Lär dig att böja Faire (presens indikativ) i en text

Två noteringar

  1. Certain membres du groupes: De (svenskt pronomen)

Vi kan därför ersätta Certain membres du groupes med De. 

Vi kan också ersätta egennamn med pronomen, exempelvis Anne med Elle, Francais med Il etc.

     2. Infinitiv efter vi böjt ett verb

Det är möjligt att tro att vi måste böja faire i denna mening:

  • Que vas-tu faire aujourd’hui?

Om du tittar lite närmare kommer du dock se att tu tillhör vas:

  • Tu vas

Faire står självt, i egenskap av ett infinitiv.

Lägg till en kommentar