Lista över kända franska konstnärer

Claude Monet

Claude Monet, som egentligen heter Oscar-Claude Monet, föddes i Paris men kom att växa upp i Normandie [1].

Han är bland annat känd för att ha grundat impressionismen tillsammans med Auguste Renoir.

Claude Monet är inte bara en känd konstnär i Frankrike. Han är nämligen en av de mest kända konstnärerna i världen.

Claude fokuserade främst på att avbilda naturen och dess olika årstider. Han reste runt mycket för att hitta inspiration.

Han spenderade också mycket tid på sin gård som var belägen på landsbygden. Denna gård är idag en populär turistattraktion.

Impressionismen som konstform fokuserar mycket på ljusförhållanden, i synnerhet när det kommer till avbildningar av naturen. Man använder sig dessutom av större penseldrag. 

Slutligen bör det nämnas att följarna av denna konstform föredrog att befinna sig i naturen när de målade.

Auguste Renoir

Auguste Renoir bestämde sig tidigt i livet för att ägna sig åt tavlor [2].

Han studerade vid en prestigefylld konstskola där han kunde utbyta erfarenheter och kunskap med andra talangfulla konstnärer.

Man kan säga att han utmärkte sig genom att fokusera på temat ”Joie de vivre”, vilket betyder livsglädje på franska.

Många av hans tavlor ger nämligen uttryck för glädje och lycka. Han kom dock senare att påpeka svårigheterna i att bli en erkänd konstnär för någon som har valt att fokusera på lycka i sina målningar.

Edgar Degas

Edgar Degas tänkte först bli jurist. Hans föräldrar stöttade honom dock till att satsa på en karriär inom konst [3].

Edgar blev känd för att följa impressionismens principer. Han ansåg sig dock inte helt tillhöra denna rörelse. Under sin karriär var han inne på olika spår, bland annat realism och historiemålningar.

Till skillnad från Renaud och Monet målade han främst i sin studio. Han besökte olika ställen i Paris för att hämta inspiration. En majoritet av hans målningar fokuserar på dansare.

Édouard Manet

Édouard Manet bodde och verkade i Paris [4]. Hans föräldrar motsatte sig först hans ambitioner att bli konstnär.

Han var dock fast besluten om att göra sig en karriär inom konsten. Édouard lät sig inspireras av andra stora målare och han utvecklade med tiden sin egen stil.

Han är bland annat känd för att ha målat ”Olympia”. Denna tavla är fylld av färger och vissa delar ser nästan ut att vara halvfärdiga. Lägg därtill den nakna kvinna som präglar tavlan.

Manet klassificeras ofta som en av konstnärerna inom impressionismen. Hans sätt att jobba skilde sig dock åt, bland annat genom att han valde att arbeta i en studio.

Paul Cézanne

Paul Cézanne föddes i Provence [5]. Han kom från en välbärgad bakgrund. Under uppväxten kunde han bland annat hämta inspiration från Émile Zola.

Han studerade först juridik, men kom senare att följa sin passion – konsten.

Cézanne är en mycket viktig person inom det man kan kalla för modern konst. Många andra kända målare, exempelvis Picasso, hade mycket respekt för honom.

Han ville bland annat förfina impressionismen.

Paul spenderade större delen av sitt liv i Provence och Paris.

Gustave Courbet

Gustave föddes nära gränsen till Schweiz [6]. Han spenderade mycket tid i naturen under hans uppväxt.

Han flyttade sedan till Paris där hans föräldrar ville att han skulle studera. Gustave valde i stället att satsa på en karriär som målare.

Han kom att bli en viktig person inom det man kallar för realismen. Många av hans tavlor fokuserade på nakna kvinnor. Naturen var ett annat viktigt tema.

Andra aktörer inom branschen riktade inte sällan kritik mot hans verk. En anledning till detta var att han ofta fokuserade på dagliga ting som inte riktigt passade in i mallen över hur konsten skulle se ut.

Paul Gauguin

Paul spenderade sina första år i Peru [7]. Familjen flyttade sedan till Frankrike, där de bosatte sig i Orléans, en stad som ligger ett tiotal mil från Paris.

Paul började måla som en hobby när han var i 20-års åldern.

Han började sin bana inom konsten genom att utforska impressionismen. Paul kom dock att fokusera mer på färger. Han förde också in sina egna känslor av det han målade.

Han kom att tillhöra det man kallar för den post-impressionistiska konstformen, där också den holländske Vincent Van Gogh var högst delaktig.

De klara färgerna är högst påtagliga i hans målningar. Han porträtterade ofta människor som inte var av europeiskt ursprung.

Under sin karriär reste han mycket, bland annat till Västindien, vilket är en förklaring till hans val av målningar.

Camille Pissarro

Camille Pissarro föddes i Karibien [8]. Han hade både franskt och portugisiskt ursprung. Camille var också dansk medborgare till följd av att han föddes på en ö som vid tiden var en dansk koloni.

Han kom dock att spendera stora delar av sitt liv i Frankrike. Under tiden som konststudent umgicks han med både Monet och Cézanne.

Camille var också intresserad av politik, vilket kom att påverka hans målningar.

Hans mest kända målningar porträtterar landskap i sann impressionistanda. Han kom också att följa den så kallade post-impressionismen.

Många av hans målningar porträtterar folk på landsbygden och städer.

Konsten under 1800-talet och tidiga 1900-talet

Det hände mycket i Frankrike under denna tidsepok [9]. Detta ledde bland annat till att konstnärerna fick inspiration från olika delar av samhället.

Landet öppnades upp och det blev enklare att resa till olika delar, bland annat genom utbyggnad av järnvägar.

Konstnärerna började bland annat att göra tavlor av landsbygden, vilket inte sällan innefattade bönderna som bodde och verkade där.

Romantiken var också en viktig anledning till detta. Denna konstform gjorde det nämligen möjligt att faktiskt fokusera på naturen som ett huvudtema. Tidigare var naturen mest något som fanns i bakgrunden av tavlans riktiga tema.

Naturalismen var en annan viktig anledning till detta. Naturalismen gjorde det nämligen vanligare att faktiskt spegla världen på ett verkligt sätt.

Sammanfattning

Jag har använt mig av källan nedan för att skriva denna artikel. Jag har också använt mig av de dokument jag har kvar sedan studietiden. Under studietiden fokuserade vi främst på fransk litteratur. Vi avhandlade också de olika konstformerna och några av de personer som listats i denna artikel.

Källförteckning:

National Gallery of Art, Washington (2006). Picturing France (1830-1900).

  1. 45, 68-69, 55-56
  2. 28
  3. 26
  4. 27
  5. 126 -131 och 136
  6. 81
  7. 118
  8. 28
  9. 1

Lägg till en kommentar