Interrogativa pronomen, adjektiv och adverb – Övningar

Det kan vara svårt att ställa frågor. Speciellt när du har kort tid på dig att formulera en fråga i ditt huvud.

Lösningen på detta är (som med så mycket annat) att träna ofta.

Det finns också en skillnad mellan formella och informella frågor, som du bör vara medveten om.

I klassrummen får vi ofta lära oss de formella versionerna:

 • Voulez-vous un café?: Vill du ha en kaffe?

Vous används också i Frankrike, exempelvis när du befinner dig på ett café eller en restaurang.

Men, i andra sammanhang är det vanligt att höra tu. Detta gäller inte minst för människor du känner, eller bekanta till dina vänner:

 • Tu veux un café?: Vill du ha en kaffe?

Så, vad är skillnaden?

Den stora skillnaden är att vi använder tu i stället för vous. Tu är den informella versionen av att tilltala någon.

En annan skillnad är det som kallas för inversion.

Detta betyder att vi byter plats på pronomen och verb:

 • Voulez-vous (i stället för vous voulez).

Detta gjorde vi inte i meningen med tu (även om det är också möjligt att använda tu och inversion).

 • Tu veux

Så, hur vet vi att vi ställer en fråga? Vi använder intonationen i vår röst. Vi lägger tonvikt på sista ordet.

Denna metod kan betraktas vara enklare då vi inte behöver tänka på grammatik när vi formulerar frågan.

Qu’est-ce que

Du kan använda samma metod med Qu’est-ce que.

Det vill säga, du behöver inte ändra ordningen på pronomen och verb när du använder Qu’est-ce que. Detta betyder också att det inte är lika viktigt att ändra intonationen i din röst.

Låt oss titta på ett exempel:

 • Qu’est-ce que tu (subjekt pronomen) veux (verb) faire?: Vad vill du göra?
 • Qu’est-ce tu sais de ma vie: Vad vet du om mitt liv?

Så, vi behöver alltså inte ändra ordningen på tu veux och tu sais.

Ställa frågor med est-ce que

Du kan också lägga till est-ce que efter exempelvis quand. Låt oss titta på några exempel:

 • Quand est-ce qu’il part?: När lämnar han?
 • Quand est-ce qu’elle rentre?: När kommer hon tillbaka?
 • Quand est-ce que la crémaillère commence?: När startar inflyttningsfesten?

Behöver vi verkligen est-ce que för att ställa frågor? Faktiskt inte. Vi kan exempelvis säga:

 • Tu reviens quand?: När kommer du tillbaka?

Men, est-ce que är definitivt användbart i vissa situationer och för nybörjare. Denna konstruktion gör det nämligen mer tydligt att du faktiskt ställer en fråga.

Det bör också tilläggas att vi kan använda est-ce que med andra exempel från bilden. Exempelvis:

 • Comment est-ce que tu gères tout ça?: Hur hanterar du allt detta?

Det är samma ordning när vi byter quand till comment.

Det kan också tilläggas att du inte behöver använda konstruktionen subjekt+verb när du använder est-ce que. Du skulle också kunna säga:

 • Pourquoi est-ce que cette une source de gêne?: Varför är detta en källa till irritation?

Vikten av att hitta på egna frågor

Jag har redan nämnt att det är viktigt att studera detta område ofta.

Det är främst viktigt för att du ska hitta ett sätt som passar DIG bra.

Du kan som sagt använda dig av olika konstruktioner för att ställa frågor. Du kommer bara kunna hitta detta sätt genom att träna på egen hand.

Många gånger tror vi att vi kan lära oss ett språk genom att härma modersmålstalare. Detta stämmer till en viss del, för varför ska man hitta på nya sätt för att säga något när det redan finns etablerade sätt?

Samtidigt brukar modersmålstalare uttrycka sig på olika sätt. Det handlar med andra ord om att utveckla sitt eget språk.

Kommentarer

Har du en fråga gällande innehållet i denna artikel? Du är mer än välkommen att ställa en fråga om så är fallet.

Lägg till en kommentar