Jeanne d’Arc – fakta om en fransk nationalsymbol

Kort sammanfattning

 • Frankrike var delvis ockuperat av England när Jeanne d’Arc föddes [1]. Landet saknade dessutom en riktig ledare.
 • Frankrike krigade inte endast mot England. En del av den egna befolkningen hade lierat sig med engelsmännen och stred mot det franska kungahuset [2].
 • Helgon besökte Jeanne när hon var ett barn [3]. De berättade att hon måste besegra de engelska styrkorna, för att senare resa till Reims och kröna kronprinsen Karl VII.
 • När hon var 17 år gammal lyckades hon få till ett möte med Karl VII [4]. Vad som sades på mötet är oklart.
 • Hon blev i vilket fall skickad till den ockuperade staden Orléans med en reservarmé [5]. Hennes heliga kraft sägs ha givit styrka till de franska trupperna. De segrade och fick engelsmännen att retirera.
 • Orléans var en enormt viktig stad, bland annat på grund av närheten till Paris och floden Loire.
 • Segern vid slaget i Orléans ledde till att de franska styrkorna kunde inta staden Reims [6]. I denna stad kröntes Karl VII.
 • Armén fortsatte därefter till Paris, där man inte lyckades besegra engelsmännen.
 • En tid därefter blev Jeanne tillfångatagen [7]. Hon ställdes inför rätta för kätteri. Rättegången blev lång, och man ville bland annat ta reda på om hon var jungfru.
Tavla målad på 1800-talet av hennes avrättning.
 • Hon dömdes sedermera till döden och blev bränd på bål [8].
 • Jeanne var analfabet. Hon levde i en tid när kvinnor saknade inflytande. Hon fick trots detta många följare som trodde på hennes heliga kraft.
 • Idag är hon helgonförklarad i Frankrike. Flera gator bär hennes namn och hennes betydelse för landet är enormt.

Hundraårskriget från 1337 till 1453

Frankrike var indraget i ett långt krig mot England under denna tidsperiod. Detta är viktigt att känna till för att förstå Jeanne d’Arcs betydelse.

Nästan alla slag ägde rum på franskt territorium. Detta krig hade lett till ett stort lidande hos civilbefolkningen, som bland annat hade brist på mat och andra förnödenheter.

Som om inte detta var nog drogs kungafamiljen med stora problem.

 • När Jeanne d’Arc föddes var Karl VI kung. Han hade dock drabbats av psykisk ohälsa, och kunde mer eller mindre inte styra landet.
 • Karl VI gav bort arvsrätten till den engelska kungen Henry V och dennes son.
 • Detta ledde till flera interna strider som slutade med blodigt våld.
 • Engelsmännen, med kung Henry V i spetsen, utnyttjade detta genom att anfalla norra Frankrike år 1415. De vann flera viktiga strider vilket till slut ledde till att Paris föll i engelsmännens händer.  

Tiden därefter följdes av fortsatta interna stridigheter inom det franska kungahuset. Lägg därtill att delar av den franska adeln hade lierat sig med engelsmännen.

Först 15 år senare, år 1429, kommer saker att förändras när Jeanne d’Arc deltog i striderna.

Vid den här tidpunkten var stora delar av landet under engelsk kontroll. Frankrike hade inte heller någon officiell kung.

Det fanns däremot en väldigt viktig stad vid namn Orléans, där befolkningen fortfarande var lojala mot det egna kungahuset.

Orléans har en strategiskt viktig position i Frankrike, med närhet till Paris och den viktiga floden Loire.

Orléans var dock under ockupation av fiendestyrkorna.

Familj och uppväxt

Jean d’Arc föddes under tidigt 1400-tal, förmodligen runt 1412.

Hennes föräldrar var Jaques d’Arc och Isabelle Romée.

Hon hade tre bröder och en syster.

 1. Catherine
 2. Pierre
 3. Jean
 4. Jacquemin

Familjen bodde i Domrémy, en liten stad som ligger ganska nära den tyska gränsen.

Familjen var relativt fattiga. De ägde dock lite jordbruksland samt djur.

Jeanne säger sig ha fått sina första uppenbarelser när hon var 13 år gammal.

Hon befann sig i trädgården när tre helgon kom med ett budskap.

De ville att hon skulle hjälpa moderlandet till seger mot England, och få den franska kronprinsen krönt.

Vid 16 års ålder begav hon sig till en närliggande stad för att prata med en befälhavare vid namn Robert de Baudricourt.

Hon berättade för befälhavaren om utgången i ett kommande slag i kriget. Detta slag slutade precis som Jeanne hade förutsett, vilket ökade hennes trovärdighet.

Jeanne d’Arcs insatser i Orléans

Robert de Baudricourt gav Jeanne d’Arc chansen att besöka staden Chinon, där kronprins Karl befann sig.

Under detta möte lyckades hon övertyga honom gällande hennes intentioner att befria moderlandet. Kronprinsen Karl godkände hennes önskan om att få resa med reservarmén till Orléans.

Hur denna unga kvinna påverkade striderna i Orléans är inte helt fastställt. Vi vet dock att hon antog namnet La Pucelle – jungfrun. Vi vet också att den franska armén under flera strider, utspridda över minst 3 dagar, lyckades besegra engelsmännen.

Jeanne själv ska ha blivit skadad under dessa strider. Hon ska dock ha återfått tillräckligt med kraft för att delta i det sista slaget.

Segern var oväntad och förvånade många. En del soldater tolkade detta som att det var guds vilja, vilket gav mer förtroende för den unga kvinnan som hade anlänt till striderna bara 3 dagar tidigare.

Jeanne lyckades befästa sin roll som La Pucelle. Många soldater trodde på hennes heliga kraft.

Kungen kröns i Reims

Även kronprins Karl fick en tilltro till den unga kvinnans heliga kraft.

Nu ville Jeanne att man skulle fortsätta framåt, och ta över staden Reims, för att sedan kunna kröna Karl VII.

Detta var dock inte helt enkelt, bland annat på grund av att Reims med omnejd kryllade av engelska trupper.

Man beslutade trots detta att fortsätta framåt.

Den mest signifikanta striden på vägen mot Reims ägde rum i den lilla staden Patay. Där lyckades fransmännen besegra en engelsk kavalleriarmé.

Flera engelska styrkor flydde sedan från mindre kringliggande orter. Vägen låg nu öppen till Reims.

Efter ankomsten till staden kunde man sedermera kröna kronprinsen, som nu blev kung Karl VII. Tidigare hade han endast kunnat kalla sig dauphin (en titel som gavs till arvtagare).

Detta ökade arméns moral ytterligare. Man bestämde sig därför för att även försöka inta Paris.

Här kom dock turen att vända. Engelsmännen lyckades försvara staden och striderna dog ut på grund av att ingen sida gjorde några framsteg.

Tillfångatagandet

Jeanne fortsatte att kämpa för Frankrikes självständighet. Under ett slag i en annan stad blev hon tillfångatagen. Hon försökte fly flera gånger, utan att lyckas.

Hon blev därefter ställd inför rätta. Man menade att hon hade utövat kätteri. Hon hade alltså försökt trotsa kristendomen genom att ha påstått sig sett helgon.

Hon hade dessutom påstått att dessa helgon pratade till henne och gav henne order.

Rättegången var långdragen och den unga hjältinnan erkände vid ett tillfälle att hon hade ljugit. Senare ändrade hon sig och hävdade återigen att hon hade fått order från himmelska krafter.

Hennes kläder var en annan källa till att misstro henne. Hon klädde sig nämligen i manskläder, vilket inte var acceptabelt på 1400-talet.

Man ifrågasatte också om hon verkligen var jungfru. Flera tester genomfördes för att bekräfta om så var fallet.

Död

Till slut fanns det ingen återvändo för den unga kvinnan. Hon dömdes till döden. Hon skulle brännas på bål.

Hennes politiska inflytande hade blivit för stort. Engelsmännen ville bli av med henne.

Efter avrättningen var genomförd bar man runt på kroppen för att visa att hon var död. Engelsmännen ville inte att något tvivel skulle uppstå gällande hennes död.  

Källförteckning

Quintal, Claire. Rankin S, Daniel (1964) – The First Biography of Joan of Arc – University of Pittsburgh Press

 1. Sida 14
 2. Sida 16
 3. Sida 18
 4. Sida 70
 5. Sida 77
 6. Sidor 38-40
 7. Sida 39
 8. Sida 54

Kultur, film och arv

Jeanne d’Arc helgonförklarades i Frankrike på 1900-talet. Hennes betydelse för landet är enormt.

Det finns väldigt många gator i moderlandet som bär hennes namn.

Hur mycket hon verkligen påverkade vändningen i kriget kan vi dock inte veta.

Hennes inflytande politiskt sett var i vilket fall starkt. När hon anlände till striderna vid Orléans vände krigslyckan för fransmännen.

Hennes insatser förstärks av det svaga franska kungahuset. De var i starkt behov av hjälp, nästintill desperata.

Det finns många böcker och dokumentärer som beskriver hennes liv. Det finns dessutom flera filmer.

Den kanske mest kända filmen heter The Messenger: Berättelsen om Jeanne d’Arc. Den släpptes 1999 och den har 6,4 av 10 i betyg på IMDB.

Det släpptes en till film år 2019, som dock har sämre betyg än sin föregångare.

Du som har läst den här artikeln är välkommen att ställa en kommentar. Du får också gärna uppmärksamma mig på eventuella faktafel eller dylikt.