Mina erfarenheter av att studera franska på universitet

Jag började studera franska vid Göteborgs Universitet när jag var 29 år gammal. Valet att studera i Göteborg föll sig rätt naturligt eftersom att jag redan bodde i staden. Jag kommer i det här inlägget dela med mig av mina erfarenheter och ge dig som läser lite tips.

studera-franska-universitet-högskola

Grundkurs 30 högskolepoäng

Utbildningen (kursutbud) börjar mer eller mindre med en rivstart. Som student läser man nästan alla kurser parallellt med varandra. Man bör därför organisera sitt studieupplägg för att inte halka efter. Kursupplägget är minst sagt väldigt brett. Studier i grammatik blandas med litteratur och fonetik. Personligen läste jag aldrig franska på gymnasiet.

Jag läste i Lyon och tenterade därefter gymnasiepoängen som krävdes för att bli antagen. Det är därför svårt för mig att säga ifall gymnasiestudierna gör dig redo för högskolestudier.

Ett tips är dock att man försöker läsa böcker på franska innan man påbörjar språkstudier vid en högre instans. Det underlättar en hel del ifall man är bekväm med att läsa eftersom att grundkursen innefattar läsning och presentation av 4 böcker.

Grammatiken

Grammatiken behöver man inte vara expert på när terminen börjar. Vi läste grammatik under hela terminen och kursen avslutades med en tentamen under sista veckan. Det är dock viktigt att man kontinuerligt arbetar med det man inte förstår.

Vår tentamen var rätt omfattande och den innefattade också ett test av de 4000 ord vi studerat under terminens gång. Det var med andra ord inte läge att börja studera dagen innan tentan 🙂

Jag tycker dock att man, oavsett nivå, ska ta chansen att påbörja sina språkstudier ifall man har möjligheten. I min klass var många studenter på olika nivå rent språkmässigt. De som var ambitiösa med sina studier klarade dock majoriteten av alla delmomenten.

Lärarna

En av de bästa erfarenheterna med att studera franska på universitet/högskola var lärarna. Vi hade 4-5 olika lärare som hade olika forskningsområden. Alla var mycket uppmuntrade och vi pratade för det mesta franska i klassrummet.

Jag upplevde det som att lärarna hade en stor passion för att lära ut sina hårt förvärvade kunskaper. Detta smittade av sig på oss studenter och ökade vår motivation. Det faktum att man pratar målspråket i klassrummet var rätt nervöst i början, framförallt för att vissa elevers muntliga språkfärdigheter var mycket bra.

Tilläggas bör dock att det snabbt blir till ens vardag. Det är också en fördel ifall man är en av de sämre i klassrummet eftersom att man kan inspireras av hur de andra pratar 🙂

Fortsättnings- och fördjupningskurs – 60 och 90 högskolepoäng

Den största skillnaden i de efterföljande kurserna är antalet studenter. Det är i regel alltid färre elever som fortsätter sina språkstudier. Framförallt fortsättningskursen var mycket värdefull för mig. Grundkursen hade gått så fort och jag hade lärt mig så mycket att en del kunskap gått förlorad. Jag kunde nu bygga vidare på de kunskaper jag förvärvat och lära mig saker jag tidigare inte förstått. Det egna ansvaret blir dock större i de fördjupande kurserna. Föreläsningarna är färre och man måste studera mycket på egen hand. Jag vill emellertid verkligen rekommendera dig som läser att fortsätta dina språkstudier efter avklarad grundkurs. Det var först i de efterföljande kurserna som jag fick självförtroende att prata franska.

Vart kan jag studera?

Följande universitet/högskolor erbjuder elever att studera franska från grundkurs till fördjupningskurs.

Göteborgs Universitet
Högskolan i Dalarna (brett utbud av distanskurser)
Linnéuniversitetet
Linköping Universitet
Lunds Universitet
Uppsala Universitet
Stockholms Universitet

Frankrike

Göteborgs Universitet erbjuder studenterna att förlägga delar av den första terminen (0-30 högskolepoäng) i Lyon. Man börjar med en grundläggande kurs, för att sedan resa till Lyon. Utbytet i Lyon omfattas av en period på ungefär 3 månader. Det tillkommer inga kostnader för att genomföra den här utbytesperioden. Man kan med andra ord få en rivstart i sina språkstudier med det här upplägget. Jag har tyvärr ingen egen erfarenhet av detta, eftersom jag läste hela den första terminen i Göteborg. Jag har dock hört av studiekamrater att perioden i Lyon var mycket givande. Du kan läsa mer på Göteborgs Universitet hemsida.

Linnéuniversitetet erbjuder ett liknande upplägg, där man delvis under den första terminen befinner sig i Nice. Det är en stad belägen på Rivieran med stranden i direkt anslutning till innerstaden. Linnéuniversitetet erbjuder sina studenter garanterat boende under vistelsen i Nice. Man kan läsa på deras hemsida att man under tiden i Nice enbart pratar franska under klassundervisningarna. Man kan vidare läsa att man får träna sina praktiska språkkunskaper, bland annat genom skriva CV och personligt brev på målspråket. Även detta upplägg verkar inte komma med några merkostnader, man betalar bara för sitt eget uppehälle. Du kan läsa mer på deras officiella hemsida.

Övrigt om utbytesterminer

Alla skolor erbjuder utbytesterminer. Inte med samma upplägg som jag beskrivit ovan. Det handlar istället om individuella utbyten där man själv får ansöka om ett utbyte genom de respektive skolornas utbytesprogram. På Göteborgs Universitet kunde vi välja mellan ett tiotal olika orter i Frankrike. Den här typen av utbytestermin ger möjlighet till att söka Erasmus-stipendiet. Detta är ett stipendium jag själv blev tilldelad. Jag vill minnas att jag fick ta del av 25 000 kronor för att finansiera mina utlandsstudier. Det är enligt mig en ansenlig summa för en termin. Pengarna räcker långt eftersom att en termin omfattas av 5 månader. Man kan även göra en ansökan för det CSN-lån som finns för studier utomlands. Jag genomförde dock den här utbytesterminen när jag studerade till civilekonom. Jag kan därför inte ge några specifika tips för franskstudier.

Sammanfattning

Jag har i den här artikeln redogjort för mina erfarenheter av att studera franska på universitet/högskola. Jag har säkert missat några viktiga detaljer gällande min studietid. Du som läser får gärna lämna en kommentar om du har några frågor. Jag kommer vara fortsatt aktiv eftersom jag påbörjar studier på masterprogrammet i höst. Artikeln kommer därför utökas efter att jag har läst första terminen. I övrigt hoppas jag att du som läst artikeln funnit den motiverande. Det är fantastiskt kul att utöka sina språkkunskaper, och det är en häftig känsla att börja prata ett nytt språk. Ett sista tips är att du kan göra en sen ansökan ifall du missat den ordinarie ansökningsperioden. Det brukar finnas platser kvar på grundkurserna.

Lägg till en kommentar