Stipendium

Samtliga ansökningskriterier avser 2020 års regler från respektive organisation/stiftelse.

Alliance Française de Stockholm

Vem kan göra en ansökan?
Den som söker ska ha förkunskaper i franska som motsvaras av gymnasiets “Franska steg 5”. Studierna i Frankrike ska bedrivas på universitets- eller högskolenivå. Studietiden ska innefatta minst 4 månader (vilket motsvaras av en studietermin). Du kan söka detta stipendium även om du redan blivit tilldelad ett Erasmus-stipendium.
Hur mycket är stipendiebeloppet?
I regel handlar det om 15 000 kronor.
Hur gör jag en ansökan?
Alliance tar endast emot ansökningar i brevform. Hela ansökningsprocessen finns beskriven i detalj på deras hemsida. Ansökningar behandlas endast en gång per år och sista ansökningsdatum är 1 april. Den som blir tilldelad ett stipendium får besked om detta den 15 maj. Inom två månader efter hemkomsten skall även den som blivit tilldelad ett stipendium skriva en rapport om sina upplevelser. Ansökningar kan inte göras retroaktivt.

Svensk-Franska Stiftelsen

Vem kan göra en ansökan?
Den som avser bedriva universitets- eller högskolestudier. Forskningsstudenter kan även göra en ansökan. Den som ska göra praktik är inte berättigad att söka. Studietiden i Frankrike måste innefatta minst 2 månader.
Hur mycket är stipendiebeloppet?
Stiftelsen gör en individuell bedömning för varje stipendium. Den som ska bedriva studier kan som mest få 25 000 kronor. Den som ska bedriva forskning kan som mest få 200 000 kronor.
Hur gör jag en ansökan?
Hela ansökningsprocessen finns beskriven i detalj på deras hemsida.
Ansökan ska vara stiftelsen tillhanda senast den 15 mars. Inom två månader efter hemkomsten skall den som erhållit ett stipendium skriva en rapport om sina erfarenheter. Man kan inte göra en ansökning retroaktivt.

Tessinsällskapet

Vem kan göra en ansökan?
Den som söker ska inneha ett svenskt medborgarskap och studera på ett svenskt universitet. Den som söker får inte heller ha franska som sitt modersmål/andra språk eller ha växt upp i ett fransktalande land. Vidare ska den som söker inte ha hunnit avlägga en masterexamen. Studietiden ska som minst omfatta 2 månader i Frankrike.
Hur mycket är stipendiebeloppet?
Det högsta beloppet man kan erhålla är 30 000 kronor.
Hur gör jag en ansökan?
Du ansöker på deras hemsida. Ansökning görs mellan 1 februari och 15
mars. Den som erhåller ett stipendium får information om detta i slutet av april. Senast två månader efter hemkomsten ska den som erhållit ett stipendium skriva en rapport om sina upplevelser. Ansökningar kan inte göras retroaktivt.

L’Amitié Franco-Suédoise

Vem kan göra en ansökan?
Det finns två olika typer av stipendium.

Den första varianten vänder sig till gymnasiestudenter, alternativt ungdomar som nyligen har tagit examen från gymnasiet. Du ska helst läsa ämnen med fransk inriktning.

Den andra varianten vänder sig till dig som ska läsa på universitet i Grenoble. I detta fall gäller stipendiet ersättning för ett rum som du får möjligheten till att hyra.

Du som söker ska som minst ha läst Franska Steg 3 på gymnasiet. Du ska också vara svensk medborgare.
Hur mycket är stipendiebeloppet?
Den första varianten är som mest värt 15 000 SEK. Summan varierar beroende på studielängd.

Den andra varianten är värd 20 000 SEK, vilket motsvarar hyran för rummet.
Hur gör jag en ansökan?
Stiftelsen har en fungerande hemsida som du hittar här. Ansökningen stänger 1/5-2021.