Franska böcker på Storytel

Kort förord

På Storytel kan du endast lyssna eller läsa på de nordiska språken och engelska. Tilläggas bör även att deras utbud är inriktat på klassiker. Många av de stora författarna från Frankrike finns därmed representerade.

Pesten (La Peste) av Albert Camus

Ljudbok på franska

Pesten utspelar sig i staden Oran i det forna Franska Algeriet. Handlingen kretsar kring det vardagliga livet under ett ytterst dödligt pestutbrott på 1940-talet. Handlingen verkar dock vara av fiktiv natur. Det finns nämligen inga dokument som kan bevisa att ett pestutbrott ägde rum under den tidsepoken.

Boken är trots detta en mycket spännande läsning som följer ett kronologiskt mönster. Det börjar med att man hittar många döda råttor. Detta väcker en viss oro bland några av stadens innevånare. När människor börjar dö under mystiska omständigheter blir det dock skarpt läge. Vissa gör allt för att rädda staden, medan andra blir förlamade av skräck.

I övrigt är författaren Albert Camus en mycket framstående person i Frankrike. Han föddes och växte uppe i det koloniala Algeriet. Det är nog den främsta anledningen till att en stor del av hans böcker utspelar sig där. Han har även skrivit L’Étranger (Främlingen), som tyvärr inte finns på Storytel. Den är enormt populär och den toppar ständigt listor över litteratur som man bör läsa under sin livstid.

Candide av Voltaire

Voltaire, vars namn egentligen är François-Marie Arouet, var en mycket framstående person under upplysningen. Voltaire har verkligen cementerat sitt namn i historieböckerna med tanke på hur många som känner till hans olika verk.

Boken Candide har en högst ironisk handling som ifrågasätter många av dåtidens normer. Candide är även namnet på huvudkaraktären i romanen. Han är en ung man som blir tvingad att fly sitt hemland till följd av ett äktenskapsdrama. Hans resa genom Europa och Sydamerika gör att han får en större insikt om livet.

Med sina nya insikter i bagaget börjar han ifrågasätta de personer som han en gång sett som dåtidens intellektuella. Under sin resa i Sydamerika besöker han även en fiktiv stad som heter El-Dorado. Candide betraktar staden som perfekt. Det är en stad som erbjuder annorlunda livsvillkor och andra möjligheter. Staden har inte heller de sociala orättvisorna som präglar levnadsstandarden i det land han kommer ifrån.

Slutligen vill jag nämna att boken erbjuder en god insikt i tänkandet för 250 år sedan. Mycket av det vi ifrågasätter i dagens samhällen fanns redan då.

Misstag i Moskva (Malentendu à Moscou)

Intervju med Simone med engelska undertexter

Misstag i Moskva är skriven av Simone de Beauvoir. Den har en handling som kretsar kring ett ryskt par som tillfälligt återvänder till Ryssland. Paret har sen några år tillbaka bosatt sig permanent i Paris. När de kommer till hemlandet är det mycket som inte är sig likt. Moskva är i en period av förändring efter Sovjetunionens fall.

Romanens tema fokuserar på parets relation och hur de reagerar på sina minnen. Vi får följa huvudkaraktärernas inre tankar och vad de egentligen tänker om varandra. Under resans gång glömmer de mer eller mindre att kommunicera med varandra.

Jag upplever det som att romanen har något viktigt att säga med detta tema. Sentimentalitet och bortträngda minnen leder ofta till att man förändras som person. Tyvärr utvecklar man även förutfattade meningar om en annan person när man inte kommunicerar med denne. Det som man en gång kände förändras lätt under sådana omständigheter.

Slutligen bör det nämnas att handlingen i boken också är en aningen politisk. Skillnaderna mellan huvudkaraktärernas nya och gamla liv är stort. Den kommunistiska ideologi som de en gång följde kanske inte blev vad de hoppades på. I övrigt tillhandahåller Storytel fler romaner av Simone som jag inte har läst.

Ringaren i Notre Dam (Notre-Dame de Paris)

Ringaren i Notre Dam skrevs av Victor Hugo. Den har som bekant återgestaltas i en rad olika former, exempelvis som teaterställning och Disneyfilm. Historien utspelar sig i Paris under 1400-talet.

Två av huvudkaraktärerna är Quasimodo och Esmeralda. Quasimodo är den olycklige personen som under hela sitt liv blivit bortträngd av samhället. Han saknar bland annat ett öga och hans rygg är missbildad. Esmeralda är väl mer eller mindre raka motsatsen till Quasimodo. Hon är vacker och väldigt omtyckt av sin omgivning. Hon har även många män efter sig. Det är kärleken till henne som huvudsakligen driver på hela handlingen.

Berättelsen skiftar dock lite i sitt tidsperspektiv. Det är inte alltid enkelt att veta vad som sker i nutid och vad som redan har skett. Det finns även en hel del olika karaktärer i berättelsen. Två personer som har en viktig roll, bortsett från de jag redan har nämnt, är Claude Frollo och Pierre Gringoire. Slutligen bör det tilläggas att berättarperspektivet kommer utifrån. Vi får således inte ta del av karaktärernas inre tankar.

Boule de Suif

Fettpärlan är skriven av Guy de Maupassant. Handlingen börjar mitt i ett krig, där Frankrike har blivit invaderat av det forna Preussen. En grupp av människor bestämmer sig för att resa från Rouen till Havre, för att senare med båt fortsätta till Storbritannien. Det är minst sagt en omaka grupp människor som lämnar Rouen. Gruppen består av 9 personer, där de allra flesta tillhör överklassen eller är av aristokratisk bakgrund. En person i gruppen sticker dock ut ifrån de övriga. Hon heter Elizabeth Rousset (Fettpärlan) och är prostituerad. Hon beskrivs vidare som en nationalistisk person som inte tänker ge någonting till de germanska soldaterna. Under resans gång blir de tvungna att göra ett uppehåll. De bestämmer sig för att ta in på ett värdshus. Det är där som gruppens medlemmar får bekänna färg och visa vilka människor de egentligen är.

Något som jag läst i efterhand är att boken har som syfte att porträttera en miniatyr av dåtidens franska samhälle. Det är förmodligen av den anledningen som en person i gruppen tillhör underklassen. Författaren hade vidare som intention att kritisera samhällets normer, något som han visar genom vissa personers handlingar.

Slutord

Voilà, en lista med franska böcker på Storytel. Deras utbud inom området är inte allt för stort. Det finns dock en del annan litteratur som jag inte har läst. Avslutningsvis vill jag nämna att jag skrivit liknande listor med litteratur på andra plattformar. Bland annat en som avser kvinnliga författare, och en med de bästa titlarna enligt mig (oavsett genre och epok). Har du några frågor eller något att tillägga får du gärna lämna en kommentar.

Lägg till en kommentar