mellan ”mieux” och ”meilleur” kan vara svårare att lära sig.

En vanlig missuppfattning är att den sistnämnda endast kan betyda ”bästa”, vilket inte stämmer. Låt mig återkomma till skillnaden mellan dessa alternativ.

Du får gärna lämna en kommentar om du undrar över något. Jag svarar så snabbt jag kan 🙂

Lägg till en kommentar