Fakta om Louvren – Allt du behöver veta

louvren-fakta

1. Muséet är hem åt Mona Lisa-tavlan

Tavlan är som du ser betydligt mindre än vad många tror.

Porträttet av Mona Lisa är förmodligen världens mest kända tavla. Den här tavlan finns i Louvren, vilket är en av alla anledningar till att det här muséet är så välbesökt.

Tavlan befinner sig bakom en glasmonter. Som besökare får du alltså inte komma allt för nära 😊

Mona Lisa målades av Leonardo da Vinci, som kommer från Italien. Det bör dock tilläggas att cirka 60% av konstverken i muséet är skapade av franska konstnärer.

Tips: Du bör köpa biljetter på nätet. Om du köper biljetter på nätet får du nämligen ta en snabbare kö.

Biljettpris på plats: 15 euro
Biljettpris på nätet: 17 euro
Barn under 18 år går in gratis

2. Utbudet är minst sagt diversifierat

Du bör på förhand bestämma dig för vad du vill se. Det finns som sagt ett enormt utbud. Rent specifikt handlar det om skulpturer, tavlor, ritningar och arkeologiska fynd.

Du kan vidare hitta konst från världens alla hörn. Tilläggas bör dock att vissa objekt är förvärvade på kontroversiella grunder. Frankrike som land har som bekant en kolonialistisk bakgrund.

Öppettiderna varierar:
Måndag: 09:00-18:00
Tisdag: Stängt
Onsdag: 09:00-21:45
Torsdag: 09:00-18:00
Fredag: 09:00–21:45
Lördag och söndag: 09:00-1800

3. Nuvarande besöksregler

Som besökare får du fota samtliga konstobjekt. Du får också filma objekten. Du får däremot inte använda dig av blixtfunktionen.

Som du förmodligen redan förstår får besökare inte röra vid objekten. I vissa fall är detta en omöjlighet med tanke på de glasmontrar som skyddar de olika verken.

Det finns dock en avdelning där besökarna får röra vid objekten. Den här avdelningen heter The Touch Gallery. På den här avdelningen finner du främst skulpturer.

Det finns möjlighet till att gå på guidade turer och utställningar. Schemat finns tillgängligt på deras officiella hemsida (Jag har länkat till den engelska versionen). Temat för utställningarna tenderar att variera.

4. Muséet har både varit ett försvarsfort och ett kungligt palats

Den nuvarande byggnaden uppfördes i slutet av 1100-talet som ett försvarsfort. Detta fort blev sedermera ett palats under 1600-talet.

I slutet av 1700-talet byggde den dåvarande kungen Versailles i utkanten av Paris. När Versailles stod färdigt flyttade kungafamiljen dit istället.

Louvren stod nu tom, vilket gjorde att man bestämde sig för att öppna ett museum.

Visste du att.. Det finns möjlighet till att gå en privat guidad tur, utan att behöva trängas med andra människor. Du kommer dock behöva ta en rejäl summa från sparkassan. Dessa privata guidade turer kostar cirka 30 000 euro.

5. Napoleon Bonaparte tog sig stora friheter

Du känner säkert till Napoleon Bonaparte?

Under hans tid vid makten namngav han muséet efter sig själv. Han utökade också kollektionen, genom stulen konst från världens alla hörn.

Samtidigt la han beslag på Mona-Lisa. När Napoleon Bonaparte förlorade makten bytte man tillbaka till det gamla namnet. Man lämnade också tillbaka stulen konst samt återförde Mona Lisa.

6. Andra världskriget kunde ha inneburit slutet

Nazisterna som ockuperade Frankrike under andra världskriget ville komma åt de dyraste objekten. Fransmännen hade dock tänkt på detta innan kriget utbröt. Många av de dyraste verken skickades till Château de Chambord under kriget.

Faktum är att Nazisterna var notoriska för att plundra länderna de erövrade. I Östeuropa försvann mycket konst som än idag inte har återfunnits. Fransmännen lyckades med andra ord undkomma denna plundring med en god framförhållning.

Det var dock omöjligt att gömma all konst när kriget bröt ut. När kriget sedermera var slut kunde man konstatera att en del objekt saknades. Under 2018 höll muséet en utställning, där man ställde ut några av de verk som försvann under kriget.

En sista intressant detalj är att Nazisterna planerade att bomba viktiga monument i Paris när de lämnade staden. Detta avblåstes dock i sista stund på order av en modig Befälhavare.

7. Glaspyramiden

Du kanske förknippar Louvren med glaspyramiden? Pyramiden tillhör egentligen inte huvudbyggnaden där du finner muséet.

Glaspyramiden byggdes under 1980-talet. Syftet till varför man byggde pyramiden är inte helt klarlagt. Förmodligen handlar det om att man ville skapa ett landmärke som folk världen över kunde identifiera med konstkollektionen.

Nu i efterhand kan man lugnt konstatera att man lyckades skapa ett landmärke. Pyramiden är cirka 20 meter hög.

8. Potentiella översvämningar är ett ständigt problem

I anslutning till byggnaden finns floden Seine. Den här floden har vid flera tillfällen under de senaste åren drabbats av översvämningar. Detta har i sin tur hotat den konst som finns i byggnadens källarutrymme. Tilläggas bör att även vissa avdelningar på marknivå har hotats av vattennivån.

Översvämningarna år 2016 och 2018 tvingade personalen till att hitta andra förvaringsutrymmen. Man har skapat ett nytt förvaringsutrymme som ska kunna bevara cirka 40 000 verk.

9. Det finns en diskussion om stulen konst

Jag har tidigare i den här artikeln skrivit om Nazister som stal konst. Faktum är dock att en stor del av de objekt som de stal förvarades i Louvren. Du kanske undrar var all den här konsten kommer ifrån?

Man har kunnat fastställa att mycket av den stulna konsten tillhörde delar av den judiska befolkningen i Europa. En del personer fick tillbaka deras ägodelar efter kriget. Det är dock inte alltid enkelt att fastställa den rättmätige ägaren av ett specifikt verk.

En källa hävdar att det finns cirka 700 verk som ännu inte har återlämnats till de ursprungliga ägarna.

Napoleon Bonaparte stal också en hel del konst från andra länder i Europa. En stor del av dessa verk återlämnades efter krigen. Det finns dock även i detta fall ett antal objekt som aldrig återlämnades.

10. Majoriteten av konstverken tillkom under 1800-talet.

De kungar som kom tillbaka till makten efter den Franska Revolutionen var konstintresserade. Därefter fanns det ett stort intresse hos diverse olika politiker och ledare.

Tiden därefter har ny konst kunnat köpts in med hjälp av donationer och dylikt. Det har inte funnits ett stort intresse från landets ledare eller politiker att köpa nya objekt med hjälp av statliga pengar.

Samtidigt bör det poängteras att de allra flesta nutida politikerna är välmedvetna om Louvrens betydelse för landet. Inte minst hos de miljontals turister som varje år reser till Paris.

Övrig information 

Mer fakta

Muséet ägs av den franska staten. Ledningen har dock ett relativt stort utrymme att kunna ta egna beslut. Själva finansieringen av verksamheten har varierat med åren. Stödet från regeringen tenderar att minska. Idag finansierar regeringen ungefär 60% av verksamhetens budget.

Intäkter kommer givetvis in från besökare och entréavgifter. Samtidigt bör det poängteras att entréavgifterna hålls på en låg nivå av en anledning. Att betala cirka 150 svenska kronor för att gå runt i lokalerna under en hel dag är inte särskilt dyrt.

Intäktsnivåerna är i dagsläget ungefär lika stora som det statliga stödet. Just utställningarna är en relativt stor källa till inkomsterna. Man har samtidigt kunnat se att populärkulturen bidragit starkt till intäkterna. Detta ökar intresset och får även flera yngre personer att besöka muséet.

Man har med åren hittat kreativa sätt till att ställa ut nya objekt. Man brukar bland annat låna verk från andra länder. Ibland lånar man ut sina egna verk. Detta ger ibland upphov till intäkter. Samtidigt är det främst en källa till att förnya utbudet och locka flera kunder.

Man har idag en arbetsstyrka på cirka 2000 personer. Ledningen har ett nära samarbete med den franska staten och dess kulturminister. Samtidigt bör det återigen poängteras att man till en viss del kan ta sina egna beslut.

Abu Dhabi öppnade för några år sedan sin egen version av Louvren. Detta har varit positivt ur flera perspektiv. Man har bland annat upprättat ett långt avtal som garanterar mer intäkter. I utbyte har man gått med på att låna ut konst samt bidra med hjälp av utvecklingen av deras museum. Detta inkluderar bland annat stöd och hjälp vid utställningar och temadagar.

Abu Dhabis gallerier har en storlek på cirka 24 000 kvadratmeter.

Recensioner från besökare

Muséet har väldigt goda omdömen. Du kan bland annat kolla på recensionerna hos Google. Där vittnar de allra flesta besökarna om en extraordinär upplevelse. Google har mer än 200 000 recensioner av platsen. Snittbetyget är 4.7 av 5.

Det finns dock några saker som man bör vara medveten om.

Muséet besöks av tusentals människor varje dag. Det är därför en väldigt god idé att köpa biljetter på nätet. Som jag tidigare har nämnt får du i detta fall ta en snabbare kö. Många besökare vittnar också om att det är en god idé att sätta på sig bekväma skor. Det finns väldigt många olika rum och du kommer definitivt behöva gå en hel del.

Tilläggas bör dock att många besökare vittnar om en lång kö, även fast de har köpt biljetter på förhand. Räkna med 30 minuter till en timme. Tilläggas bör att den andra kön, utan förköp, nästan alltid är längre.

Du kan gå in gratis om du är under 26 år. Detta gäller för medlemmar av den Europeiska unionen. Sverige är som bekant med i EU, vilket kvalificerar oss till detta.  Det framgår dock inte om du måste ha ett EU-leg för att kunna gå in gratis.

Många besökare vittnar också om vikten av att göra upp en plan på förhand. Som jag redan har nämnt kommer du inte hinna se allt. Du kommer endast hinna se en väldigt liten del av utbudet. Det är därmed av vikt att planera för vad du vill se.

För att maximera ditt besök bör du planera för en heldag i lokalerna. Du kommer definitivt få valuta för pengarna. För 170 kronor får du ta del av en kulturskatt som saknar motstycke.

Utställningar

Man håller utställningar året runt. Utbudet tenderar att förändras beroende på säsongen. I skrivande stund har man exempelvis en utställning som fokuserar på renässansen. Utställningen syftar till att lära besökarna mer om renässansen. Man kommer också att presentera de mest framstående konstnärerna under den här perioden.

Detta inkluderar bland annat Donatello, Michelangelo och Albrecht Aldorfer. Man kommer även givetvis presentera en beskrivning av Da Vinci och dennes verk.

Renässansen är en viktig period för kreatörer. Det var nämligen under den här tiden som många konstnärer hävdade sin rätt. Detta inkluderar bland annat i form av ära och monetär ersättning.

Förr i tiden var artister och konstnärer nästintill anonyma. De skapade sina verk utan någon erkännelse. Deras verk var helt enkelt att betrakta som skapelser av personer med helt vanliga arbeten.

Under renässansen kom detta fenomen att undergå en signifikant förändring. De personer som skapade samtida kända verk blev populära. Ibland enormt populära. De blev omskrivna i böcker och lyftes ständigt fram i populärkulturen.

Det är allt detta som utställningen vill lyfta fram. Det är med andra ord tal om ett tydligt tema där man berättar en historia. Olika verk utspridda på 4 olika avdelningar varvas med guidade turer och berättelser i anslutning till de olika verken.

Ett brett tema

Renässansen förknippas ofta med Italien och namn som Michelangelo och Da Vinci. Louvren är dock kända för att bredda perspektivet genom att presentera flera länder och personer. I samband med detta tema har man därför även bestämt sig för att presentera den tyska renässansen.

Man har valt att fokusera på en man vid namn Albrecht Altdorfer. Denne konstnär var främst verksam i staden Regensburg. Han var känd för att skapa verk med en stor diversifiering. Detta inkluderar bland annat tavlor och andra målningar.

Han inspirerades av sina italienska kollegor, samtidigt som han satte en tysk prägel på sitt arbete. Albert beskrivs som innovativ, vilket man bland annat kunde se i hans val av tema.

Dessa utställningar inkluderar också skapandet av skulpturer. Inom den här kategorin har man valt att fokusera på Michelangelo. Hans skulpturer fokuserade främst på människan och dennes utseende samt sinnesstämning.

Detta påvisade bland annat en vilja att beskriva människans känslor genom konstobjekt. Dessa skulpturer kunde delas in i tre olika kategorier, varav alla tre presenteras under temadagarna.

Sammanfattning

I den här artikeln har jag försökt redogöra för samtliga faktorer relaterad till detta landmärke. Jag har för avsikt att utöka artikeln, bland annat med mer information om de utomeuropeiska objekten. Det finns väldigt mycket att skriva om, och man skulle behöva flera artiklar för att ge en god överblick.

Du får gärna lämna en kommentar om du undrar över något.

Lägg till en kommentar