Oregelbundna perfekt particip – Övningar

oregelbundna-perfekt-particip

Det finns också två oregelbundna perfekt particip som tar être som sitt hjälpverb.

Det handlar om:

  • Né (e)(s)
  • Mort (e)(s)

Jag har satt E och S inom parenteser på grund att vi kanske måste använda dem.

Titta på dessa exempel:

  • Il est né
  • Elle est née
  • Ils sont nés
  • Elles sont nées

Du kan titta längre i artikeln om du behöver en längre förklaring om detta.

Kommentar: Kommer du ihåg innehållet i början av artikeln?

När ett perfekt particip tar être som sitt hjälpverb måste vi göra en anpassning sett till genus och antal.

I det här fallet tror jag att vi kan konstatera omgående att vi behöver lägga till ett E. Varför?

Vi använder pronomen elle, vilket betyder hon på svenska.

Den andra delen av meningen kan vara lite svårare att tolka. Vi måste lägga till ett s för att vi hänvisar till en grupp, elles.

Men måste vi ha kvar vårt extra E?

Ja, det är fortfarande en grupp av kvinnor. Om gruppen däremot hade bestått av minst en man hade vi använt ils, och vi hade inte behövt lägga till ett extra E.

Lägg till en kommentar