Lire i en text – Välj rätt form av presens indikativ

Det kan tilläggas att lire också är böjt i ett annat tempus i denna artikel. Vet du vilket tempus?

  • Lisais – imperfekt, som i ”Je lisais beaucoup – Jag läste mycket”.

Du behöver dock inte välja rätt på denna böjning. Jag har redan fyllt i det rätta svaret :-).

Lägg till en kommentar