Lista över uttryck med ”avoir”

Du kanske undrar varför meningarna ovan inte innehåller ”avoir”?

Det gör de. Vi har dock använt oss av andra former av verbet.

Du kan se nedan hur det fungerar:

Avoir: Att ha

 • J’ai: Jag har
 • Tu as: Du har
 • Il/elle/on a: Han/hon/man har
 • Nous avons: Vi har
 • Vous avez: Ni har
 • Ils/elles ont: De har

Ett sista tillägg: För en del av de uttryck som kommer listas i denna artikel använder vi oss av ”de”, ”de la” eller ”du” för att knyta samman meningen.

Låt oss nu gå vidare med att kolla på flera exempel.

Avoir besoin de: Att behöva

 • J’ai besoin de dormir plus: Jag behöver sova mer.
 • Elle a besoin de faire une pause: Hon behöver ta en paus.
 • Nous avons besoin de vendre la maison: Vi behöver sälja huset.

Avoir l’intention de: För avsikt att/ att ha avsikt

 • Nous avons l’intention de parcourir le monde: Vi har för avsikt att resa världen runt.
 • Elles ont l’intention de faire un voyage: De har för avsikt att göra en resa.
 • Vous avez l’intention de terminer vos études?: Har ni för avsikt att avsluta era studier?

Avoir de la chance: Att ha tur

 • J’ai de la chance: Jag har tur.
 • Ils ont de la chance: De har tur.
 • Tu as de la chance: Du har tur.

Avoir du charme: Att ha charm

 • Il a du charme: Han har charm.
 • Ils ont du charme: De har charm.
 • Elle a du charme: Hon har charm.

Avoir du mal à: Att ha svårt för/med

 • Il a du mal à s’affirmer: Han har svårt att hävda sig.
 • Nous avons du mal à dormir: Vi har svårt att somna.
 • J’ai du mal à respirer: Jag kan knappt andas.

Avoir l’impression que: Att få intrycket att

 • J’ai l’impression que tu as changé: Jag får intrycket av att du har förändrats.
 • On a l’impression qu’il ne veut pas venir: Man får intrycket av att han inte vill komma.
 • Elle a l’impression qu’il évite ses proches: Hon får intrycket av att han undviker sina närstående.

Avoir le droit de: Att ha rätt till

 • Nous avons le droit de choisir notre partenaire: Vi har rätt till att välja vår partner.
 • Il a le droit de voter: Han har rätt till att rösta.
 • Elle a le droit de voyager: Hon är berättigad till att resa.

Notering innan vi fortsätter

Det finns många uttryck på franska som använder sig av en annan konstruktion i jämförelse med svenska.

Man säger exempelvis:

 • Att man har törst
 • Att man har hunger

En annan viktig detalj är att man säger:

 • Att man har en ålder

Låt oss fortsätta artikeln med att lista några av dessa uttryck.

Avoir soif: Att vara törstig

 • J’ai soif: Jag är törstig.
 • Elle a soif: Hon är törstig.
 • Elles ont soif: De är törstiga.
 • On a soif: Vi är törstiga.

Avoir faim: Att vara hungrig

 • Ils ont faim: De är hungriga.
 • Elles ont faim: De är hungriga.
 • J’ai faim: Jag är hungrig.
 • Nous avons vraiment faim: Vi är verkligen hungriga.

Avoir froid: Att vara kall/frysa

 • Tu as froid?: Fryser du?
 • Elle a froid: Hon fryser.
 • Ils ont froid: De fryser.

Avoir…un âge: Att ha en ålder

 • Elle a 20 ans: Hon är 20 år.
 • Il a 22: Han är 22 år.
 • Tu as 19 ans: Du är 19 år.

Vi behöver givetvis inte översätta ”att ha.. en ålder” till svenska. På vårt språk säger vi att vi är en ålder.

Dåtid

I den här artikeln har vi endast fokuserat på presens, d.v.s. saker som händer i nuet. Vi kan också välja ett tempus i dåtid när vi använder oss av dessa uttryck.

Låt oss exempelvis ta ”l’imparfait” av ”avoir”:

 • J’avais
 • Tu avais
 • Il/elle/on avait
 • Nous avions
 • Vous aviez
 • Ils/elles avaient

Det kan vara svårt att översätta detta tempus till svenska. Man kan säga att kontexten styr översättningen.

Vi kan däremot sätta in några av de konjugeringar som finns listade ovan. Detta ger oss en kontext samt möjligheten till att träna på de olika uttrycken:

 • Je n’avais pas le droit de voter quand je vivais en Finlande: Jag hade inte rätt till att rösta när jag bodde i Finland.
 • Tu avais froid parce que tu es resté dehors trop longstemps: Du var kall för att du var ute för länge.
 • Il avait l’intention de parcourir le monde: Han hade planer på att resa runt världen.
 • Elle n’a pas raté le bus? Elle avait de la chance: Hon missade inte bussen? Hon hade tur.
 • On avait du mal à comprendre ses choix: Man hade svårt att förstå hans val.
 • Nous avions du charme quand nous étions jeunes: Vi var charmiga när vi var unga.
 • Vous n’aviez jamais besoin de me voir: Ni hade aldrig behov av att se mig.
 • Ils avaient 26 ans quand ils ont rejoint l’équipe: De var 26 år när de gick med i laget.
 • Elles avaient faim et elles avaient soif: De var hungriga och törstiga.

Direktöversättningar till svenska

Det kan vara svårt att göra direktöversättningar till svenska, speciellt om man vill vara så pedagogisk som möjligt. Du får gärna lämna en kommentar om du hittar något som inte stämmer i mina översättningar.

I övrigt kan det tilläggas att många av dessa uttryck är väldigt användbara. Faktum är att en del är enormt viktiga för att du ens ska kunna uttrycka dig på ett grundläggande sätt.

Om du är nybörjare vill du säkerligen kunna säga hur gammal du är. I denna artikel har vi kommit fram till att vi inte använder samma konstruktion på svenska som på franska.

I andra fall är det enklare att göra översättningen. ”avoir de la chance” och ”avoir du charme” är exempel på två konstruktioner som följer samma mönster på våra respektive språk.

Slutligen bör det nämnas att detta verb och dess olika uttryck är enormt viktigt att lära sig, både för att kunna prata och för att kunna förstå språket.

Du får som sagt mer än gärna lämna en kommentar om du undrar över något eller om du finner några felaktigheter i artikeln.

Lägg till en kommentar