Franska prepositioner för länder i Asien

asien-prepositioner

Förstår du informationen i bilderna?

Jag har skapat exemplen i bild 2 för att du ska förstå hur man kan använda informationen i praktiken.

Låt mig visa dig fler exempel för att det ska bli enklare att applicera i praktiken:

  • Elle va en Inde: Hon ska till Indien

Vi använder en för att Indien är ett land i femininum.

Vi använder de (d’ som substantivet börjar med en vokal) för att säga att vi kommer från ett land i femininum. Exempelvis:

  • Je viens d’Inde: Jag kommer från Indien.

Många länder är i femininum. Du kan välja processen ovan för att lära dig hur du ska använda deras prepositioner.

Det finns dock andra länder som saknar artikel:

  • Sans article masculin
  • Sans article féminin

I detta fall brukar vi ofta använda samma prepositioner som för städer.

Låt oss säga att vi ska till Bahrain. I detta fall kommer vi använda à:

  • Je vais à Bahreïn: Jag ska till Bahrain.

Vi kommer använda de för att säga att vi kommer från ett land som saknar preposition:

  • Je viens de Bahreïn: Jag kommer från Bahrain.

Länder i maskulinum och i plural använder au respektive aux (uttalas på samma sätt) för att säga till eller i.

Vi kommer använda du respektive des för att säga från.

Hur lär man sig alla prepositionerna?

Det är inte särskilt enkelt att lära sig alla på en och samma gång, än mindre att lära sig ländernas uttal på franska.

Du kan givetvis lägga mycket tid på att studera kartorna. Jag är dock inte helt säker på att denna metod fungerar jättebra.

Enligt min erfarenhet är det bättre att titta på nyheterna på franska dagligen. De pratar ofta om händelser i andra länder. Detta hjälper dig både med uttal och att minnas prepositioner.

Enligt min erfarenhet är det enklare att komma ihåg på grund av att man får en kontext + bilder av landet i fråga.

Lägg till en kommentar