Betydelsen av franska flaggan och trikoloren

Vad betyder den franska flaggan?

Den franska trikoloren innefattar tre olika färger. Dess historia och betydelse kan tolkas på olika sätt.

  • Frankrikes regering skriver att den röda och blåa färgen representerar Paris. Det vita fältet representerar den sista kungen och den rojalism som nu är avskaffad.
  • Färgerna kan även representera det motto som formulerades under revolutionen:
  1. Blått representerar frihet (liberté),
  2. Vitt representerar jämlikhet (égalité)
  3. Rött representerar brödraskap (fraternité)

Om vi ska förstå betydelsen på ett djupare plan måste vi se till vad som hände alldeles före revolutionen.

  • När revolutionärer stormade Bastille bar de röda och vita emblem (även kallade cockader) på sina hattar.
  • Markisen av Lafayette, som var befälhavare för Nationalgardet, var den första personen att förena färgerna i den trikolor som finns idag.
  • Efter revolutionen antog Napoleon Bonaparte dessa färger som den officiella flaggan. Den blev sedermera en symbol för erövringarna i Europa och för liberalismen.

Historia – Lättläst

Dessa mönster ska ha använts mellan 1200- och 1300-talet.

Innan slutet av 1700-talet förändrades flaggan i flera olika omgångar. Den tidigaste versionen ska ha innehållit en blåaktig bakgrund med guldfärgade blommor.

Bourbonfamiljen styrde landet under stora delar av 1700-talet. De antog en version med vit bakgrund och guldfärgade blommor. Bourbonfamiljen styrde med järnhand fram till att landet hamnade i en djup kris.

Bourbonfamiljens flaggmönster.

Under revolutionen som sedan följde skulle färgerna komma att representera olika saker för olika personer. Befälhavaren för Nationalgardet, Markisen av Lafayette, ska ha varit den första personen som satte samman trikoloren.

Oroligheterna pågick under en tioårsperiod. Under den här perioden användes inte trikoloren särskilt mycket. Dess färger och design kom dock senare att bli en symbol för den förändring som landet gick igenom.

Trikoloren antogs officiellt efter Revolutionen. Bourbonfamiljen, som kom tillbaka till makten under en kort period i början av 1800-talet, använde sina egna färger under deras tid vid makten. Från 1830 och framåt har dock Frankrike använt sig av sin nuvarande flagga.

Längre historisk beskrivning

De vertikala färgerna kom från ett slags emblem som användes under revolutionen. Dessa emblem sattes huvudsakligen i hatten. En revolutionär vid namn Camille Desmoulins ville att hans anhängare skulle bära gröna emblem. Milisen bar i sin tur röda och blåa emblem. Dessa färger representerar Paris, vilket bland annat stadsskölden vittnar om.

Revolutionens början kan betraktas vara stormningen av Bastille. Bastille var på den här tiden ett ökänt fängelse i de centrala delarna av Paris. Efter att det tredje ståndet, som främst bestod av bönder, blev nekade utökad politisk makt bestämde de sig för att storma fängelset.

Vid stormningen bars emblem med olika färger. Vid den här tidpunkten var dock den blåröda kombinationen starkt förknippad med rojalismen och den dåvarande kungen Louis XVI.

Louis XVI var illa omtyckt vid den här tiden. Han hade kört statsfinanserna i botten och matpriserna hade skjutit i taket. Markisen av Lafayette, som hade en viktig roll vid tidpunkten för oroligheterna, ville att vita ränder skulle kombineras med de blåröda linjerna. Det skulle enligt honom nationalisera designen.

Nationalgardet kom sedermera att bära detta nya emblem med samtliga färger som idag utgör Frankrikes flagga. Det initiala emblemet var dock ovalt och färgerna gick således i en båge runt varandra. Den här versionen skiljde sig alltså från de vertikala färgerna som vi är vana med att se.

Generalförsamlingen ville visa folket att man var redo att bryta med den gamla politiken. De presenterade därför trikoloren som en symbol för en ny tid. Politikerna var dock inte överens om färgernas ordning. Efter fyra år (i början av 1794) antog landet de nya färgerna i ordningen blå-vit-röd.

Dessvärre användes inte den nya symbolen särskilt mycket under åren av revolution. Folket föredrog istället att använda en röd flagga som skulle symbolisera motstånd och ett land i kris. Det var först när Napoleon kom till makten som de vertikala färgerna kom att användas.

Början av 1800-talet

De första åren under 1800-talet präglades av hopp inför framtiden. De många åren av död, lidande och oroligheter hade satt sina ärr i folksjälen. När Napoleon kom till makten fick man en stark ledare. En person som kunde återupprätta landets ekonomi och välstånd.

I början av 1815 blev Napoleon, efter 11 händelserika år som kejsare, tvungen till att abdikera. Bourbonfamiljen kunde nu återigen styra över landet. De gjorde sig av med de gamla färgerna och återinförde den vita flaggan.

Bourbonfamiljen hade länge drömt om att få tillbaka sin makt. Faktum är dock att de hade ett krav för att acceptera kungakronan; ta bort trikoloren och införa en röd flagga. De menade att trikoloren representerande ett förstört imperium, en slagen nation.

Bourbonfamiljen kom att styra landet under 15 långa år. Efter Julirevolutionen blev de av med makten, och den röda flaggan försvann för gott.

De vertikala färgerna hade efter Napoleons fälttåg blivit en symbol för det franska imperiet. Flera länder hade erövrats under fälttågen och många av länderna förknippade färgerna med Frankrike.

Influenser på andra länder

Flaggan är i mångt och mycket en symbol för revolutionens idéer. Främst handlar det om faktorer som kan relateras till liberalism och modernism. Många andra länder i Europa präglades av revolutionen. Idéerna som presenterades tilltalade andra befolkningar som levde under förtryck.

De vertikala linjerna sågs som en symbol för den nya politiken. Flera andra länder i Europa har därför antagit liknande mönster. Det finns även exempel på länder i Afrika som har liknande mönster. Flaggan är av den anledningen en världssymbol som många länder kan relatera till.

Dagens design

Den franska konstitutionen från 1958 stipulerar att den nationella flaggan är trikoloren som är blå, vit och röd. Det finns i dagsläget två olika versioner som används inom olika forum. Den lite mer ljusare versionen brukar användas i digitala sammanhang. I övrigt finns det inga större skillnader mellan de två versionerna.

Det var den dåvarande presidenten Valéry Giscard d’Estaing som började att använda den ljusare versionen under sina TV-framträdanden. Man kan också se den ljusare versionen på statliga byggnader, speciellt i huvudstaden. Den mörkare versionen används mer till kommunala byggnader och offentliga rum.

Sammanfattning

Den här artikeln har skrivits med information från Wikipedia. Revolutionen är en viktig faktor inom ämnet. Den ägde rum under cirka 10 år och den skapade stora problem i landet. Många människor dog och majoriteten av befolkningen levde under stora orättvisor.

Det var i ljuset av detta som behovet av en ny nationell symbol skapades. Idag kan färgerna representera olika saker baserat på vem man frågar. De allra flesta, speciellt under 1800-talet, hade i vilket fall någon typ av relation till färgerna.

Lägg till en kommentar